Aan de slag met mobiele kanalen mobile-guide

{width="60px"}

Leer hoe u uw mobiele toepassing configureert voor pushberichten
Klik hier

{width="60px"}

Leer hoe u uw mobiele toepassing voor InApp-berichten configureert
Klik hier

{width="60px"}

Meer informatie over het maken van pushmeldingen
Klik hier

{width="60px"}

Leer hoe u in-app-berichten maakt
Klik hier

Informatie over mobiele levering about-mobile

Met Adobe Campaign kunt u op verschillende kanalen gepersonaliseerde berichten maken en verzenden en de doeltreffendheid ervan meten aan de hand van speciale rapporten.

Met Adobe Campaign Standard kunt u mobiele leveringen via drie verschillende kanalen verzenden:

  • SMS, weergegeven in het gedeelte Over SMS-berichten.
  • Pushmeldingen in de sectie About Push notifications.
  • Berichten in de app, weergegeven in de sectie Over berichten in de app.

Uw mobiele toepassing configureren voor pushberichten configuration-push

Een mobiele toepassing configureren met Adobe Experience Platform SDK's

Als u berichten en pushmeldingen in de app wilt verzenden, moeten uw mobiele toepassingen zijn ingesteld in Adobe Campaign door gebruik te maken van Adobe Experience Platform SDK's.
Klik hier voor meer informatie.

Begrijpen met de Payload Structuur van Campaign Standard-pushberichten

Meer informatie over de structuur van de lading die in mobiele toepassingen wordt ontvangen wanneer een pushmelding naar een app van Adobe Campaign Standard is verzonden.
Klik hier voor meer informatie.

Lokale notificatietracking implementeren

Leer hier hoe u ervoor kunt zorgen dat het bijhouden van lokale meldingen correct is geïmplementeerd.
Klik hier voor meer informatie.

Pushtracking implementeren

Leer hoe u ervoor kunt zorgen dat pushberichten correct worden geïmplementeerd op iOS en Android.
Klik hier voor meer informatie.

Een mobiele toepassing voor In-App-berichten configureren configuring-mobile-app

Een mobiele toepassing configureren met Adobe Experience Platform SDK's

Als u berichten en pushmeldingen in de app wilt verzenden, moeten uw mobiele toepassingen zijn ingesteld in Adobe Campaign door gebruik te maken van Adobe Experience Platform SDK's.
Klik hier voor meer informatie.

Kwesties voor mobiel gebruik die worden ondersteund met Adobe Experience Platform SDK's

Meer informatie over gevallen van mobiel gebruik die in Adobe Campaign Standard worden ondersteund met de SDK's van Adobe Experience Platform.
Klik hier voor meer informatie.

Tagregels configureren om Adobe Campaign Standard-gebruiksscenario's te ondersteunen

Klik hier om gegevenselementen en regels in de gebruikersinterface voor gegevensverzameling te gaan maken en PII's en andere gegevens van mobiele toepassingen naar Adobe Campaign Standard te verzenden.

Lokale notificatietracking implementeren

Leer hier hoe u ervoor kunt zorgen dat het bijhouden van lokale meldingen correct is geïmplementeerd.
Klik hier voor meer informatie.

Een pushmelding maken create-push

Een pushmelding voorbereiden en verzenden

Meer hier hoe u uw pushmelding voorbereidt en hoe u deze naar uw doelgroep verzendt.

Een pushmelding aanpassen

Om uw levering te verfijnen, staat Adobe Campaign u toe om tot een reeks opties toegang te hebben terwijl het ontwerpen van een dupbericht.
Klik hier voor meer informatie.

Een meertalige pushmelding maken

Pas de inhoud van uw pushmelding aan door berichten te verzenden die zijn gebaseerd op de voorkeurstalen en -regio's van uw gebruikers.
Klik hier voor meer informatie.

Een afbeelding weergeven op basis van een Adobe Campaign Standard-pushmelding

Meer hier hoe u een afbeelding weergeeft via een Adobe Campaign-pushmelding op een iOS-apparaat.

Een bericht in de app maken create-inapp

Een in-app-bericht voorbereiden en verzenden

Meer hier hoe te om uw in-app berichten voor te bereiden dan hoe te om het naar uw gericht publiek te verzenden.

Uw In-App-berichten aanpassen

Om uw levering te verfijnen, staat Adobe Campaign u toe om tot een reeks geavanceerde opties toegang te hebben terwijl het ontwerpen van een In-App.
Klik hier voor meer informatie.

Het type lokaal berichtbericht aanpassen

Lokale meldingen kunnen alleen op een bepaald tijdstip en afhankelijk van een gebeurtenis door een app worden geactiveerd.
Klik hier voor meer informatie.

In-app-rapport

Het rapport In-App bevat gegevens over In-App-leveringen.
Klik hier voor meer informatie.

SMS-berichten maken create-sms

Een sms-bericht maken

Het maken van een sms-verzending lijkt sterk op het maken van een standaard e-mail.
De stappen gedetailleerd hier beschrijf de configuratie die voor dit kanaal specifiek is.

Een SMS-bericht aanpassen

Om uw levering te verfijnen, staat Adobe Campaign u toe om tot een reeks geavanceerde opties toegang te hebben terwijl het ontwerpen van een SMS- bericht.
Klik hier voor meer informatie.

Binnenkomende sms'en beheren

Wanneer een profiel op een SMS-bericht antwoordt dat via Campagne is verzonden, kunt u berichten configureren die automatisch naar hen worden teruggestuurd, evenals de actie die moet worden uitgevoerd.Een lokaal berichttype aanpassen
Klik hier voor meer informatie.

Sms-rapport

Het SMS-rapport bevat details over SMS-leveringen, zoals de geleverde en stuitende tarieven.
Klik hier voor meer informatie.

Mobiele probleemoplossing mobile-troubleshooting

De volgende pagina's helpen u de meest voorkomende problemen op te lossen die zich voordoen bij het gebruik van mobiele levering in Adobe Campaign Standard.

Veelgestelde vragen over pushmeldingen

Klik hier voor meer informatie.

Veelgestelde vragen over de synchronisatie van Adobe Launch

Klik hier voor meer informatie.

Veelgestelde vragen In-App

Klik hier voor meer informatie.

recommendation-more-help
3ef63344-7f3d-48f9-85ed-02bf569c4fff