Interactie met aangepaste bronnen interacting-with-custom-resources

De /customResources het eindpunt staat u toe om de de douanemiddelen van de Campagne in REST bloot te stellen. Op basis van deze API is er een integratie tussen aangepaste entiteiten en externe eindpunten beschikbaar.

Het /customResources eindpunt heeft precies het zelfde gedrag zoals /profileAndServices eindpunt.

De aangepaste bronnen die worden weergegeven in deze API zijn:

  • alle entiteiten die niet onder /profileAndServicesExt worden blootgesteld
  • alle entiteiten die niet aan een profiel zijn gekoppeld en, voor deze entiteiten, hun kinderen en kleinkinderen.
  • standaard alle entiteiten die niet aan iets zijn gekoppeld, en hun kinderen en kleinkinderen.
NOTE
De douanemiddelen die onder /profileAndServicesExt beschikbaar zijn worden niet blootgesteld in /customResources API.

Hier volgt een voorbeeld om de metagegevens op te halen uit een aangepaste bron:

GET /customResources/resourceType/<customResourceName>

Voor het maken, bijwerken of verwijderen worden de GET, POST, PATCH, DELETE gebruikt.

POST /customResources/<customResourceName>
NOTE
Het API-eindpunt en de workflows voor privacy (of privacy/privacyTool) beheren niet de aangepaste bronnen die niet aan de profielentiteit zijn gekoppeld.
U bent verantwoordelijk voor het beheren en opschonen van alle PII's voor deze aangepaste bronnen. Voor meer informatie over het privacygereedschap, klik hier.
recommendation-more-help
3ef63344-7f3d-48f9-85ed-02bf569c4fff