Uw mobiele applicatie migreren van SDK v4 naar Adobe Experience Platform SDK sdkv4-migration

De ondersteuning voor de Adobe Experience Platform Mobile-versie 4 SDK's loopt af op 31 augustus 2021. Als u deze oudere versie van de SDK nog steeds gebruikt, moet u uw implementatie bijwerken met de Adobe Experience Platform SDK vóór eind juni 2024. In dit artikel leert u hoe u naar Adobe Experience Plaform SDK kunt migreren.

IMPORTANT
Lees het document zorgvuldig door voordat u de migratie van uw SDK V4 mobiele toepassing naar de Adobe Experience Platform SDK start.

De SDK V4-migratie

Adobe Campaign Standard verwerkt mobiele toepassingen die SDK V4 gebruiken als aparte toepassingen dan toepassingen die Adobe Experience Platform SDK gebruiken.

Nadat u de SDK-versie van de Adobe van v4 naar Adobe Experience Platform hebt bijgewerkt, moeten mobiele toepassingen de bestaande abonnementsgegevens en -campagnes van de toepassing blijven gebruiken. Daarom is een migratie nodig.

NOTE
Op deze pagina wordt de migratie van een mobiele SDK v4-toepassing naar een nieuwe Adobe Experience Platform SDK-toepassing gedocumenteerd. Uw SDK v4 mobiele toepassingen worden niet samengevoegd met een mobiele Adobe Experience Platform SDK-toepassing met een Configured Property status.
Wat verandert er na de migratie niet
Er is geen effect op bestaande leveringen en campagnes met de gemigreerde SDK V4-toepassing.
De naam van de mobiele toepassing blijft ongewijzigd.
De platformreferenties voor iOS en Android blijven behouden.
Alle abonnees van de toepassing en hun gegevens zullen worden bewaard.
De bestaande mobiele SDK v4-toepassing zal gegevens (PII-gegevens, Abonnees en token-gegevens) naar Adobe Campaign Standard blijven verzenden.
De Organizational unit van de mobiele toepassing blijft ongewijzigd.
Wat verandert er na de migratie
De mobiele toepassing is beschikbaar in Administration > Channels > Mobile app (Adobe Experience Platform SDK). Voor de migratie was deze beschikbaar in Administration > Channels > Mobile app (SDK V4).
De Collect PII Endpoint van de toepassing wordt gewijzigd. De map Collect PII Endpoint blijven werken. De verzonden gegevens gaan niet verloren.
De toepassing wordt gekoppeld aan een tag Mobile Property. Het wordt verwerkt als een nieuwe mobiele toepassing.
De oorspronkelijke Adobe Experience Platform SDK-toepassing die in de migratie wordt gebruikt, bestaat niet als een aparte toepassing. Alleen de v4-toepassing voor gemigreerde SDK is beschikbaar.

Uw mobiele toepassing migreren van SDK v4 naar Adobe Experience Platform SDK how-to-migrate

Voordat u gaat migreren, moet u rekening houden met de volgende aanbevelingen:

 • Het migratieproces is onomkeerbaar.
 • U moet migratie van meerdere toepassingen niet tegelijkertijd uitvoeren. Zorg er ook voor dat de migratie van een zelfde toepassing niet tezelfdertijd door meerdere vensters wordt geactiveerd.
 • Controleer vóór de migratie of u de opdracht Organizational unit van de mobiele toepassing die u wilt migreren en van de Adobe Experience Platform-toepassing die u gebruikt voor migratie.
 • Na de migratie wordt de toepassing een Adobe Experience Platform SDK-toepassing. De wijzigingen worden gekoppeld aan de bijbehorende tag Mobile Property.
 1. Een nieuwe Mobile property in de UI voor gegevensverzameling. Raadpleeg voor meer informatie hierover de documentatie.

 2. Selecteer in Adobe Campaign Standard in het menu Geavanceerd de optie Administration > Application Settings > Workflows en opent u de syncWithLaunch workflow. Controleer of de workflow zonder fout is beëindigd.

 3. Na voltooiing van de workflow, vanuit de Administration > Channels > Mobile app (Adobe Experience Platform SDK) -menu, controleer of de mobiele toepassing beschikbaar is in Adobe Campaign Standard en in Ready to Configure status.

 4. In Administration > Channels > Mobile app (SDK V4) Selecteer de SDK V4-toepassing die u wilt migreren.

 5. Selecteer het tabblad Mobile application migration to AEP SDK.

 6. Van de Select AEP SDK mobile application to merge current application with selecteert u de mobiele toepassing van Adobe Experience Platform SDK die u eerder hebt gemaakt.

 7. Klik op Migrate.

 8. Van de Migration application venster, klikt u op Ok.

 9. Het venster met voltooide bewerkingen wordt weergegeven. Klik op Go to Adobe Experience Platform SDK Channel list.

 10. Controleer op de pagina met kanaallijsten van de Adobe Experience Platform SDK of uw vorige mobiele V4-toepassing is ingesteld op Ready To Configure.

 11. Selecteer uw mobiele toepassing en klik op Save de migratie voltooien.

Na deze migratie zijn abonnees die zijn verzameld door de V4-versie van de mobiele toepassing en nieuwe abonnees die zijn verzameld door de AEP-versie van de mobiele toepassing, beschikbaar in de gemigreerde toepassing.

Als u de twee verschillende typen abonnees wilt onderscheiden, kunt u een nieuw aangepast veld toevoegen met Text type wanneer het uitbreiden van het douanemiddel Subscriptions to an application (appSubscriptionRcp) als sdkversion of appVersion bijvoorbeeld. Voor meer informatie over hoe te om een douanemiddel uit te breiden, verwijs naar dit page.
U zult dan de bijbehorende markering moeten vormen Mobile property om deze aangepaste veldwaarde te verzenden in de oproep PII verzamelen en de configuratie van uw mobiele toepassing dienovereenkomstig te wijzigen.

Veelgestelde vragen faq

Q: In de mobiele SDK v4-toepassing is het tabblad Migratie van mobiele toepassingen naar de Adobe Experience Platform SDK niet zichtbaar. tab-not-visible

A: Van het geavanceerde menu Administration > Application Settings > Options controleert u de waarde van de Enable migration of mobile app from SDK v4 to Adobe Experience Platform SDK option -optie. Deze moet op 1 worden ingesteld en standaard worden ingeschakeld. Beheerders hebben de toepassing mogelijk handmatig uitgeschakeld.

Q: Van het mobiele lusje van de toepassingsmigratie aan SDK van Adobe Experience Platform, verschijnt het bericht Geen gegevens. no-data

A: Alleen in aanmerking komende toepassing van uw Organizational unit wordt weergegeven in de lijst. Zorg ervoor dat u over de juiste Adobe Experience Platform-toepassing voor de migratie beschikt. De Property Status van uw Adobe Experience Platform-toepassing moet worden ingesteld op Ready to Configure en de Mobile app migration status instellen op Not Migrated.

Q: Waarom kan de toepassing van SDK van Adobe Experience Platform met de Gevormde Status van het Bezit niet voor migratie worden gebruikt? property-status

A: Tijdens het migratieproces blijven de SDK v4-abonnees en -kenmerken behouden. Deze houdt alleen de taggerelateerde informatie van de Adobe Experience Platform SDK-toepassing bij. Abonnees en andere gegevens uit de Adobe Experience Platform SDK-toepassing gaan verloren. Om gegevensverlies te voorkomen, gebruiken alleen Adobe Experience Platform SDK-toepassingen met de Ready to Configure Property Status in aanmerking komen voor migratie.

V: Waar kan ik na de migratie mijn vorige SDK v4 mobiele toepassing vinden? v4-app-not-visible

A: De mobiele toepassing na de migratie wordt weergegeven via het geavanceerde menu Administration > Channels > Mobile app (Adobe Experience Platform SDK).

V: Waar kan ik na de migratie mijn nieuwe Adobe Experience Platform SDK-toepassing vinden? aep-not-visible

A: De nieuwe Adobe Experience Platform SDK-toepassing die voor de migratie wordt gebruikt, bestaat niet als een aparte toepassing. Alleen de v4-toepassing voor gemigreerde SDK is beschikbaar.

Q: Als de SDK v4 mobile application Organizational unit is ingesteld op A (een onderliggend element van de Organizer-eenheid ALL) en de SDK van Adobe Experience Platform op ALL. Hoe kan ik mijn mobiele toepassing migreren? v4-org-unit

A: Administrateurs van de Organizational unit Iedereen heeft de rechten om zowel mobiele toepassingen als migratie te beheren.

Q: Als de SDK v4 mobile application Organizational unit is ingesteld op A en de Adobe Experience Platform SDK-toepassing is ingesteld op B (een verwant van de Organizational Unit A). Hoe kan ik mijn mobiele toepassing migreren? aep-org-unit

A: Adobe Experience Platform SDK-toepassing is het middel van een verwant Organizational unit, is de mobiele toepassing niet zichtbaar voor gebruikers van de Organizational unit A. De mobiele toepassing is beschikbaar voor de beheerders van de Organizational unit ALLES, maar we raden deze beheerders niet aan om de mobiele toepassing te migreren.
In dit geval moet u uw mobiele toepassingen in hetzelfde formaat verplaatsen Organizational unit of in een Organizational unit met een bovenliggende koppeling.
Voor meer informatie over Organizational unit, gelieve deze sectie.

Q: Van uw Adobe Experience Platform SDK-pagina voor mobiele apparaten (die is gemigreerd vanuit uw mobiele v4-toepassing), wordt onder de vervolgkeuzelijst voor Push channel-instellingen geen informatie zoals de geüploade datum/naam weergegeven voor de Android-sleutel of het iOS-certificaat no-information-v5

A: Het systeem slaat deze informatie niet op wanneer de mobiele SDK V4-toepassing wordt gemaakt. Wanneer u uw SDK V4 mobiele toepassing naar een mobiele Adobe Experience Platform SDK-toepassing migreert, beschikt uw gemigreerde mobiele toepassing ook niet over dit soort informatie. Zodra een gebruiker een nieuw iOS-certificaat of een Android-sleutel uploadt, worden de verschillende details van de sleutel of het certificaat correct opgeslagen en weergegeven onder de Push channel settings vervolgkeuzelijst.

recommendation-more-help
3ef63344-7f3d-48f9-85ed-02bf569c4fff