Triggers gebruiken in Campaign using-triggers-in-campaign

Een toegewezen trigger maken in Campagne creating-a-mapped-trigger-in-campaign

NOTE
Als u Triggers wilt maken, hebt u de opdracht Administration of in de Administrators beveiligingsgroep. Raadpleeg voor meer informatie hierover page.

Zorg ervoor dat u het gedrag definieert dat u vooraf in Adobe Experience Cloud wilt controleren (Triggers kerndienst). Kijk voor meer informatie in de documentatie van Adobe Experience Cloud. Let op dat u bij het definiƫren van de trigger aliassen moet inschakelen. Voor elk gedrag (bladeren/verlaten van formulieren, toevoegen/verwijderen van producten, vervallen sessie, enz.) moet een nieuwe trigger worden toegevoegd in Adobe Experience Cloud.

Maak nu een triggergebeurtenis in Adobe Campaign op basis van een bestaande Adobe Experience Cloud-trigger.

Voer daartoe de volgende stappen uit:

 1. Klik op de knop Adobe logo, in de linkerbovenhoek, en selecteer Marketing plans > Transactional messages > Experience Cloud Triggers.

 2. Klik op de knop Create. De geopende creation wizard toont een lijst met alle triggers die in Adobe Experience Cloud zijn gedefinieerd. In de kolom Fired by Analytics ziet u het aantal gebeurtenissen dat door de Adobe Experience Cloud-trigger naar Campaign is verzonden. Dit is het toewijzen van triggers die in de Experience Cloud-interface zijn gemaakt.

 3. Selecteer de Adobe Experience Cloud-trigger die u wilt gebruiken en klik op Next.

 4. Configureer de algemene eigenschappen van de trigger. In deze stap van de wizard specificeert u ook het kanaal en de te gebruiken doeldimensie voor de trigger (zie Doeldimensies en bronnen). Bevestig vervolgens het maken van de trigger.

 5. Klik op de knop rechts van het veld Event content and enrichment om de content van de payload te bekijken. In dit scherm kunt u ook de gebeurtenisdata verrijken met profieldata die zijn opgeslagen in de Adobe Campaign-database. De verrijking wordt op dezelfde manier uitgevoerd als voor een standaard transactiebericht.

 6. Definieer in het veld Transactional message validity duration de duur van de geldigheid van het bericht nadat de gebeurtenis door Analytics is verzonden. Het bericht wordt niet meer verzonden als er een duur van 2 dagen is gedefinieerd en die duur is verstreken. Als u verscheidene berichten in de wachtstand zet, zorgt dit ervoor dat die berichten niet worden verzonden als ze na een bepaalde periode worden hervat.

 7. U kunt nu de triggers publiceren. Raadpleeg voor meer informatie hierover Een trigger publiceren in Campagne.

Een trigger publiceren in Campagne publishing-trigger-in-campaign

Nadat u een triggergebeurtenis in Adobe Campaign hebt gemaakt op basis van een bestaande Adobe Experience Cloud-trigger, moet u deze nu publiceren.

 1. Klik in de eerder gemaakte trigger op Publish om de triggergebeurtenis te publiceren.

 2. U kunt de voortgang van de triggerpublicatie controleren onder Publication.

 3. Wanneer de publicatie is voltooid, wordt het volgende bericht weergegeven onder Publication.

 4. Als u het triggerschema wilt wijzigen, zelfs nadat u de triggergebeurtenis hebt gepubliceerd, klikt u op de knop Update schema om de laatste wijzigingen op te halen.

  Houd er rekening mee dat door deze actie de publicatie van uw trigger en transactiebericht ongedaan wordt gemaakt. Deze moeten hierna opnieuw worden gepubliceerd.

 5. Klikken Show Trigger in Experience Cloud kunt u de triggerdefinitie in Adobe Experience Cloud bekijken.

Na het publiceren van de gebeurtenis wordt er automatisch een transactiesjabloon gemaakt die aan de nieuwe gebeurtenis is gekoppeld. Wijzig en publiceer vervolgens de zojuist gemaakte sjabloon. Raadpleeg de sectie De sjabloon bewerken voor meer informatie.

De transactiemalplaatje van het bericht uitgeven editing-the-transactional-message-template

Na het maken en publiceren van de triggergebeurtenis, wordt de bijbehorende transactiesjabloon automatisch gemaakt. Raadpleeg de sectie Een toegewezen trigger maken in Campaign voor meer informatie.

Als u wilt dat de gebeurtenis het verzenden van een transactiemelding activeert, moet u de sjabloon personaliseren, en dan testen en publiceren. Deze stappen zijn hetzelfde als voor een standaard transactiebericht. Raadpleeg voor meer informatie de Een transactiebericht bewerken sectie.

NOTE
De publicatie van de triggergebeurtenis wordt automatisch ongedaan gemaakt als de publicatie van de sjabloon ongedaan wordt gemaakt.

Tijdens het bewerken van de content kunt u op basis van de informatie die door de Analytics-trigger wordt verzonden een personalisatieveld toevoegen. Als de gebeurtenisdata worden verrijkt met Adobe Campaign-profieldata, kan het bericht op basis van deze data gepersonaliseerd worden. Selecteer Transactional event > Event context en een veld als u het bericht wilt personaliseren.

De rapporten openen accessing-the-reports

Als u het speciale triggerrapport in Adobe Campaign wilt weergeven, opent u de eerder gemaakte triggergebeurtenis en klikt u op Show trigger report.

Het rapport toont het aantal verwerkte gebeurtenissen in vergelijking met het aantal gebeurtenissen dat door Analytics is verzonden. Er wordt ook een lijst met alle recente triggers weergegeven.

recommendation-more-help
3ef63344-7f3d-48f9-85ed-02bf569c4fff