Vertakking fork

Beschrijving description

Met de activiteit Fork kunt u uitgaande overgangen maken om verschillende activiteiten tegelijk te starten.

Gebruikscontext context-of-use

Met de activiteit Fork kunt u verschillende activiteiten onafhankelijk van elkaar uitvoeren binnen dezelfde workflow.

Configuratie configuration

  1. Sleep een activiteit Fork en zet deze neer in uw workflow.
  2. Verbind de activiteit met de andere activiteiten die eraan voorafgaan, zoals query’s.
  3. Selecteer de activiteit en open deze met de knop vanuit de snelle acties die verschijnen.
  4. Geef het aantal uitgaande overgangen op door deze te maken, te verwijderen of te dupliceren. U kunt ook een naam en een label aan de overgangen toewijzen.
  5. Bevestig de configuratie van uw activiteit en sla de workflow op.

Voorbeeld example

In het volgende voorbeeld ziet u een doorsnede van twee queryactiviteiten die zich richten op profielen uit de Adobe Campaign-database, in dit geval vrouwen die in Parijs wonen. Met de activiteit Vertakking kunt u dus verschillende activiteiten tegelijk gebruiken: één activiteit die de doelgroep opslaat om de berekende populatie bij te houden, en een andere activiteit die de populatie segmenteert om twee verschillende e-mails met getargete content voor elk segment te verzenden. De eerste e-mail wordt verzonden naar Parijse vrouwen in de leeftijd tussen 18 en 40 jaar en een andere e-mail wordt verzonden naar Parijse vrouwen die ouder zijn dan 40 jaar.

recommendation-more-help
3ef63344-7f3d-48f9-85ed-02bf569c4fff