Pushmeldingenrapport push-notification-report

CAUTION
Houd er rekening mee dat u de Message type metriek aan uw lijsten om uw gegevens afhankelijk van uw leveringstypes, in dit geval te verdelen duw berichtleveringen.

De Pushmelding biedt informatie over de marketingprestaties van pushberichten in Adobe Campaign. Dit out-of-the-box rapport helpt u begrijpen hoe de gebruikers met dupberichten, mobiele toepassingen en leveranties in wisselwerking staan.

Voor het implementeren van push-tracking is een bepaalde configuratie vereist in de mobiele toepassing. Raadpleeg deze page voor de gedetailleerde stappen.

Elke tabel wordt aangegeven met een overzichtsnummer en een overzicht van de diagrammen. U kunt wijzigen hoe de details worden weergegeven in de respectievelijke visualisatie-instellingen.

De eerste tabel Overzicht van pushberichten wordt opgesplitst in drie categorie├źn: per dag, per mobiele app en per levering. Het bevat de beschikbare gegevens voor ontvankelijke reactiviteit aan de levering:

 • Processed/sent: Totaal aantal verzonden pushmeldingen.
 • Delivered: Het aantal pushmeldingen dat is verzonden in verhouding tot het totale aantal verzonden pushmeldingen.
 • Impressions: Het aantal keren dat een pushmelding aan het apparaat is afgeleverd en ongewijzigd is gelaten in het meldingscentrum. In de meeste gevallen zou het aantal indrukkingen gelijk moeten zijn aan het geleverde getal. Dit zorgt ervoor dat het apparaat het bericht kreeg en die informatie terug naar de server terugbracht.
 • Unique impressions: Aantal indrukken door ontvanger.
 • Click through rate: Percentage gebruikers dat interactie heeft gehad met de pushmelding.
 • Open rate: Percentage geopende pushmeldingen.

De tweede tabel Pushmelding Klikt en wordt geopend wordt opgesplitst in drie categorie├źn: per dag, per mobiele app en per levering. Het bevat de beschikbare gegevens voor ontvankelijk gedrag per levering:

 • Impressions: Totaal aantal pushmeldingen gezien door ontvangers.
 • Unique impressions: Aantal indrukken door ontvanger.
 • Click: Het aantal keren dat een pushmelding aan het apparaat is geleverd en door de gebruiker is geklikt. De gebruiker wilde het bericht bekijken, dat dan zal worden bewogen om Open het volgen te duwen, of het sluiten.
 • Unique clicks: Het aantal keren dat een unieke gebruiker communiceert met de pushmelding, bijvoorbeeld wanneer hij op de melding of knop klikt.
 • Open: Het totale aantal pushmeldingen dat aan het apparaat is geleverd en waarop gebruikers hebben geklikt om de app te openen. Dit is gelijkaardig aan de Duw klikt behalve zal een Duw Open niet teweeggebracht worden als het bericht werd verworpen.
 • Unique Opens: Aantal ontvangers dat de levering heeft geopend.
recommendation-more-help
3ef63344-7f3d-48f9-85ed-02bf569c4fff