Aan de slag met bronnen en bestemmingen rtcdp

Informatie over bronnen en doelen

Met Adobe Experience Platform kunt u gegevens delen tussen Campaign Standard en Adobe Real-time Customer Data Platform (RTCDP). Op deze manier kunt u Adobe Experience Platform-doelgroepen in uw campagneworkflows gebruiken en vervolgens gegevens naar Adobe Real-time Customer Data Platform sturen die betrekking hebben op deze doelgroepen, zoals verzenden, openen en klikken.

  • Met Doelen, neemt het publiek van Adobe Experience Platform in Campaign Standard op. Hierdoor kunt u uw bekende en onbekende gegevens activeren voor uw marketingcampagnes.
  • Met Bronnen Exporteer de gegevens van het Campaign Standard (bijvoorbeeld verzenden, openen, klikken) naar Adobe Experience Platform. Op deze manier kunt u gegevens die u van verschillende bronnen verzamelt, centraliseren in één locatie en de daaruit verkregen inzichten gebruiken om meer te doen.
IMPORTANT
Houd bij het uitvoeren van deze integratie rekening met de opslaglimieten van SFTP, de opslaglimieten van de database en de limieten van het actieve profiel zoals vastgelegd in uw Adobe Campaign-contract.

Raadpleeg de volgende pagina's voor een gedetailleerder overzicht van Adobe Real-time Customer Data Platform, Doelen en Bronnen:

Campaign Standard verbinden met Adobe Experience Platform

Als u gegevens wilt delen tussen Adobe Experience Platform en Campaign Standard, moet u eerst Adobe Campaign verbinden als een Doel en sluit uw AWS S3- of Azure-blob-opslaglocatie aan als Bron in Adobe Experience Platform.

Zodra de schakelaars zijn gevormd, kunt u opstelling een gegevensinvoer of uitvoer in Campaign Standard gebruikend werkschema's.

Raadpleeg de volgende secties voor meer informatie over het instellen van deze import- en exportprocessen:

recommendation-more-help
3ef63344-7f3d-48f9-85ed-02bf569c4fff