Overzicht van bronconnectors

Adobe Experience Platform staat toe dat gegevens uit externe bronnen worden opgenomen terwijl u de mogelijkheid krijgt om inkomende gegevens te structureren, te labelen en te verbeteren met behulp van de platformservices. U kunt gegevens uit diverse bronnen invoeren, zoals toepassingen voor Adobe, opslag in de cloud, databases en vele andere.

Flow Service wordt gebruikt om klantgegevens van diverse verschillende bronnen binnen Platform te verzamelen en te centraliseren. De service biedt een gebruikersinterface en RESTful API waarmee u eenvoudig bronverbindingen met verschillende gegevensproviders kunt instellen. Deze bronverbindingen laten u toe om uw derdesystemen voor authentiek te verklaren, tijden voor ingestitielooppas te plaatsen, en gegevensinvoer te beheren.

Met Experience Platform, kunt u gegevens centraliseren u uit verschillende bronnen verzamelt en de inzichten gebruiken die uit het worden verkregen om meer te doen.

recs-overview-body-1
recs-overview-body-2
recs-overview-body-3
recs-overview-body-4
recs-overview-body-5
recs-overview-body-6

Adobe-gebouwde en partner-gebouwde bronnen adobe-and-partner-built-sources

Sommige schakelaars in de de broncatalogus van het Experience Platform worden gebouwd en door Adobe gehandhaafd, terwijl anderen door partnerbedrijven worden gebouwd en worden gehandhaafd door te gebruiken Bronnen-SDK. Een nota bij de bovenkant van de documentatiepagina voor elke partner-gebouwde schakelaarvraag uit als een bron door de partner wordt gecreeerd en gehandhaafd. Bijvoorbeeld de Amazon S3-connector wordt gemaakt door Adobe, terwijl de RainFocus-connector wordt gecreeerd en door het team RainFocus gehandhaafd.

Voor partner-authored en onderhouden schakelaars, betekent dit dat de kwesties met de schakelaar door het partnerteam zouden kunnen moeten worden opgelost (contactmethode die in de nota in de documentatiepagina wordt verstrekt). Neem voor problemen met door de Adobe ontworpen en onderhouden connectors contact op met uw Adobe of de klantenservice.

Typen bronnen

Bronnen in Experience Platform worden gegroepeerd in de volgende categorieën:

Adoben adobe-applications

Met Experience Platform kunnen gegevens uit andere Adobe-toepassingen, zoals Adobe Analytics en Adobe Audience Manager, worden ingevoerd. Zie de volgende verwante documenten voor meer informatie:

Advertising advertising

Experience Platform biedt ondersteuning voor het opnemen van gegevens uit een derde-advertentiesysteem. Zie de volgende verwante documenten voor meer informatie over specifieke bronschakelaars:

Analytics analytics

Experience Platform biedt ondersteuning voor het opnemen van gegevens van een extern analyseplatform. Lees de volgende verwante documenten voor meer informatie:

 • Mixpanel [Batch]{class="badge informative"}
 • Pendo [Streaming]{class="badge positive"}
 • RainFocus [Streaming]{class="badge positive"}

Cloud Storage cloud-storage

Met bronnen voor cloudopslag kunt u uw eigen gegevens overbrengen naar Platform zonder dat u deze hoeft te downloaden, opmaken of uploaden. Ingebedde gegevens kunnen worden opgemaakt als XDM JSON, XDM Parquet, of afgebakend. Elke stap van het proces is geïntegreerd in het Bronwerkschema gebruikend het gebruikersinterface. Zie de volgende verwante documenten voor meer informatie:

Toestemming en voorkeuren consent

Experience Platform biedt ondersteuning voor het opnemen van gegevens van een platform voor toestemming en voorkeurenbeheer van derden. Zie de volgende verwante documenten voor meer informatie:

Customer Relationship Management (CRM) customer-relationship-management

De systemen van CRM verstrekken gegevens die klantenverhoudingen kunnen helpen bouwen, die beurtelings, loyaliteit creëren en klantenbehoud drijven. Experience Platform biedt ondersteuning voor het opnemen van CRM-gegevens van Microsoft Dynamics 365 en Salesforce. Zie de volgende verwante documenten voor meer informatie:

Klant geslaagd customer-success

Experience Platform biedt ondersteuning voor het opnemen van gegevens van een toepassing voor klantsucces van derden. Zie de volgende verwante documenten voor meer informatie:

Database database

Experience Platform verleent steun voor het opnemen van gegevens van een derdegegevensbestand. Zie de volgende verwante documenten voor meer informatie over specifieke bronschakelaars:

Gegevens- en identiteitspartners data-partner

Experience Platform verleent steun voor het opnemen van gegevens van een derdegegevensbestand. Zie de volgende verwante documenten voor meer informatie over specifieke bronschakelaars:

eCommerce ecommerce

Experience Platform biedt ondersteuning voor het opnemen van gegevens van een eCommerce-systeem van derden. Zie de volgende verwante documenten voor meer informatie over specifieke bronschakelaars:

 • SAP Commerce [Batch]{class="badge informative"}
 • Shopify [Batch]{class="badge informative"}
 • Shopify [Streaming]{class="badge positive"}

Lokaal systeem local-system

Experience Platform biedt ondersteuning voor het opnemen van gegevens van uw lokale systeem. Zie de volgende verwante documenten voor meer informatie over specifieke bronschakelaars:

Marketing Automation marketing-automation

Experience Platform biedt ondersteuning voor het opnemen van gegevens van een derde marketingautomatiseringssysteem. Zie de volgende verwante documenten voor meer informatie over specifieke bronschakelaars:

Betalingen payments

Experience Platform biedt ondersteuning voor het opnemen van gegevens uit een betalingssysteem van derden. Zie de volgende verwante documenten voor meer informatie over specifieke bronschakelaars:

 • PayPal [Batch]{class="badge informative"}
 • Square [Batch]{class="badge informative"}
 • Stripe [Batch]{class="badge informative"}

Streaming streaming

Experience Platform biedt ondersteuning voor het opnemen van gegevens uit streamingbronnen. Zie de volgende verwante documenten voor meer informatie over specifieke bronschakelaars:

 • HTTP API [Streaming]{class="badge positive"}

Protocollen protocols

Experience Platform verleent steun voor het opnemen van gegevens van een systeem van derdeprotocollen. Zie de volgende verwante documenten voor meer informatie over specifieke bronschakelaars:

Toegangsbeheer voor bronnen bij gegevensinvoer

Machtigingen voor bronnen in gegevensinvoer kunnen binnen de Adobe Admin Console worden beheerd. U hebt toegang tot machtigingen via de Permissions in een bepaald productprofiel. Van de Edit Permissions kunt u de machtigingen voor bronnen openen via het dialoogvenster data ingestion menu-item. De View Sources toestemming verleent read-only toegang tot beschikbare bronnen in Catalog tabblad en geverifieerde bronnen in het dialoogvenster Browse terwijl de Manage Sources met deze machtiging hebt u volledige toegang tot het lezen, maken, bewerken en uitschakelen van bronnen.

De volgende lijst schetst hoe UI zich gedraagt gebaseerd op verschillende combinaties van deze toestemmingen:

Machtigingsniveau
Beschrijving
View Sources Aan
De read-only toegang van de subsidie tot bronnen in elk bron-type op het lusje van de Catalogus, evenals doorbladeren, Rekeningen, en lusjes Dataflow.
Manage Sources Aan
Naast de in View Sources verleent toegang tot Connect Source optie in Catalog en Select Data optie in Browse. Manage Sources staat u ook toe om in of onbruikbaar te maken DataFlows en bewerk de planning.
View Sources Uit en Manage Sources Uit
Alle toegang tot bronnen intrekken.

Voor meer informatie over de beschikbare toestemmingen die door de Toestemmingen van de Adobe worden verleend, lees toegangsbeheeroverzicht.

Toegangsbeheer op basis van kenmerken

Met toegangsbeheer op basis van kenmerken in Adobe Experience Platform kunnen beheerders de toegang tot specifieke objecten en/of mogelijkheden beheren op basis van kenmerken.

Met op attribuut-gebaseerde toegangsbeheer, kunt u toewijzingsconfiguraties op gebieden toepassen die u toestemmingen hebt. Bovendien kunt u geen gegevens aan een dataset opnemen als u geen toegang tot alle gebieden in de dataset hebt.

Ondersteuning voor op kenmerken gebaseerd toegangsbeheer in bronnen

TIP
Toegangsbeheer op basis van kenmerken werkt als volgt: rollen worden gecreeerd om de types van gebruikers te categoriseren die met uw instantie van het Platform in wisselwerking staan. Labels worden toegepast op rollen de toegang tot die bepaalde rol aan te wijzen. Labels worden ook toegepast op bronnen zoals schemavelden en segmenten. Als u wilt dat een gebruiker toegang heeft tot bepaalde schemavelden en segmenten, moet u deze toevoegen aan een rol met het zelfde etiket dat aan het gevraagde middel wordt toegewezen. Lees voor meer informatie de attribuut-based toegangsbeheergids van begin tot eind.
 • Pas etiketten op schemagebieden toe om toegang tot specifieke schemagebieden in uw organisatie te bepalen. Zodra de toegang tot specifieke schemagebieden wordt gevestigd, zullen de gebruikers slechts afbeeldingen voor de gebieden kunnen tot stand brengen die zij toegang hebben tot.
 • Gebruikers zonder de juiste rollen kunnen geen dataflows met toewijzingen maken of bijwerken die ontoegankelijke schemavelden bevatten. Bovendien kunnen onbevoegde gebruikers bestaande gegevensstromen met ontoegankelijke schemavelden niet bijwerken, verwijderen, inschakelen of uitschakelen.
 • Bovendien, moet een dataflow precies zelfde schema identiteitskaart en versie in zijn afbeelding, doeldataset, en doelverbinding hebben.

Voor meer informatie over op attribuut-gebaseerde toegangsbeheer, lees op attributen-gebaseerd toegangsbeheeroverzicht.

Voorwaarden en bepalingen terms-and-conditions

Door een van de bronnen met het label bèta ("Beta") te gebruiken, bevestigt u hierbij dat de bèta wordt geleverd "zoals is" zonder enige garantie.

Adobe is niet verplicht het bètaprogramma te onderhouden, te corrigeren, bij te werken, te wijzigen, te wijzigen of anderszins te ondersteunen. U wordt geadviseerd om Informatief te gebruiken en op geen enkele wijze te vertrouwen op de correcte werking of prestaties van dergelijke bèta en/of begeleidende materialen. De bètaversie wordt beschouwd als vertrouwelijke informatie over Adobe.

Elke "feedback" (informatie over de bètaversie, inclusief maar niet beperkt tot problemen of defecten die u tegenkomt bij het gebruik van de bètaversie, suggesties, verbeteringen en aanbevelingen) die u aan de Adobe verstrekt, wordt toegewezen aan de Adobe, inclusief alle rechten, titel en interesse in en voor dergelijke feedback.

Verzend Open Feedback of maak een Support Ticket om uw suggesties te delen of een bug te melden en een functieverbetering te zoeken.

recommendation-more-help
337b99bb-92fb-42ae-b6b7-c7042161d089