Een Adobe Audience Manager-bronverbinding maken in de gebruikersinterface

Deze zelfstudie begeleidt u door de stappen om een bronschakelaar voor Adobe Audience Manager tot stand te brengen om de gegevens van de Gebeurtenis van de Consumentenervaring in Platform in te brengen gebruikend het gebruikersinterface.

Een bronverbinding maken met Adobe Audience Manager

Selecteer in de gebruikersinterface van het platform de optie Sources in de linkernavigatie voor toegang tot de werkruimte van Sources . In het scherm Catalog worden diverse bronnen weergegeven waarmee u een account kunt maken.

U kunt de juiste categorie selecteren in de catalogus aan de linkerkant van het scherm. U kunt ook de specifieke bron vinden waarmee u wilt werken met de zoekbalk.

Selecteer onder Adobe Application de optie Adobe Audience Manager en selecteer vervolgens Set up .

catalogus

Kenmerken en segmenten selecteren

NOTE
U kunt geen regionale gegevens van de bron van de Audience Manager aan Experience Platform opnemen. Als u Analytics gebruiksgevallen hebt die regionale gegevens vereisen, dan gelieve te gebruiken de bron van Analytics schakelaar.

De stap Select traits and segments verschijnt, die u van een interactieve interface voorzien om uw eigenschappen, segmenten, en gegevens te onderzoeken en te selecteren.

  • Het linkerdeelvenster van de interface bevat de Select traits and segments -opties en een hiërarchische map met alle segmenten die voor u beschikbaar zijn.
  • De juiste helft van de interface staat u toe om met geselecteerde segmenten in wisselwerking te staan en door specifieke gegevens te kiezen u wilt gebruiken.

toe:voegen-gegevens

Als u door beschikbare segmenten wilt navigeren, selecteert u in het deelvenster All Segments de map die u wilt openen. Als u een map selecteert, kunt u de hiërarchie van een map doorlopen en krijgt u een lijst met segmenten om door te filteren.

segment-omslag

Nadat u de gewenste segmenten hebt geïdentificeerd en geselecteerd, wordt aan de rechterkant een nieuw deelvenster weergegeven met de lijst met geselecteerde items. U kunt tot verschillende omslagen blijven toegang hebben en verschillende segmenten voor uw verbinding selecteren. Als u meer segmenten selecteert, wordt het deelvenster aan de rechterkant bijgewerkt.

selecteren-gegevens

U kunt ook de vakken Select all segments en Select all traits selecteren. Het selecteren van alle segmenten zal de segmenten van de Audience Manager aan Platform brengen, terwijl het selecteren van alle eigenschappen alle eerste partijsporen van Audience Manager toelaat.

WARNING
De inname van grote populaties van het segment van de Audience Manager heeft een directe invloed op uw totale profieltelling wanneer u eerst een segment van de Audience Manager naar Platform verzendt gebruikend de bron van de Audience Manager. Dit betekent dat het selecteren van alle segmenten kan leiden tot een aantal profielen dat groter is dan uw gebruiksrechten voor licenties. Gelieve te herzien uw gebruikstoelage van de vergunningalvorens te werk te gaan.

Selecteer Next wanneer u klaar bent

alle-segmenten

De stap Review wordt weergegeven, zodat u de geselecteerde kenmerken en segmenten kunt bekijken voordat ze worden verbonden met Platform. De details worden gegroepeerd in de volgende categorieën:

  • Connection: geeft het bronplatform en de status van de verbinding weer.
  • Selected data - Geeft het aantal geselecteerde segmenten en de ingeschakelde kenmerken weer.

overzicht

Nadat u de gegevensstroom hebt gereviseerd, selecteert u Finish en laat u enige tijd over om de gegevensstroom te maken.

Volgende stappen

Terwijl een gegevensstroom van de Audience Manager actief is, worden de inkomende gegevens automatisch opgenomen in de Profielen van de Klant in real time. U kunt deze inkomende gegevens nu gebruiken en publiekssegmenten maken met de Platform Segmentation Service. Raadpleeg de volgende documenten voor meer informatie:

recommendation-more-help
337b99bb-92fb-42ae-b6b7-c7042161d089