Het gebruiksdashboard voor licenties license-usage-dashboard

U kunt belangrijke informatie over het gebruik van licenties voor uw organisatie bekijken via het Adobe Experience Platform License usage -dashboard. De hier weergegeven informatie wordt vastgelegd tijdens een dagelijkse momentopname van uw platforminstantie.

De gebruiksrapporten van de vergunning verstrekken een hoge graad van granulariteit over uw metriek van het vergunningsgebruik. Het dashboard biedt gebruiksmaatstaven voor elk aangeschaft product, het geconsolideerde gebruik van metriek in alle productie- of ontwikkelingssandboxen en de gebruikstemetriek van een specifieke sandbox. De volgende Experience Platforms kunnen met gebruiksmetriek worden gevolgd: Real-time Customer Data Platform, Adobe Journey Optimizer, en Customer Journey Analytics.

Deze gids schetst hoe te om tot en met het dashboard van het vergunningsgebruik in UI toegang te hebben en te werken en verstrekt meer informatie betreffende de visualisaties die in het dashboard worden getoond.

Voor een algemeen overzicht van Platform UI, verwijs naar de gids UI van het Experience Platform.

License usage dashboardgegevens

Op het dashboard van License usage wordt een lijst weergegeven met alle Experience Platforms die u hebt aangeschaft. In deze lijst vindt u een momentopname van de licentiegegevens van uw organisatie voor Experience Platform in elke bijbehorende sandbox.

De gegevens in dit dashboard worden precies zo weergegeven als op het specifieke tijdstip waarop de momentopname is gemaakt. Met andere woorden, de momentopname is geen benadering of voorbeeld van de gegevens en het dashboard wordt niet in real-time bijgewerkt.

NOTE
Wijzigingen of updates die zijn aangebracht in de gegevens nadat de momentopname is gemaakt, worden pas in het dashboard weergegeven als de volgende momentopname is gemaakt.

Het dashboard voor licentiegebruik verkennen explore

Als u naar het dashboard voor licentiegebruik in de gebruikersinterface van het platform wilt navigeren, selecteert u License usage in de linkertrack. Het tabblad Overview wordt geopend en er wordt een lijst met beschikbare producten weergegeven.

NOTE
Het dashboard voor licentiegebruik is niet standaard ingeschakeld. Gebruikers moeten de machtiging 'Dashboard voor licentiegebruik weergeven' hebben om het dashboard te kunnen weergeven. Voor stappen bij het verlenen van toegangstoestemmingen voor het bekijken van het dashboard van het vergunningsgebruik, verwijs naar de gids van de toestemmingen van het dashboard.

het lusje van het Overzicht van het gebruiksdashboard van de Vergunning, met het gebruik van de Vergunning die in de linkernavigatiezijbalk wordt benadrukt.

Overview tab overview-tab

Op dit dashboard worden al uw Adobe Experience Platform-producten met licentie, inclusief invoegtoepassingen, weergegeven in een tabelindeling. De tabel bevat belangrijke informatie over het gebruik van uw licentie voor al uw beschikbare profielen.

Kolomnaam
Beschrijving
Product
De oplossing van de Adobe die door uw organisatie wordt vergunning gegeven.
Primary Metric
De primaire metrisch die voor het volgen binnen voor dat product wordt gebruikt.
License Amount
De gecontracteerde waarde voor het maximale bedrag van de primaire metrische waarde zoals overeengekomen in uw productlicentieovereenkomst.
Usage
De hoeveelheid primaire metrisch die wordt gebruikt. Deze waarde geeft het totale gebruik van die metrische waarde voor alle sandboxen aan, productie of ontwikkeling.
Usage %
Het percentage van de primaire metrische waarde dat wordt gebruikt op basis van uw licentiehoeveelheid.
NOTE
Als gevolg van invoegtoepassingen worden boven op de License Amount voor basisproducten zoals Real-time Customer Data Platform, Adobe Journey Optimizer en Customer Journey Analytics toevoegingen aan de License Amount toegevoegd. Het gebruik van dat gelicentieerde bedrag (na de toe:voegen-ons) wordt door de basisproducten gevolgd. Als u bijvoorbeeld één verpakking met vijf sandboxen koopt, wordt de hoeveelheid van vijf toegevoegd aan die van het basisproduct. In dit geval wordt in de invoegtoepassing een License Amount van één weergegeven en is het gebruik voor die invoegtoepassing "leeg" wanneer het gebruik door het basisproduct wordt gevolgd.

De lijst wijst op primaire metrisch voor elk product, aangezien elk product talrijke metriek kan volgen.

Summary tab summary-tab

Als u meer cijfers en gedetailleerd inzicht in het gebruik van uw productlicentie wilt bekijken, selecteert u een productnaam in de lijst. De weergave Summary voor dat product wordt weergegeven. Alle beschikbare metriek worden weergegeven op het tabblad Summary . De beschikbare maatstaven zijn afhankelijk van het product met licentie. Deze mening verstrekt een geconsolideerde mening van alle metriek over alle productie of ontwikkelingszandbakken. Hetzelfde analyseniveau geldt voor zowel productie- als ontwikkelingssandboxen.

de summiere mening van een Product van het Platform dat alle beschikbare metriek voor dat product toont.

Op het tabblad Overzicht bevat de tabel de kolom Metric . Deze beschrijvingen die leesbaar zijn voor mensen, geven alle metriek aan die voor dat type sandbox wordt gebruikt.

Een sandbox selecteren select-sandbox

Selecteer Production sandboxes of Development sandboxes als u de weergave tussen de typen productie- en ontwikkelingssandbox wilt wijzigen. Het geselecteerde type sandbox wordt aangegeven door het keuzerondje naast de naam van de sandbox.

Consumptierapporten voor sandboxen zijn cumulatief voor alle sandboxen van hetzelfde type. Met andere woorden: als u Production of Development selecteert, worden verbruiksrapporten weergegeven voor respectievelijk alle productie- of ontwikkelingssandboxen.

de summiere mening van een Product van het Platform met benadrukte zandbakken van de Productie en van de Ontwikkeling.

WARNING
Toestemming om het dashboard voor het gebruiksbewijs van licenties weer te geven, moet worden opgegeven op sandboxniveau. Voeg machtigingen toe aan elke afzonderlijke sandbox om deze in het dashboard weer te geven. Deze beperking wordt in een toekomstige release opgelost. Ondertussen is de volgende oplossing beschikbaar:
 1. Maak een productprofiel in de Adobe Admin Console.
 2. Voeg onder Machtiging in de categorie Sandbox alle sandboxen toe die u wilt weergeven in het dashboard voor licentiegebruik.
 3. Voeg onder de categorie Machtiging voor dashboard van gebruiker de machtiging 'Licentiegebruiksdashboard weergeven' toe.

Het tabblad Details details-tab

Om een bepaald gebruik metrisch van een specifieke zandbak te zien, navigeer aan het Details lusje. Op het tabblad Details worden alle beschikbare sandboxen weergegeven in de sandboxen Productie of Ontwikkeling.

het lusje van Details van het het gebruiksdashboard van de Vergunning.

Van deze mening, kunt u selecteren inspecteert pictogram. naast de naam van een sandbox om de visualisatie voor die metrische waarde weer te geven. Er wordt een dialoogvenster geopend met een visualisatie voor die metrische waarde.

Visualisaties visualizations

Elke visualisatiewidget bevat de volgende aspecten:

 • Een lijngrafiek die de metrische wijziging in de tijd volgt
 • Een sleutel voor de lijngrafiek
 • De naam van de sandbox
 • Een vervolgkeuzemenu voor het aanpassen van de tijdsperiode voor de lijngrafiek

De lijngrafieken vergelijken de gebruiksaantallen voor uw organisatie met het totaal beschikbaar met de vergunning van uw organisatie en verstrekken een percentage van totaal gebruik.

de visualisatie van metrisch.

De terugkijkperiode van analyse kan van het dropdown menu worden aangepast. De standaardwaarde van de laatste 30 dagen

Als u een datumbereik wilt selecteren, selecteert u met de vervolgkeuzelijst voor het datumbereik de periode die u in het dashboard wilt weergeven. Er zijn meerdere opties beschikbaar, waaronder de standaardwaarde van de laatste 30 dagen.

de visualisatiedialoog met de benadrukte drop-down van de datumwaaier.

U kunt ook Custom date selecteren om de tijdsperiode te kiezen die wordt weergegeven.

het lusje van het Overzicht van het gebruiksdashboard van de Vergunning met de benadrukte opties van de de waaier van de douanedatum.

Beschikbare cijfers available-metrics

Het dashboard van het vergunningsgebruik rapporteert over verscheidene unieke metriek die op veelvoudige producten in de organisatie van toepassing zijn. De beschikbare meetwaarden zijn:

Metrisch
Beschrijving
Audience Activation Size
De totale grootte van profielen die in een jaar op een op een bestand gebaseerd doel zijn geactiveerd. Opmerking: hieronder vallen geen profielen die via streamingdoelen worden verzonden.
Addressable Audience
De som van de rechten van uw zakelijke publiek en de rechten van het consumentenpubliek. Een publiek voor de consument wordt gedefinieerd als het aantal personenprofielen dat op de verkooporder als "Consumentenpubliek" wordt aangeduid. Een zakelijk publiek wordt gedefinieerd als het aantal bedrijfspersoonprofielen dat als "BedrijfsPubliek"op de verkooporde wordt geïdentificeerd.
Adhoc Query Service Users Packs
Een add-on om uw geautoriseerde machtiging voor gelijktijdige gebruikers van Query Service te verhogen met vijf extra gelijktijdige gebruikers van Query Service en één extra query tegelijk voor ad-hocquery per pakket. Er kan een licentie worden verleend voor meerdere extra Ad hoc Query User-pakketten.
Average profile richness
De som van alle productiegegevens die binnen de dienst van het Profiel van de Hub op om het even welk ogenblik worden opgeslagen, gedeeld door vijf keer het aantal gemachtigde bedrijfspersoonprofielen. Average profile richness is een gedeelde functie.
CJA Rows Available
De dagelijkse gemiddelde rijen van gegevens beschikbaar voor analyse binnen Customer Journey Analytics.
Computed Attributes
Het totale aantal geaggregeerde gedragsgegevens van het profiel. Geaggregeerde gedragsgegevens voor profielen zijn gebaseerd op ervaringsgebeurtenissen die worden omgezet in een profielkenmerk en kunnen worden opgenomen in een persoonprofiel of bedrijfspersoonprofiel.
Consumer Audience
Het aantal personenprofielen dat op de verkooporder als "Consumer Audience" is geïdentificeerd.
Data Export Size
De hoeveelheid gegevens die via gegevenssetactivering in een jaar wordt verzonden.
Data Exports
De totale omvang van gegevenssets die (direct of indirect) naar een niet-Adobe oplossing in een jaar kunnen worden uitgevoerd.
Data Lake Storage
De hoeveelheid die in Adobe Experience Platform wordt gebruikt voor de opslag van analysegegevens.
Engageable Audience
Deze maatstaf verwijst naar het publiek van controleerbare profielen. Een aanspreekbaar profiel is een record met informatie die een individu vertegenwoordigt en wordt weergegeven in de profielservice. Deze records zijn profielen die u in de afgelopen 12 maanden hebt proberen te gebruiken voor het schrijven, beslissen, leveren, experimenteren of orchestreren van Journey Optimizer.
Look-alike Audiences
Het aantal doelgroepen dat wordt gegenereerd door een bestaand publiek voor consumenten te modelleren om te bepalen welke personenprofielen vergelijkbaar zijn met het bestaande publiek voor consumenten.
Number of AMM Models
Een telling van het machine het leren model (ingebouwde Adobe Mix Modeler) dat wordt gebruikt om een gespecificeerd resultaat te meten en/of te voorspellen die op uw investeringen wordt gebaseerd.
Number of Sandboxes
Het aantal logische scheidingen binnen uw instantie van om het even welke Adobe On-demand Dienst die tot Adobe Experience Platform toegang heeft isolerend gegevens en verrichtingen.
Profile Richness No of Packs
Een verhoging van uw geautoriseerde Gemiddelde rijsheid van het Profiel met 25 KB per profiel voor elk Extra rijvaardigheidspak van het Profiel.
Query Service Compute Hours
Een maatregel van de hoeveelheid tijd die door de motoren van de Dienst van de Vraag wordt genomen om, gegevens terug in het gegevensmeer te lezen te verwerken en te schrijven wanneer een partijvraag wordt uitgevoerd.
Streaming Segmentation No of Packs
De pakketten werken segmentlidmaatschap voor een persoonprofiel bij aangezien de nieuwe gegevens de Dienst van de Segmentatie door een het stromen stroom ingaan. Het lidmaatschap van een segment wordt beoordeeld op basis van de kenmerken van het huidige personenprofiel en de waarde van de huidige gebeurtenis, zonder rekening te houden met het historische gedrag. Streaming segmentatie is een gedeelde functie.
TIP
U kunt uw licentierechten in uw verkooporder controleren om meetgegevens te berekenen, zoals uw 'opslagvergoeding'.
Bijvoorbeeld,
 • Opslagruimte = het aantal "geoorloofde profielen" in uw contract X Gemiddelde rijkheid van profiel

De beschikbaarheid van deze cijfers en de specifieke definitie van elk van deze cijfers variëren afhankelijk van de licenties die uw organisatie heeft aangeschaft. Raadpleeg de desbetreffende documentatie bij de productbeschrijving voor gedetailleerde definities van elke metrische waarde:

Licentie
Productbeschrijving
 • ADOBE EXPERIENCE PLATFORM:OD LITE
 • ADOBE EXPERIENCE PLATFORM:OD STANDARD
 • ADOBE EXPERIENCE PLATFORM:OD HEAVY
Adobe Experience Platform
 • ADOBE EXPERIENCE PLATFORM:OD
Experience Platform, de Diensten van de App, en de Intelligente Diensten
 • RT-KLANTENGEGEVENSPLATFORM:OD
 • RT KLANTENGEGEVENSPLATFORM:OD PRFL NAAR 10M
 • RT KLANTENGEGEVENSPLATFORM:OD PRFL NAAR 50M
Adobe Real-time Customer Data Platform
 • AEP:OD ACTIVATION
 • AEP:OD ACTIVATION PRFL NAAR 10M
 • AEP:OD ACTIVATION PRFL TOT 50M
de Activering van Adobe Experience Platform
 • AEP:OD INTELLIGENCE
Intelligentie van Adobe Experience Platform
 • JOURNEY OPTIMIZER SELECT:OD
 • JOURNEY OPTIMIZER PRIME:OD
 • JOURNEY OPTIMIZER ULTIMATE:OD
 • UNP AJO PRIME STARTER:OD
 • UNP AJO ULTIMATE STARTER:OD
 • UNP Real-Time CDP:OD PROFILE ORCHESTRATION
Adobe Journey Optimizer
WARNING
Het dashboard voor het gebruiksgemak rapporteert alleen over de nieuwste licentie die voor uw organisatie is ingericht. Als de meest recente licentie die voor uw organisatie is ingesteld, niet in de bovenstaande tabel wordt weergegeven, wordt het licentiegebruiksdashboard mogelijk niet correct weergegeven. Ondersteuning voor extra licenties en meerdere licenties in één organisatie is gepland voor een toekomstige release.

Volgende stappen

Nadat u dit document hebt gelezen, kunt u het dashboard voor het licentiegebruik vinden en de gebruiksgegevens voor elk aangeschaft product, voor alle productie- of ontwikkelingssandboxen en voor een specifieke sandbox bekijken. Meer informatie over de beschikbare metriek voor uw organisatie vindt u op basis van de licentie die uw organisatie heeft aangeschaft.

Meer over andere eigenschappen leren beschikbaar in het Experience Platform UI, verwijs naar de gids UI van het Platform.

recommendation-more-help
ececc77d-ff44-4382-85ee-a087c8834323