AND-join and-join

Beschrijving description

Met de activiteit AND-join kunt u meerdere uitvoeringstakken van een workflow synchroniseren.

Gebruikscontext context-of-use

De activiteit AND-join start de uitgaande overgang pas wanneer alle binnenkomende overgangen zijn geactiveerd, met andere woorden wanneer alle voorafgaande activiteiten zijn geëindigd.

Configuratie configuration

  1. Sleep meerdere activiteiten, zoals query’s, naar uw workflow om minstens twee verschillende uitvoeringstakken te vormen.
  2. Sleep een activiteit AND-join en zet deze neer in uw workflow.
  3. Verbind de activiteit na de twee verschillende takken die u wilt synchroniseren.
  4. Selecteer de activiteit en open deze met de knop vanuit de snelle acties die verschijnen.
  5. Selecteer de hoofdset die in de uitgaande overgang behouden moet blijven. Als u geen set selecteert, wordt een willekeurige populatie verzonden vanuit de activiteit.
  6. Bevestig de configuratie van uw activiteit en sla de workflow op.

Voorbeeld example

In het volgende voorbeeld ziet u workflowvertakkingen voordat ze aan de activiteit AND-join zijn gekoppeld. Het extraheren van bestanden kan pas plaatsvinden wanneer de drie binnenkomende overgangen van de activiteit AND-join zijn ingeschakeld.

recommendation-more-help
3ef63344-7f3d-48f9-85ed-02bf569c4fff