Een signaalactiviteit activeren triggering-a-signal-activity

In een Adobe Campaign Standard-workflow kunnen er een of meer Extern signaal activiteiten. Deze activiteiten zijn 'listeners' die wachten om te worden geactiveerd.

Met Campaign Standard-API's kunt u een Extern signaal activiteit om een werkschema te roepen. De API-aanroep kan parameters bevatten die worden opgenomen in de gebeurtenisvariabelen van de workflow (een doelnaam, een bestandsnaam die moet worden geïmporteerd, een deel van de berichtinhoud, enz.). Op deze manier kunt u uw campagneautomatisering eenvoudig integreren met uw externe systeem.

NOTE
Externe signaalactiviteiten kunnen niet vaker dan om de 10 minuten worden geactiveerd en dat de doelworkflow al moet worden uitgevoerd.

Volg onderstaande stappen om een workflow te activeren:

 1. Een GET verzoek op het werkschema om de Externe trekker van de signaalactiviteit terug te winnen URL.

  GET https://mc.adobe.io/<ORGANIZATION>/campaign/workflow/execution/<workflowID>

 2. Een POST verzoek op teruggekeerde URL om de signaalactiviteit, met te teweegbrengen "bron" parameter in de payload. Dit kenmerk is verplicht, zodat u de activerende aanvraagbron kunt aangeven.

Als u de workflow met parameters wilt aanroepen, voegt u deze samen met de "parameters" kenmerk. De syntaxis bestaat uit de naam van de parameter gevolgd door de waarde (de volgende typen worden ondersteund: string, getal, boolean en datum/tijd).

 -X POST <TRIGGER_URL>
 -H 'Authorization: Bearer <ACCESS_TOKEN>' \
 -H 'Cache-Control: no-cache' \
 -H 'X-Api-Key: <API_KEY>' \
 -H 'Content-Type: application/json;charset=utf-8' \
 -H 'Content-Length:79' \
 -i
 -d {
 -d  "source":"<SOURCE>",
 -d  "parameters":{
 -d   "<PARAMETER_NAME":"<PARAMETER_VALUE>",
 -d   "<PARAMETER_NAME":"<PARAMETER_VALUE>",
 -d   "<PARAMETER_NAME":"<PARAMETER_VALUE>",
 -d   "<PARAMETER_NAME":"<PARAMETER_VALUE>"
 -d  }
 -d }
NOTE
Wanneer u een parameter aan de lading toevoegt, moet u ervoor zorgen dat de parameter name en type De waarden zijn consistent met de informatie die in de externe signaalactiviteit wordt gedeclareerd. Bovendien mag de omvang van de lading niet groter zijn dan 64 Ko.

Voorbeeldverzoek

Voer een verzoek van de GET uit op het werkschema.

-X GET https://mc.adobe.io/<ORGANIZATION>/campaign/workflow/execution/<workflowID> \
-H 'Content-Type: application/json' \
-H 'Authorization: Bearer <ACCESS_TOKEN>' \
-H 'Cache-Control: no-cache' \
-H 'X-Api-Key: <API_KEY>'

Het retourneert de activiteit van het workflowsignaal en de bijbehorende trigger-URL.

{
"PKey": "<PKEY>",
"activities": {
 "activity": {
  "signal1": {
   ...
   "trigger": {
    "href": "https://mc.adobe.io/<ORGANIZATION>/campaign/workflow/execution/<PKEY>/activities/activity/<PKEY>/trigger/"
    },
    ...
   }
  }
 }
}

Om een signaalactiviteit teweeg te brengen, voer een verzoek van de POST op trekkerURL met "bron"uit. Voeg de kenmerken "parameters" toe als u de workflow met parameters wilt aanroepen.

-X POST https://mc.adobe.io/<ORGANIZATION>/campaign/workflow/execution/<PKEY>/activities/activity/<PKEY>/trigger \
-H 'Content-Type: application/json' \
-H 'Authorization: Bearer <ACCESS_TOKEN>' \
-H 'Cache-Control: no-cache' \
-H 'X-Api-Key: <API_KEY>' \
-i
-d '{
-d "source":"API",
-d "parameters":{
-d  "audience":"audience",
-d  "email":"anna.varney@mail.com",
-d  "template":"05",
-d  "contentURL":"http://www.adobe.com",
-d  "test":"true",
-d  "segmentCode":"my segment",
-d  "attribute":"2019-04-03 08:17:19.100Z"}
-d }'

Als een van de parameters niet wordt gedeclareerd in de externe signaalactiviteit, retourneert de aanvraag van de POST de onderstaande fout die aangeeft welke parameter ontbreekt.

RST-360011 An error has occurred - please contact your administrator.
'contentURL' parameter isn't defined in signal activity.
XTK-170006 Unable to parse expression 'HandleTrigger(@name, $(source), $({parameters}))'.
RST-360000 Error while assessing 'HandleTrigger(@name, $(source), $({parameters}))' expression ('xtk:workflow:execution/activities/signal/trigger' resource)
recommendation-more-help
3ef63344-7f3d-48f9-85ed-02bf569c4fff