Formulierdata voor landingspagina beheren managing-landing-page-form-data

In de inhoud van de bestemmingspagina worden de inputgebieden gebruikt om gegevens van het gegevensbestand van de Campagne op te slaan of bij te werken.

Hiertoe moeten deze velden worden toegewezen aan databasevelden.

U kunt hun toewijzing definiëren en beheren via de Form data in het linkerpalet.

Formuliervelden toewijzen mapping-form-fields

Als u de Campagne-database naar wens wilt bijwerken, koppelt u relevante databasevelden aan invoerzone, keuzerondje of keuzelijstblokken van de landingspagina.

Hiervoor voert u de volgende stappen uit:

 1. Selecteer een blok in de inhoud van de bestemmingspagina.

  note note
  NOTE
  De standaardvelden van de ingebouwde landingspagina's zijn vooraf geconfigureerd. U kunt deze desgewenst wijzigen.
 2. Toegang krijgen tot de Form data in het linkerpalet.

 3. Als u het veldtype wilt wijzigen, selecteert u een waarde in het menu HTML type of the field vervolgkeuzelijst.

  note note
  NOTE
  Zie voor meer informatie over het gebruik van het type selectievakje op een bestemmingspagina de optie Meerdere abonnementen op services bijwerken en Selectievakje voor overeenkomst secties.
 4. Als u een veldtype selecteert dat niet compatibel is met het databaseveld dat momenteel is geselecteerd in het dialoogvenster Field zone, zal een waarschuwingsbericht tonen. Selecteer een geschikte waarde voor optimale toewijzing.

 5. Gebruik de Field zone om een databaseveld te selecteren dat wordt gekoppeld aan het formulierveld.

  note note
  NOTE
  Landingspagina's kunnen alleen worden toegewezen aan de Profiles of Service middelen.

  Wijs in dit voorbeeld de Naam veld van de landingspagina naar de Last name van het Profiles resource.

 6. Schakel indien nodig de optie Mandatory in. In dat geval kan de landingspagina alleen worden verzonden als de gebruiker dit veld heeft ingevuld.

  Als een verplicht veld niet is ingevuld, wordt een foutbericht weergegeven wanneer de gebruiker de pagina verzendt.

 7. Klikken Confirm om uw wijzigingen op te slaan.

Gegevensopslag en afstemming data-storage-and-reconciliation

Met de parameters voor data-afstemming definieert u hoe de data die zijn ingevoerd op de landingspagina, worden beheerd nadat ze door de gebruiker zijn verzonden.

Dit doet u als volgt:

 1. Bewerk de eigenschappen van de landingspagina die u via het pictogram in het dashboard van de landingspagina opent en geef de parameters voor Job weer.

 2. Selecteer de Reconciliation key: dit databaseveld wordt gebruikt om te bepalen of de bezoeker een profiel heeft dat al bekend is in de Adobe Campaign-database. Het kan bijvoorbeeld e-mail, voornaam, achternaam zijn. Met de afstemmingssleutel kunt u een profiel bijwerken of maken, afhankelijk van de Update strategy hieronder gedefinieerde parameter.

 3. Definieer Form parameter mapping: in deze sectie kunt u de veldparameters van de landingspagina toewijzen, net als de parameters die in de afstemmingssleutel worden gebruikt.

 4. Selecteer de Update strategy: als met de afstemmingssleutel een bestaand databaseprofiel wordt hersteld, kunt u ervoor kiezen dat dit profiel wordt bijgewerkt met de gegevens die in het formulier zijn ingevoerd, of deze update voorkomen.

Meerdere abonnementen op services multiple-subscriptions

U kunt verschillende selectievakjes gebruiken op één bestemmingspagina om gebruikers toe te staan zich van de veelvoudige diensten te abonneren of af te melden.

Hiervoor voert u de volgende stappen uit:

 1. Bij het ontwerpen van de bestemmingspagina:

  • Selecteer een blok in het menu Form data sectie, kiest u Checkbox als het veldtype.

  • Als u bekend bent met HTML, kunt u ook handmatig een selectievakje invoegen met de opdracht Show source knop.

   Op deze manier kunt u het selectievakje op de gewenste plaats op de pagina invoegen.

 2. Controleer of het selectievakje is ingeschakeld in de inhoud. De Type vervolgkeuzelijst wordt weergegeven in het dialoogvenster Form data in het linkerpalet. Selecteren Service and subscription in de lijst.

 3. Kies een optie in het menu Behavior vervolgkeuzelijst.

 4. Selecteer een service in de overeenkomstige lijst.

 5. Zorg ervoor dat de Mandatory is uitgeschakeld. Anders hebben uw gebruikers geen keuze.

 6. Als u meer selectievakjes wilt toevoegen waarmee u zich kunt abonneren op andere services, herhaalt u de bovenstaande stappen zo vaak als nodig is.

Nadat de bestemmingspagina is gepubliceerd, kunnen de gebruikers meerdere selectievakjes selecteren om zich te abonneren op meerdere nieuwsbrieven van dezelfde pagina.

Selectievakje voor overeenkomst agreement-checkbox

U kunt een selectievakje toevoegen waarmee het profiel moet worden gecontroleerd voordat de bestemmingspagina wordt verzonden.

Zo kunt u bijvoorbeeld vragen dat gebruikers hun toestemming geven voor het privacybeleid, of ze uw voorwaarden laten accepteren voordat ze het formulier verzenden.

IMPORTANT
Dit selectievakje is verplicht voor uw gebruikers. Als deze optie niet is geselecteerd, kunnen ze de bestemmingspagina niet indienen.

Voer de volgende handelingen uit om dit selectievakje in te voegen en te configureren:

 1. Bij het ontwerpen van de bestemmingspagina:

  • Selecteer een blok in het menu Form data sectie, kiest u Checkbox als het veldtype.

  • Als u bekend bent met HTML, kunt u ook handmatig een selectievakje invoegen met de opdracht Show source knop.

recommendation-more-help
3ef63344-7f3d-48f9-85ed-02bf569c4fff