Een lidmaatschap op een service bevestigen confirming-subscription-to-a-service

Abonnementsbevestiging verzenden sending-subscription-confirmation

In deze sectie wordt beschreven hoe u een automatisch aangepaste bevestigings-e-mail verzendt naar de profielen die zich inschrijven voor een specifieke service.

Wanneer u een bevestigingsbericht voor een inschrijving (of uitschrijving) bij de service wilt verzenden, kunt u het standaardbericht of een aangepast bericht gebruiken. De stappen voor het selecteren van een bevestigingsbericht worden weergegeven in de sectie Een service maken.

Als u het standaardbericht wilt gebruiken, kunt u de content ervan bewerken onder de volgende beperkingen:

 • U kunt de content van het bericht alleen aanpassen met beperkte velden uit de context van de gebeurtenis.
 • Dit bericht zal hetzelfde zijn voor alle services die de standaardmodus gebruiken.

Als u voor een bepaalde service een specifieke e-mailbevestiging wilt verzenden, kunt u een aangepast bericht maken waarin u ook personalisatievelden uit andere resources kunt gebruiken. Hiervoor moet u een transactioneel bericht maken en configureren. Naar dit bericht kan worden verwezen:

Bevestigingsbericht van een service configureren configuring-confirmation-message-from-service

U wilt bijvoorbeeld automatisch een bevestigingsbericht verzenden naar de bezoekers van uw website wanneer ze zich inschrijven voor uw nieuwsbrief.

U moet een transactionele e-mail configureren en naar dat bericht verwijzen vanaf de gewenste service (in dit geval een abonnement op uw nieuwsbrief). Als u het transactionele bericht wilt verrijken met servicedata, kunt u een afstemming definiƫren wanneer u de gebeurtenis maakt.

Wanneer u het configureert vanaf de service, wordt het transactionele bericht met de bevestiging alleen verzonden wanneer een nieuwe gebruiker voor de eerste keer inschrijft op die service. Als een profiel al geabonneerd is, wordt er geen bevestigingsbericht meer naar dat profiel verzonden.

Stap 1: Maak het bevestigingsbericht step-1--create-the-confirmation-email-1

Er wordt automatisch een bevestigings-e-mail verzonden naar elk profiel dat zich inschrijft voor de nieuwsbrief (via een landingspagina of op een andere manier). Het abonnement wordt beschouwd als een gebeurtenis en de e-mail is een transactioneel bericht dat doelgericht elk profiel benadert dat zich inschrijft voor de service.

De stappen voor het maken van de bevestigings-e-mail worden hieronder beschreven. Aangezien in de service naar het transactionele bericht wordt verwezen, moet u dit eerst maken.

De gebeurtenis maken create-the-event-1

De bevestigings-e-mail is een transactioneel bericht omdat deze op een gebeurtenis reageert: de inschrijving op een service. Dit bericht wordt verzonden ter bevestiging van een abonnement op uw nieuwsbrief.

 1. Maak een gebeurtenis vanaf het menu Marketing plans > Transactional messages > Event configuration, dat u kunt openen via het Adobe Campaign-logo.

 2. Voer een label in, selecteer een doeldimensie en klik op Create.

  De configuratiestappen worden weergegeven in de Een transactiegebeurtenis configureren sectie.

 3. Klik in de sectie Fields op Create element en voeg publicLabel toe aan de datastructuur om de afstemming in te schakelen.

  note note
  NOTE
  Het veld publicLabel is verplicht. Als u dit niet toevoegt aan de datastructuur van de gebeurtenis, kan Adobe Campaign de afstemming met de service niet uitvoeren. Wanneer u zich inschrijft voor een service, wordt dit veld ingevuld met het Service label van de bijbehorende service.
 4. Klik in de sectie Enrichment op Create element en selecteer de doelresource Service.

 5. Wijs in de sectie Join definition het veld publicLabel van de resource Service toe aan het veld publicLabel van de gebeurtenisconfiguratie.

  note note
  NOTE
  Hierdoor kunt u personalisatievelden van de resource Service in het transactionele bericht gebruiken.
 6. Sla de gebeurtenisconfiguratie op en klik op Publish om de gebeurtenis te publiceren.

De gebeurtenis is gereed. U kunt nu het transactionele e-mailbericht ontwerpen.

Het bevestigingsbericht ontwerpen design-the-confirmation-message-1

De bevestigings-e-mail is een transactioneel bericht gebaseerd op de gebeurtenis die u zojuist hebt gepubliceerd.

 1. Selecteer vanaf het Adobe Campaign-logo de optie Marketing plans > Transactional messages en klik op Transactional messages.

 2. Selecteer de transactionele e-mail die overeenkomt met de gebeurtenis die u zojuist hebt gepubliceerd.

 3. Klik op de sectie Content en selecteer een e-mailsjabloon. Voor meer informatie over het bewerken van de inhoud van een transactiemelding raadpleegt u Transactieberichten bewerken.

 4. Aangezien u directe toegang hebt tot alle velden van de resource Service, kunt u een willekeurig veld selecteren vanaf het knooppunt Context > Real-time event (rtEvent) > Event context (ctx) >Service om uw content te personaliseren.

  Raadpleeg deze sectie voor meer informatie over het personaliseren van een transactioneel bericht.

 5. Bekijk een voorbeeld van uw bericht met een testprofiel. Zie voor meer informatie Een specifiek testprofiel definiƫren.

 6. Klik op Save & close om de content op te slaan.

 7. Publiceer het transactionele bericht. Zie Een transactioneel bericht publiceren.

Stap 2: Creeer en vorm de dienst step-2--create-and-configure-the-service-1

 1. Maak een service via het geavanceerde menu Profiles & audiences > Services via het Adobe Campaign-logo.

 2. Ga naar de sectie Service properties via de knop in het servicedashboard.

 3. Vul het veld Service label in.

  note note
  NOTE
  U moet dit veld invullen om afstemming met het transactionele bericht in te schakelen.
 4. Selecteer in de sectie Confirmation messages de optie Custom message: in deze modus kunt u verwijzen naar een specifiek bevestigingsbericht voor profielen die geabonneerd zijn op uw service.

 5. Selecteer de Custom subscription event configuration die gekoppeld is aan het transactionele bericht dat u hebt gemaakt.

 6. Klik op Confirm en sla de service op.

Wanneer profielen zich nu op deze service abonneren, ontvangen ze het transactiemelding dat u hebt gedefinieerd, met gepersonaliseerde velden die zijn toegewezen aan de geselecteerde service.

NOTE
Er wordt alleen een bericht verzonden wanneer de gebruiker zich voor de eerste keer abonneert.

Bevestigingsbericht configureren van een bestemmingspagina configuring-confirmation-message-from-landing-page

U kunt ook naar het bevestigingsbericht verwijzen vanaf de landingspagina van een abonnement door de optie Start sending messages van de sectie Job van de landingspagina te gebruiken.

Wanneer naar het bevestigingsbericht wordt verwezen vanaf de landingspagina, wordt een bericht verzonden elke keer dat de landingspagina wordt verzonden (zelfs als het profiel al geabonneerd is).

Stap 1: Maak het bevestigingsbericht step-1--create-the-confirmation-email-2

Er wordt automatisch een bevestigings-e-mail verzonden naar elk profiel dat zich inschrijft voor de nieuwsbrief via een landingspagina. Het abonnement wordt beschouwd als een gebeurtenis en de e-mail is een transactioneel bericht dat doelgericht elk profiel benadert dat zich inschrijft voor de service.

De stappen voor het maken van deze elementen worden hieronder beschreven. Aangezien in de landingspagina naar het transactionele bericht wordt verwezen, moet u dit eerst maken.

De gebeurtenis maken create-the-event-2

De bevestigings-e-mail is een transactioneel bericht omdat deze op een gebeurtenis reageert: de inschrijving op een service. Dit bericht wordt verzonden ter bevestiging van een abonnement op uw nieuwsbrief.

 1. Maak een gebeurtenis vanaf het menu Marketing plans > Transactional messages > Event configuration, dat u kunt openen via het Adobe Campaign-logo.

 2. Voer een label in, selecteer een doeldimensie en klik op Create.

  De configuratiestappen worden weergegeven in de Een transactiegebeurtenis configureren sectie.

 3. Klik in de sectie Fields op Create element en voeg serviceName toe aan de datastructuur om de afstemming in te schakelen.

  note note
  NOTE
  Het veld serviceName is verplicht. Als u dit niet toevoegt aan de datastructuur van de gebeurtenis, kan Adobe Campaign de afstemming met de service waarop u lgeabonneerd bent, niet uitvoeren.
 4. Klik in de sectie Enrichment op Create element en selecteer de doelresource Service.

 5. Wijs in de sectie Join definition het veld serviceName van de resource Service toe aan het veld name van de gebeurtenisconfiguratie.

  note note
  NOTE
  Hierdoor kunt u personalisatievelden van de resource Service in het transactionele bericht gebruiken.

Het bevestigingsbericht ontwerpen design-the-confirmation-message-2

De stappen voor het ontwerpen van het transactionele bericht worden weergegeven in deze sectie.

Stap 2: Creeer en vorm de dienst step-2--create-and-configure-the-service-2

 1. Maak een service via het geavanceerde menu Profiles & audiences > Services via het Adobe Campaign-logo.
 2. Ga naar de sectie Service properties via de knop in het servicedashboard.
 3. Vul het veld Service label in. Dit label wordt weergegeven in het bevestigingsbericht en op de landingspagina van het abonnement.
 4. Klik op Confirm en sla de service op.

Stap 3: Maak en configureer de bestemmingspagina step-3--create-and-configure-the-landing-page

Maak een landingspagina voor abonnementen die op uw website wordt gepubliceerd.

Volg onderstaande stappen om deze landingspagina te maken en te configureren:

 1. Ontwerp een nieuwe landingspagina op basis van de sjabloon Subscription.

 2. Bewerk de eigenschappen van de landingspagina. Selecteer in de sectie Job > Specific actions de optie Specific service en kies de service die u zojuist hebt gemaakt in de vervolgkeuzelijst.

 3. Selecteer de optie Start sending message en kies het transactionele bericht dat u zojuist hebt gemaakt in de vervolgkeuzelijst.

 4. Pas de content van de landingspagina aan.

 5. Test en publiceer de landingspagina.

Wanneer profielen nu een abonnement nemen op uw nieuwsbrief door de bestemmingspagina in te dienen, ontvangen ze het bevestigingsbericht dat u hebt gedefinieerd met gepersonaliseerde velden die aan de service zijn toegewezen.

NOTE
Elke keer dat de landingspagina wordt verzonden, wordt een bericht verzonden, zelfs als het profiel al is geabonneerd.
recommendation-more-help
3ef63344-7f3d-48f9-85ed-02bf569c4fff