Een doelgroep in een bericht selecteren selecting-an-audience-in-a-message

Met Adobe Campaign kunt u verschillende profieltypen configureren binnen de doelgroep van een bericht.

Doelgroepen kunnen worden gedefinieerd bij het maken van het bericht via de wizard Maken of vanaf het berichtdashboard als het bericht al is gemaakt.

NOTE
Als de doelgroep is opgebouwd binnen een workflow en verrijkt met aanvullende data, kunt u deze data niet gebruiken om een individuele levering te personaliseren. Ze kunnen alleen worden gebruikt vanuit een levering die wordt uitgevoerd in een workflow.
 1. Ga vanaf het dashboard naar het blok Audience om te beginnen.

  Het scherm voor het definiëren van doelgroepen wordt geopend. Het heeft twee tabbladen waarmee u elk type doelgroep die het bericht zal ontvangen, afzonderlijk kunt definiëren:

  • Target
  • Test profiles

 2. Definieer het belangrijkste Target van de e-mail. Dit is de gebruikelijke doelgroep van de e-mail.

  Het doel wordt gedefinieerd in het dialoogvenster Target en bestaat uit geïdentificeerde profielen uit uw database. U kunt het hoofddoel instellen met de functies van de query-editor.

  Op dit tabblad bevat het palet Shortcuts alleen vooraf gedefinieerde filters en de doelgroepen die in de geïdentificeerde profielen zijn gedefinieerd. Op het tabblad Explorer hebt u toegang tot aanvullende configuraties.

  U kunt dus bestaande doelgroepen hergebruiken en combineren, er aanvullende filters op toepassen, enzovoort.

  note note
  NOTE
  Wanneer het richten van een publiek, merk op dat de definitie van het publiek niet van verwijzingen wordt voorzien maar gekopieerd in de query. Als u om het even welke verandering in het publiek aanbrengt nadat het in een vraag is gericht, zorg ervoor u de vraag opnieuw vormt om de nieuwe definitie in rekening te brengen.
 3. Definieer de Test profiles die u voor de e-mail wilt gebruiken. De testprofielen ontvangen de proeven die u vooraf kunt verzenden om de e-mail te testen voordat u deze naar het hoofddoel verzendt.

  Raadpleeg de sectie Testprofielen voor meer informatie over het configureren van testprofielen.

 4. Indien nodig, kunt u een controlegroep bepalen gebruikend het overeenkomstige lusje. Hierdoor kunt u bepaalde profielen van uw doel verwijderen zodat deze het bericht niet ontvangen. Zie voor meer informatie Een besturingsgroep toevoegen.

 5. U kunt ook substitutieadressen gebruiken om een nauwkeurige vertegenwoordiging van het bericht te krijgen dat het profiel zal ontvangen. Zie E-mailberichten testen met doelprofielen voor meer informatie.

Het blok Audience wordt vervolgens bijgewerkt en geeft weer dat een doel en testprofielen zijn geselecteerd voor de e-mail in kwestie.

recommendation-more-help
3ef63344-7f3d-48f9-85ed-02bf569c4fff