Aan de slag met de zelfbedieningsintegratie-app gs-self-service-app

De integratie van Adobe Campaign Standard met Microsoft Dynamics 365 zelfbedieningstoepassing geeft u de capaciteit om gegevensstromen te vormen, te controleren of zij lopen, en waarin milieu. U moet echter een aantal voorwaarden voltooien voordat u de toepassing voor zelfintegratie gaat gebruiken.

Concepten en beperkingen concepts-and-restrictions

Voordat u begint met het integratieprogramma, moet u de concepten en instructies begrijpen die aan de integratie zijn gekoppeld en een aantal eerste stappen ondernemen om toegang te krijgen.

Meer informatie vindt u in de volgende secties:

Vereisten self-service-app-prerequisites

U moet Microsoft Dynamics 365 en Adobe Campaign Standard zodanig configureren dat de integratie-app toegang heeft tot uw gegevens. Dit zal wat tijd vergen om in Dynamiek 365, Adobe Campaign Standard, en Adobe I/O te vormen; nochtans, zodra zij worden gevormd, zult u de integratie door het gebruikersinterface van de zelfbedieningstoepassing kunnen controleren.

Meer informatie vindt u in de volgende secties:

Belangrijke stappen voor het configureren van de zelfbedieningsintegratie-app self-service-app-configuration-steps

U kunt dan met het integratiehulpmiddel beginnen. Voer de volgende stappen uit:

Open een browser en blader aan de schakelaar verbonden aan uw gebied:

Bevestiging van privacyverzoek self-service-app-acknowledgement

Wanneer het doorbladeren aan zelfbediening UI voor het eerst, zult u met de privacyerkenning worden voorgesteld. U moet erkennen dat u uw rol in het afzonderlijk uitvoeren van privacyverzoeken in Campagne en de Dynamica 365 van Microsoft begrijpt alvorens u kunt verdergaan.
Meer informatie over uw privacyverantwoordelijkheden en over het beheren van privacyverzoeken in deze sectie.

Uw referenties instellen self-service-app-credentials

Wanneer u voor het eerst naar de gebruikersinterface bladert, wordt een pagina met een koptekst weergegeven die er als volgt uitziet:

NOTE
Het is normaal om waarschuwingen op te halen die aangeven dat het "niet in staat is verbinding te maken" met Adobe Campaign Standard of Microsoft Dynamics 365 als de app-instellingen nog niet zijn geconfigureerd.

Controleer of de selecties "ORG" en "INSTANTIE" de selecties zijn die u wilt configureren. Als dat niet het geval is, klikt u op de vervolgkeuzelijst en selecteert u de juiste org en variant.

IMPORTANT
Als u de connector voor het eerst configureert en/of als u nog niet vertrouwd bent met dit proces, dan zijn wij krachtig DRUK erop om de instantie "stage" of "dev" te selecteren. U zult ervoor willen zorgen om te verifiëren dat uw configuratie goed alvorens de opstelling in productie te proberen werkt.

Als u over de juiste org en instantie beschikt, klikt u op het menu "hamburger" om een vervolgkeuzemenu weer te geven. Klik vervolgens op Settings… in het keuzemenu om naar de pagina te gaan waar u uw gegevens voor Microsoft Dynamics 365 en Campaign invoert (zie hieronder).

In de Settings pagina, vult de volgende secties in:

  • Microsoft Dynamics 365 Credentials
  • Credentials Adobe

Ga hier voor meer gedetailleerde informatie over waar de informatie voor elke invoer moet worden gevonden. Als u klaar bent, klikt u op de knop Save aan de onderkant.

De eerste configuratie controleren self-service-app-initial-config

Ervan uitgaande dat u de bovenstaande voorwaarden hebt voltooid en dat u al uw referenties correct hebt toegevoegd, gaan we nu naar de Workflows pagina. Meer informatie over de workflows van de integratie-app in deze pagina.

In de Workflows pagina, klikt u op het potloodpictogram dat is gekoppeld aan het Microsoft Dynamics 365 to Campaign workflow om de configuratie ervan te bewerken.

In de Microsoft Dynamics 365 to Campaign pagina, kunt u tot de lijst van de lijstafbeeldingen toegang hebben die u hebt gevormd. U wordt standaard toegewezen aan een contact-/profieltoewijzing buiten het vak. Alle andere aangepaste entiteiten moeten afzonderlijk worden geconfigureerd.

In de Edit Table Mapping pagina, controleer de Mappings om ervoor te zorgen dat velden van Microsoft Dynamics 365 worden toegewezen aan het juiste veld in Campagne. Als u andere toewijzingen moet toevoegen, doet u dit nu, evenals om het even welke vervangingen of filters. Meer informatie.

Als u nieuwe toewijzingen wilt toevoegen, raadpleegt u deze sectie voor meer informatie .

Zodra uw configuratie correct is, klik Play naast de knop Microsoft Dynamics 365 to Campaign om de integratie en de gegevensstroom te starten.

IMPORTANT
Wij krachtig U wordt aangeraden dit eerst in uw Stage- of Dev-omgeving uit te voeren voordat u dit doet in Production. Controleer of het werkgebied/de instantie dev is geselecteerd in de koptekst.

Als deze eenmaal is gestart, kunt u testen door items toe te voegen of te wijzigen in Microsoft Dynamics 365 en deze wijzigingen binnen een paar minuten te observeren in Adobe Campaign. Als u dit proces op elk gewenst moment moet stoppen, drukt u gewoon op dezelfde knop om het te stoppen. Meer informatie

De werkruimte van de integratie-app self-service-app-workspace

App-header app-header

Met de header in de zelfbedieningsapp kunt u definiëren welke org en instantie u momenteel bekijkt en/of configureert.

Selecteer de ORG en de INSTANTIE wilt weergeven/bewerken. Deze velden worden alleen-lezen weergegeven, maar kunnen worden bewerkt wanneer u de muiscursor erop plaatst.

Er wordt een vervolgkeuzemenu weergegeven wanneer u op de knop klikt met de drie horizontale lijnen aan de rechterkant van de koptekst.

De items in het keuzemenu zijn:

  • Instellingen: Als u deze optie selecteert, wordt u naar een scherm gestuurd waarin u API-referenties kunt opgeven voor Microsoft Dynamics 365 en Adobe Campaign en andere algemene instellingen voor de toepassing.

  • Documentatie: Deze optie is een koppeling naar de Adobe Campaign-documentatie die specifiek is voor deze integratie

  • Klantenservice: Dit is een koppeling naar de documentatie van het Experience Cloud met betrekking tot het openen van een ticket voor de klantenservice

  • Afmelden: Hiermee meldt u zich af van de toepassing en kunt u zich weer aanmelden als een andere gebruiker.

  • Info: Hiermee wordt een dialoogvenster weergegeven met informatie over de toepassing, inclusief copyrightinformatie.

Broodkruimels app-breadcrumbs

Terwijl u door de app navigeert, worden er onder aan bepaalde schermen balken weergegeven.

Voorbeeld:

Hieronder ziet u een voorbeeld van het Edit Table Mapping scherm dat de broodkruimels en de paginatitel toont. In dit geval kunt u op de knop Workflows of Microsoft Dynamics 365 to Campaign naar een van de vorige schermen te gaan. Edit Table Mapping in de breadcrumbs kan in dit geval niet worden geklikt omdat het het huidige scherm is.

Algemene knoppen app-buttons

De volgende pictogrammen worden gebruikt op meerdere pagina's in de zelfbedieningsapp.

- Voeg een nieuw item toe aan een lijst.

- Iets bewerken dat al bestaat

- Een item uit een lijst met items verwijderen

recommendation-more-help
3ef63344-7f3d-48f9-85ed-02bf569c4fff