Informatie over uitvoeringsactiviteiten about-execution-activities

Ga naar het palet links op het scherm en vouw de sectie Execution uit.

De volgende activiteiten zijn specifiek voor het organiseren en uitvoeren van workflows. Hun belangrijkste taak is de coördinatie van de andere activiteiten.

De sectie Execution bevat de volgende activiteiten:

recommendation-more-help
3ef63344-7f3d-48f9-85ed-02bf569c4fff