Archiveren met BCC-e-mails archiving-emails

U kunt Adobe Campaign zo configureren dat een kopie van de e-mails die via e-mail BCC van uw platform worden verzonden, bewaard blijft.

Met name als uw organisatie alle uitgaande e-mailberichten moet archiveren voor naleving, kunt u deze mogelijkheid inschakelen. Hiermee kunt u een exacte verborgen kopie van de bijbehorende verzonden berichten verzenden naar een BCC-e-mailadres (onzichtbaar voor de ontvangers van de zending) dat u moet opgeven.

Als deze optie is ingeschakeld, moet u e-mail BCC activeren via de Archive emails in de sjabloon voor e-maillevering.

NOTE
Adobe Campaign zelf beheert gearchiveerde bestanden niet. Het laat u toe om de berichten van uw keus naar een specifiek adres te verzenden, van waar zij kunnen worden verwerkt en worden gearchiveerd gebruikend een extern systeem.

Recommendations en beperkingen recommendations-and-limitations

 • Deze functie is optioneel. Controleer uw licentieovereenkomst en neem contact op met uw accountmanager om deze te activeren.
 • Het adres BCC van uw keus moet aan het team van de Adobe worden verstrekt die het voor u zal vormen.
 • U kunt slechts één BCC-e-mailadres gebruiken.
 • Alleen e-mailberichten die correct zijn verzonden, worden in aanmerking genomen. Bounces niet.
 • Om privacyredenen moeten BCC-e-mails worden verwerkt door een archiveringssysteem dat veilig identificeerbare informatie (PII) kan opslaan.
 • Bij het maken van een nieuwe leveringssjabloon is E-mail BCC niet standaard ingeschakeld, zelfs niet als de optie is aangeschaft. U moet het manueel in elke leveringsmalplaatje toelaten waar u het wilt gebruiken.
NOTE
Momenteel worden de gearchiveerde e-mails nog verzonden door de oude archiveringsmodule die een eenvoudig SMTP-relais gebruikt.

E-mailarchivering activeren activating-email-archiving

Nadat e-mail-BCC is ingeschakeld, wordt deze geactiveerd in het dialoogvenster e-mailsjabloondoor middel van een specifieke optie:

 1. Ga naar Bronnen > Sjablonen > Afleveringssjablonen.

 2. De uit-van-de-doos dupliceren Send via email sjabloon.

 3. Selecteer de gedupliceerde sjabloon.

 4. Klik op de knop Edit properties om de eigenschappen van de sjabloon te bewerken.

 5. Vouw de sectie Send uit.

 6. Controleer de Archive emails doos om een exemplaar van alle verzonden berichten voor elke levering te houden die op dit malplaatje wordt gebaseerd.

NOTE
Als de e-mails die naar het BCC-adres worden verzonden worden geopend en als hierop wordt geklikt, wordt hiermee rekening gehouden in het dialoogvenster Total opens en Clicks van de send analyse, die sommige misberekeningen zou kunnen veroorzaken.
recommendation-more-help
3ef63344-7f3d-48f9-85ed-02bf569c4fff