Adobe Customer Journey Analytics en gegevensbeheer

Over het algemeen worden instellingen met betrekking tot gegevensbeheer in Customer Journey Analytics overgenomen van Adobe Experience Platform.

Gegevensbeheer

De integratie tussen Adobe Customer Journey Analytics en Adobe Experience Platform Data Governance maakt etikettering van gevoelige gegevens van Customers Journey Analytics en handhaving van het privacybeleid mogelijk.

De etiketten en het beleid van de privacy die op datasets werden gecreeerd die door Experience Platform worden verbruikt kunnen in het werkschema van de de gegevensmeningen van de Customer Journey Analytics worden bezocht. Deze labels stoppen of waarschuwen gebruikers die metriek en/of afmetingen van gevoelige velden maken.

Wanneer gegevens uit Customer Journey Analytics worden geëxporteerd (via rapportage, export, API, enz.), worden bovendien waarschuwingen of labels toegevoegd om gebruikers te laten weten dat een rapport gevoelige informatie bevat die op een specifieke manier moet worden behandeld.

Dankzij deze integratie kunt u de compatibiliteit eenvoudiger beheren. Gegevensstewards in uw organisatie kunnen beleid plaatsen om gebruik te beperken. Dientengevolge, kunnen uw gebruikers van de Customer Journey Analytics gegevens betrouwbaarder gebruiken, wetend dat het aan beleid voldoet dat door gegevens eerder wordt bepaald.

Meer informatie

GDPR

Customer Journey Analytics zal zich niet rechtstreeks op de centrale dienst van de algemene gegevensbeschermingsverordening (GDPR) abonneren en in plaats daarvan alle wijzigingen in de gegevensset in Experience Platform erven. De Customer Journey Analytics hangt van het meer van Gegevens van het Platform af om GDPR schrapingsverzoeken af te dwingen en Customer Journey Analytics te melden wanneer de verzoeken volledig zijn. Alle veranderingen in beïnvloede partijen in Customer Journey Analytics voor gebeurtenisdatasets worden gesynchroniseerd met de gegevens van het Platform. De datasets van het profiel en van de raadpleging die door GDPR schrappingsverzoeken worden beïnvloed worden volledig opnieuw opgenomen na elk schrappingsverzoek. Verwijderingsverzoeken worden doorgaans binnen 7 dagen na een verwijderingsgebeurtenis in het Data Lake voltooid.

CCPA

De California Consumer Privacy Act (CCPA) verbetert de privacyrechten en consumentenbescherming voor inwoners van Californië in de Verenigde Staten. Deze wet werd van kracht op 1 januari 2020.
De CCPA biedt de inwoners van Californië nieuwe privacyrechten op het gebied van gegevens, zoals het recht op toegang tot en verwijdering van hun persoonsgegevens, om te weten of hun persoonsgegevens worden verkocht of openbaar gemaakt (en aan wie), en om de verkoop van hun persoonsgegevens te weigeren.
Overeenkomstig de PPV steunt de Privacy Service verzoeken om zich te onthouden van de verkoop van persoonsgegevens.

recommendation-more-help
080e5213-7aa2-40d6-9dba-18945e892f79