Componentinformatie weergeven in gegevenswoordenboek

In het gegevenswoordenboek kunt u informatie weergeven over een component, zoals de componentbeschrijving, vergelijkbare componenten, andere componenten waarmee een component vaak wordt gebruikt en meer.

Informatie over een component weergeven in het gegevenswoordenboek:

 1. Ga naar het Analysis Workspace-project dat de component bevat die u wilt bekijken.

 2. Selecteer de Gegevenswoordenboek in de linkerspoorlijn van Analysis Workspace. (Alternatieve manieren om toegang te krijgen tot het gegevenswoordenboek worden beschreven in "Toegang tot het gegevenswoordenboek" in Overzicht van gegevenswoordenboek.)

  Het venster Gegevenswoordenboek wordt weergegeven.

  Het venster Gegevenswoordenboek met de snelle filters voor Dimensionen, Metriek, Segmenten en Datumbereiken

 3. Controleer of de gegevensweergave die de component bevat die u wilt weergeven, is geselecteerd in het keuzemenu. Standaard wordt de gegevensweergave weergegeven waarin u zich al bevindt.

 4. (Optioneel) Typ in het zoekveld de naam van de component die u wilt weergeven.

  Het type component kan door zowel kleur als pictogram worden geïdentificeerd. Dimensionen Pictogram Dimension oranje zijn, Filters Segmentpictogram blauw zijn, Datumbereiken Pictogram Datumbereik paars zijn, en Metrisch Metrisch pictogram zijn groen. Het pictogram Adobe Adobe, pictogram Hiermee wordt een berekende metrische sjabloon of een filtersjabloon aangegeven en wordt het rekenprijspictogram weergegeven Pictogram Rekenmachine wees op berekende metrisch die door een beheerder van Analytics in uw organisatie werd gecreeerd.

 5. (Optioneel) Selecteer de optie Filter pictogram Filter gegevenswoordenboek, pictogram Selecteer vervolgens een van de volgende filteropties om de lijst met componenten te filteren:

  table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2 6-row-2 7-row-2 8-row-2 9-row-2 10-row-2 11-row-2 12-row-2 layout-auto
  Optie Functie
  Goedgekeurd Alleen componenten tonen die zijn gemarkeerd als goedgekeurd door een beheerder.
  Favorieten Alleen componenten tonen die zich in de lijst Favorieten bevinden. Voor informatie over het toevoegen van componenten aan uw lijst van favorieten, zie Overzicht van componenten.
  Dimensies Alleen componenten weergeven die Dimensionen zijn. (Deze optie is ook beschikbaar in het dialoogvenster Snelle filters tabblad wanneer u voor het eerst toegang krijgt tot het gegevenswoordenboek.)
  Cijfers Alleen componenten weergeven die Metrisch zijn. (Deze optie is ook beschikbaar in het dialoogvenster Snelle filters tabblad wanneer u voor het eerst toegang krijgt tot het gegevenswoordenboek.)
  Filters Alleen componenten weergeven die filters zijn. (Deze optie is ook beschikbaar in het dialoogvenster Snelle filters tabblad wanneer u voor het eerst toegang krijgt tot het gegevenswoordenboek.)
  Datumbereiken Alleen componenten tonen die Datumbereik hebben. (Deze optie is ook beschikbaar in het dialoogvenster Snelle filters tabblad wanneer u voor het eerst toegang krijgt tot het gegevenswoordenboek.)
  Alles tonen Alle componenten tonen. Deze optie is alleen beschikbaar voor beheerders.
  Niet goedgekeurd Alleen componenten tonen die nog niet zijn gemarkeerd als goedgekeurd door een beheerder. Als beheerder, is dit nuttig wanneer het identificeren van componenten die uw overzicht en goedkeuring vereisen. Deze optie is alleen beschikbaar voor beheerders.
  Ontbrekende beschrijving Alleen componenten weergeven die nog geen beschrijving hebben in het veld Beschrijving. Deze optie is alleen beschikbaar voor beheerders.
  Duplicaten tonen Alleen componenten weergeven die dezelfde naam of dezelfde beschrijving hebben als een andere component in de geselecteerde gegevensweergave. Dit geldt ook voor componenten die u maakt en de componenten die door de Adobe worden geleverd. Namen of beschrijvingen moeten exact overeenkomen om als duplicaten te kunnen worden weergegeven. Deze optie is alleen beschikbaar voor beheerders.
  Geen recente gegevens Alleen componenten weergeven die de afgelopen 90 dagen geen gegevens hebben verzameld. Deze optie is alleen beschikbaar voor beheerders.
  Gemaakt door Adobe Alleen componenten weergeven die zijn gemaakt door Adobe. Componenten die door een beheerder of een andere gebruiker in uw organisatie zijn gemaakt, worden niet weergegeven.
 6. (Optioneel) Selecteer de optie Sorteren pictogram Pictogram Componenten sorteren Selecteer vervolgens een van de volgende filteropties om de lijst met componenten te sorteren:

Optie
Functie
Aanbevolen
Hiermee sorteert u componenten met de componenten die boven aan de lijst worden aanbevolen. Componenten die het vaakst en het laatst door u of anderen in uw organisatie worden gebruikt, worden hoger weergegeven in de lijst.
Alfabetisch
Hiermee worden componenten alfabetisch gesorteerd.
Categorisch
Hiermee worden componenten gesorteerd op componenttype (afmetingen, metrisch, filter, datumbereik).
 1. Selecteer in de lijst met componenten de component die u wilt weergeven.

  De volgende informatie over de component wordt weergegeven:

Optie
Functie
Goedgekeurd

Geeft aan dat de component is gecontroleerd en goedgekeurd door de beheerder.

Beheerders zien een optie voor Niet goedkeuren. Als u deze optie selecteert, wordt de component gemarkeerd als "Niet goedgekeurd" voor gebruikers.

Niet goedgekeurd

Geeft aan dat de component nog niet is gereviseerd en goedgekeurd door de beheerder.

Beheerders zien een optie voor Goedkeuren. Als u deze optie selecteert, wordt de component gemarkeerd als "Goedgekeurd" voor gebruikers.

Beschrijving
Beschrijft de voorgenomen functie van de component. (Deze informatie wordt toegevoegd door de beheerder van Analytics, zoals die in Componentbeschrijvingen toevoegen.)
Vaak gebruikt met

Geeft componenten weer die het meest worden gebruikt met de component die u bekijkt.

Er worden maximaal vijf componenten weergegeven voor de vijf primaire componenttypen: Metrisch, Berekend metrisch, Dimension, Filter en Datumbereik.

Deze lijst is gebaseerd op gegevens uit de afgelopen 90 dagen. Alleen componenten die u kunt bekijken, worden weergegeven.

Beheerders kunnen de componenten beheren die gebruikers in deze sectie zien door de gewenste componenten te selecteren in het dialoogvenster Altijd opnemen en Altijd uitsluiten vervolgkeuzelijsten. Voordat u de componenten beheert die gebruikers zien, moet u eerst de opdracht Alles tonen om ervoor te zorgen dat u componenten ziet die niet met u worden gedeeld en die door een andere beheerder kunnen zijn toegevoegd.

Vergelijkbaar met

Geeft componenten weer met vergelijkbare namen als de component die u bekijkt.

Er worden maximaal vijf componenten weergegeven voor de vijf primaire componenttypen: Metrisch, Berekend metrisch, Dimension, Filter en Datumbereik.

Alleen componenten die u kunt bekijken, worden weergegeven.

Alle dubbele componenten in de gegevensweergave worden hier weergegeven. Analysebeheerders moeten alle dubbele componenten identificeren en verwijderen, zoals beschreven in Gezondheid gegevenswoordenboek controleren.

Beheerders kunnen de componenten beheren die gebruikers in deze sectie zien door de gewenste componenten te selecteren in het dialoogvenster Altijd opnemen en Altijd uitsluiten vervolgkeuzelijsten. Voordat u de componenten beheert die gebruikers zien, moet u eerst de opdracht Alles tonen om ervoor te zorgen dat u componenten ziet die niet met u worden gedeeld en die door een andere beheerder kunnen zijn toegevoegd.

OPMERKING: Op dit moment wordt Vergelijkbaar met Deze sectie bevat alleen componenten die u maakt en niet de componenten die door Adobe worden geleverd. In een toekomstige release worden componenten toegevoegd die door de Adobe worden geleverd.

Tags
Hiermee worden alle tags weergegeven die op de component zijn toegepast. Gebruikers met beheerdersrechten kunnen tags toevoegen wanneer ze de component bewerken.
Componenttype
Hiermee wordt het type component weergegeven dat het is, ongeacht of het een Dimension, Metrisch, Filter of Datumbereik betreft.
Gemaakt door
Geeft de naam weer van de gebruiker die de component heeft gemaakt.
Voorvertoning
Toont een voorproef van hoe de component in Analysis Workspace kijkt.
Datum van laatste wijziging
Hiermee geeft u de dag weer waarop de component voor het laatst is gewijzigd. Deze sectie wordt weergegeven wanneer u Filters, Metriek, Berekende meetgegevens en Datumbereiken weergeeft.
 1. (Optioneel) Sleep een component van het gegevenswoordenboek naar Analysis Workspace.
recommendation-more-help
080e5213-7aa2-40d6-9dba-18945e892f79