Overzicht van componenten

Componenten zijn functies in de Customer Journey Analytics die kunnen worden gebruikt in rapporten of als aanvulling op rapportagefuncties. U kunt deze componenten als volgt beheren:

 1. Aanmelden bij analytics.adobe.com je Adobe ID-gebruikersgegevens gebruiken.
 2. Navigeren naar Components > Components in het koptekstmenu.

U kunt de volgende componenten beheren:

 • Annotaties: Communiceer contextuele gegevensnuances en inzichten aan uw organisatie.
 • Soorten publiek: Maak en publiceer publiek dat wordt ontdekt in Customer Journey Analytics aan Klantprofiel in realtime (RTCDP) in Adobe Experience Platform voor klantgerichtheid en personalisatie.
 • Filters: Ontwerp, beheer, deel en pas krachtige, doelgerichte publieksfilters toe op uw rapporten. Met filters kunt u subsets van personen identificeren op basis van kenmerken of interacties.
 • Berekende cijfers: Metriek en formules gebruiken als nieuwe componenten voor rapportage
 • Gegevenswoordenboek: Hiermee kunnen gebruikers en beheerders de componenten in hun analyseomgeving bijhouden en beter begrijpen.
 • Datumbereiken: Pas de datumbereiken aan die Analysis Workspace aanbiedt en verfijn deze.
 • Dimensionen: Dimensionen zijn variabelen die doorgaans tekenreekswaarden bevatten. Veelvoorkomende afmetingen zijn onder andere het domein Pagina en Verwijzen.
 • Metrisch: Hiermee kunt u gegevenspunten kwantificeren in Analysis Workspace.
 • Projecten: Organiseer en onderhoud uw projecten in Analysis Workspace.

Analysis Workspace-componenten

Componenten in Analysis Workspace bestaan uit metriek, afmetingen, filters en tijdkorreligheid die u naar een project kunt slepen en neerzetten. Aangepaste componenten die u maakt, worden aan deze deelvensters toegevoegd, zoals aangepaste datumbereiken.

Als u het deelvenster Componenten wilt openen, klikt u op de knop Components in de linkerspoorstaaf. U kunt schakelen tussen deelvensters (leeg deelvenster, Deelvenster Vrije vorm, Snelle inzichten, of Attribution IQ paneel), Visualisatiesen Componenten die de pictogrammen van de linkerspoorstaaf of het gebruik van sneltoetsen.

Deelvenster Werkruimte met markering van het pictogram Componenten in het linkerspoor

Zie Een project maken voor informatie over het gebruiken van Componenten in een project.

Componenthandelingen

U kunt componenten (afzonderlijk of door meer dan één te selecteren) op verschillende manieren beheren. Klik met de rechtermuisknop op een component of klik op Actions boven aan de lijst met componenten.

NOTE
Deze handelingen zijn niet van toepassing op tijdcomponenten.
Component Handeling
Beschrijving
Tag
U kunt componenten ordenen of beheren door er tags op toe te passen. Het verschijnt dan in de respectieve componentenmanager, zoals Analytics > Components > Filters, of Analytics > Components > Projects
Favorieten
Voeg de component toe aan de lijst met favorieten. Het verschijnt dan in de respectieve componentenmanager, zoals Analytics > Components > filters, of Analytics > Components > Projects.
Goedkeuren
Keur de component goed om deze canonicaal te maken. Het verschijnt dan in de respectieve componentenmanager, zoals Analytics > Components > Filters, of Analytics > Components > Projects
Delen
Alleen van toepassing op filters.
Verwijderen
Alleen van toepassing op filters.

Bekijk de video over het maken van statistieken, filters en datums:

Componenten beheren actions

U kunt componenten rechtstreeks in de linkerspoorstaaf beheren.

 1. Klik met de rechtermuisknop op een component.

  of

  Selecteer een component en selecteer vervolgens de Handeling (3 punten) boven aan de lijst met componenten.

  note tip
  TIP
  U kunt meerdere componenten selecteren door Shift ingedrukt te houden of door Command (in Mac) of Ctrl (in Windows) ingedrukt te houden.

  Lijst met componenthandelingen met daarin de tags Favoriet, Favoriet, Goedkeuren, Delen en Verwijderen.

  table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2
  Component, actie Beschrijving
  Tag U kunt componenten ordenen of beheren door er tags op toe te passen. U kunt vervolgens zoeken op tag in de linkertrack door op het filter te klikken of # te typen. Tags fungeren ook als filters in de componentmanagers.
  Favoriet Voeg de component toe aan de lijst met favorieten. Net als tags kunt u zoeken op Favorieten in het linkerspoor en deze filteren in de componentmanagers.
  Goedkeuren Markeer componenten zoals Goedgekeurd om aan uw gebruikers te laten weten dat de component door de organisatie is goedgekeurd. Net als tags kunt u zoeken op Goedgekeurd in de linkertrack en door hen filteren in de componentmanagers.
  Delen Delen van componenten naar gebruikers in uw organisatie. Deze optie is alleen beschikbaar voor aangepaste componenten, zoals filters of berekende meetwaarden.
  Verwijderen Verwijder componenten die u niet meer nodig hebt. Deze optie is alleen beschikbaar voor aangepaste componenten, zoals filters of berekende meetwaarden.

De componenten van de douane kunnen ook door hun respectieve managers van de Component worden beheerd. Bijvoorbeeld de Filters beheren.

De componentenlijst zoeken, filteren en sorteren

U kunt zoeken, filteren en sorteren de componentenlijst in de linkerspoor van Analysis Workspace om van een bepaalde component snel de plaats te bepalen.

De componentenlijst doorzoeken

 1. Selecteer de Componenten pictogram Pictogram Componenten in het linkerspoor.

 2. Typ in het zoekveld de naam van de component die u in het project wilt gebruiken.

  Het type component kan door zowel kleur als pictogram worden geïdentificeerd. Dimensionen Pictogram Dimension oranje zijn, Filters Filterpictogram blauw zijn, Datumbereiken Pictogram Datumbereik paars zijn, en Metrisch Metrisch pictogram zijn groen. Het pictogram Adobe Adobe, pictogram Hiermee wordt een berekende metrische sjabloon of een filtersjabloon aangegeven en wordt het rekenprijspictogram weergegeven Pictogram Rekenmachine wees op berekende metrisch die door een beheerder van Analytics in uw organisatie werd gecreeerd.

 3. Selecteer de component wanneer deze in de vervolgkeuzelijst wordt weergegeven.

De componentlijst filteren

 1. Selecteer de Componenten pictogram Pictogram Componenten in het linkerspoor.

 2. Selecteer de Filter pictogram Filter gegevenswoordenboek, pictogram ).

  of

  Typ het hekje (#) in het zoekveld.

 3. Selecteer een van de volgende filteropties om de lijst met componenten te filteren:

  table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2 6-row-2 7-row-2 8-row-2
  Optie Functie
  Goedgekeurd Alleen componenten tonen die zijn gemarkeerd als goedgekeurd door een beheerder.
  Favorieten Alleen componenten tonen die zich in de lijst Favorieten bevinden. Voor informatie over het toevoegen van componenten aan uw lijst van favorieten, zie Componenten beheren.
  Dimensies Alleen componenten weergeven die Dimensionen zijn.
  Cijfers Alleen componenten weergeven die Metrisch zijn.
  Filters Alleen componenten weergeven die filters zijn.
  Datumbereiken Alleen componenten tonen die Datumbereik hebben.
  Alles tonen Alle componenten tonen. Deze optie is alleen beschikbaar voor beheerders.
  Niet goedgekeurd Alleen componenten tonen die nog niet zijn gemarkeerd als goedgekeurd door een beheerder. Als beheerder, is dit nuttig wanneer het identificeren van componenten die uw overzicht en goedkeuring vereisen. Deze optie is alleen beschikbaar voor beheerders.
 4. (Optioneel) Als u de lijst verder wilt uitlijnen, kunt u de lijst met componenten sorteren, zoals beschreven in De componentlijst sorteren.

De componentlijst sorteren

AVAILABILITY
De in deze sectie beschreven functionaliteit bevindt zich in de beperkte testfase van de release en is mogelijk nog niet beschikbaar in uw omgeving. Deze notitie wordt verwijderd wanneer de functionaliteit algemeen beschikbaar is. Voor informatie over het proces van de release van de Customer Journey Analytics raadpleegt u Release van de Customer Journey Analytics-functie.
 1. (Optioneel) Pas filters toe op de lijst met componenten, zoals beschreven in De componentlijst filteren.

 2. Selecteer de Componenten pictogram Pictogram Componenten in het linkerspoor.

 3. Selecteer de Sorteren pictogram Pictogram Componenten sorteren Selecteer vervolgens een van de volgende filteropties om de lijst met componenten te sorteren:

Optie
Functie
Aanbevolen
Hiermee sorteert u componenten met de componenten die boven aan de lijst worden aanbevolen. Componenten die het vaakst en het laatst door u of anderen in uw organisatie worden gebruikt, worden hoger weergegeven in de lijst.
Alfabetisch
Hiermee worden componenten alfabetisch gesorteerd.
Categorisch
Hiermee worden componenten gesorteerd op componenttype (afmetingen, metrisch, filter, datumbereik).

Machtigingen voor componenttoegang

In Analysis Workspace kunnen beheerders krullen welke componenten bij de rapportage aan gebruikers worden blootgesteld.

recommendation-more-help
080e5213-7aa2-40d6-9dba-18945e892f79