Overzicht van berekende metriek

Berekende en Geavanceerde Berekende (of Afgeleide) Metriek zijn douanemetriek die u van bestaande metriek kunt tot stand brengen. Met onze gereedschappen voor berekende meetwaarden kunt u op zeer flexibele wijze metriek bouwen, beheren en beheren. Met deze services kunt u als marketers, productmanagers en analisten vragen stellen over de gegevens zonder dat u uw implementatie hoeft te wijzigen.

U kunt

 • Creeer gefilterde metriek die bij rapportruntime worden afgeleid, zonder het moeten de implementatie veranderen. Deze kunnen historisch worden bekeken omdat ze zijn gebaseerd op filters.
 • (Alleen Geavanceerde berekende cijfers) Filter op maateenheden. U kunt bijvoorbeeld een metrische waarde maken voor "Nieuwe personen", met een aantal personen voor wie dit de eerste sessie is.
 • (Alleen geavanceerde berekende statistieken) Neem statistische functies op om uw gegevens beter te kunnen beschrijven. Bijvoorbeeld, kunt u het aantal punten in een rapport tellen of in het aantal standaardafwijkingen voor elk punt toevoegen.

Berekende meetwaarden versus geavanceerde berekende meetwaarden

Hier volgt een vergelijking van de mogelijkheden Berekende meetwaarden en Geavanceerde berekende meetwaarden:

Builder-opties
Berekende standaarden
Geavanceerde berekende (Afgeleide) Metriek
Formattypen (decimaal, tijd, percentage, valuta
Ja
Ja
Wijzigingen in de kenmerken (standaard, lineair, deelname, enz.)
Ja
Ja
Metrische typen (standaard, totaal
Ja
Ja
Basisoperatoren (toevoegen, verwijderen, vermenigvuldigen, verdelen)
Ja
Ja
Filters toepassen
Nee
Ja
Basisfuncties (aantal, abs-waarde, gemiddelde, enz.)
Nee
Ja
Geavanceerde functies (regressie, indien/toen, t-score, enz.)
Nee
Ja

Gereedschappen

Gereedschap
Mogelijkheden
Berekende metrische builder
 • Creeer berekende en geavanceerde berekende metriek gebruikend geavanceerde toewijzingsmodellen.
 • Filters inline toevoegen aan metrische formules.
 • Vergelijk filters in hetzelfde rapport. Vergelijk bijvoorbeeld lokale personen met internationale personen.
 • Gebruik statistische functies.
 • Geef gedetailleerde metrische beschrijvingen op (toon wat het doet, waar het moet worden gebruikt, waar NIET).
 • Kopieer definities naar nieuwe metriek.
 • Geef een inline metrische voorvertoning op.
 • Metrische polariteit instellen die aangeeft of het goed of slecht is als een bepaalde aangepaste gebeurtenis (metrisch) wordt verhoogd.
 • Metrische waarden van tags.
Berekende metrische manager
 • Deel metriek met anderen.
 • Metriek goedkeuren en krullen.
 • Organiseer uw gegevens (tag) zodat mensen ze kunnen vinden.
 • Metrische gegevens verwijderen.
 • Wijzig de naam van metriek.
API voor Berekende waarden
Onderdeel van de Customer Journey Analytics API-set.

Sjablonen voor berekende statistieken in Customer Journey Analytics

Berekende metrische naam
Berekende metrische beschrijving
Sessies per persoon
Gemiddeld aantal sessies per persoon
Beginsnelheid van sessie
Het percentage van tijd dat om het even welk afmetingspunt op de eerste gebeurtenis van een zitting voorkwam.
Eindfrequentie sessie
Het percentage van tijd dat om het even welk afmetingspunt op de laatste gebeurtenis van een zitting voorkwam.
Tijd besteed per persoon
De gemiddelde hoeveelheid tijd die een persoon aan om het even welk bepaald afmetingspunt heeft doorgebracht.
Tijd besteed per sessie
De gemiddelde hoeveelheid tijd die een persoon per Zitting aan om het even welk bepaald afmetingspunt doorbracht.
recommendation-more-help
080e5213-7aa2-40d6-9dba-18945e892f79