Overzicht van annotaties

Met annotaties kunt u op effectieve wijze contextuele gegevensnuances en inzichten aan uw organisatie meedelen. Met deze sjablonen kunt u kalendergebeurtenissen koppelen aan specifieke afmetingen/metriek. U kunt een datum- of datumbereik annoteren met bekende gegevensproblemen, feestdagen, startacties voor campagnes, enzovoort. Vervolgens kunt u gebeurtenissen grafisch weergeven en zien of campagnes of andere gebeurtenissen invloed hebben gehad op het verkeer van uw site, het gebruik van mobiele apps, inkomsten of andere metingen.

Bijvoorbeeld, laten wij zeggen u projecten met uw organisatie deelt. Als u een sterke toename in verkeer door een marketing campagne had, kon u een annotatie van de "lanceringsdatum van de Campagne"tot stand brengen en het werkingsgebied voor uw volledige gegevensmening. Wanneer uw gebruikers om het even welke datasets bekijken die die datum omvatten, zien zij de aantekening binnen hun projecten, naast hun gegevens.

Lijndiagram met gemarkeerde aantekening.

Houd dit in gedachten:

  • Annotaties kunnen worden gekoppeld aan één datum of aan een datumbereik.

  • Zij kunnen op uw volledige dataset of op gespecificeerde metriek, afmetingen, of filters van toepassing zijn.

  • Zij kunnen op het project van toepassing zijn waarin zij (gebrek) werden gecreeerd of op alle projecten.

  • Ze kunnen worden toegepast op de gegevensweergave waarin ze zijn gemaakt (standaard) of op alle gegevensweergaven.

Machtigingen

Standaard kunnen alleen beheerders annotaties maken. Gebruikers hebben rechten om annotaties weer te geven zoals ze doen met andere onderdelen van Analytics (zoals filters, berekende metriek, enz.).

Beheerders kunnen echter de opdracht Annotation Creation toestemming (Analytics Tools) aan gebruikers via Adobe Admin Console.

Annotaties in- of uitschakelen annotations-on-off

Annotaties kunnen op verschillende niveaus worden in- of uitgeschakeld:

  • Op visualisatieniveau: Visualization instellingen > Show annotations

  • Op projectniveau: Project info & settings > Show annotations

  • Op gebruikersniveau: Components > User preferences > Data > Show annotations

Dialoogvenster met instellingen voor visualisatie met gemarkeerde notities tonen

Markering voor gebruikersvoorkeuren - Annotaties tonen.

recommendation-more-help
080e5213-7aa2-40d6-9dba-18945e892f79