Annotaties maken

Standaard kunnen alleen beheerders annotaties maken. Gebruikers hebben rechten om annotaties weer te geven zoals ze doen met andere onderdelen van Analytics (zoals filters, berekende metriek, enz.).

Beheerders kunnen echter de opdracht Annotation Creation toestemming (Analytics Tools) aan gebruikers via Adobe Admin Console.

 1. U kunt op verschillende manieren annotaties maken:
Aanmaakmethode
Details
Ga naar Components > Annotation.
De pagina Annotatiebeheer wordt geopend. Klikken Create New Annotation en de Annotation builder wordt geopend.
Klik met de rechtermuisknop op een punt in een tabel.

The Annotation builder wordt geopend. Merk op dat, door gebrek, de aantekeningen die op deze manier worden gecreeerd slechts in het project zichtbaar zijn waar zij werden gecreeerd. Maar u kunt ze beschikbaar maken voor alle projecten. U ziet ook dat de datum/data en metrische gegevens, enz. al zijn ingevuld.

Klik met de rechtermuisknop op een punt in een Line grafiek.

De Annotation builder wordt geopend. Merk op dat, door gebrek, de aantekeningen die op deze manier worden gecreeerd slechts in het project zichtbaar zijn waar zij werden gecreeerd. Maar u kunt ze beschikbaar maken voor alle projecten. U ziet ook dat de datum/data en metrische gegevens, enz. al zijn ingevuld.

Ga in Workspace naar Components > Create annotation.
De Annotation builder wordt geopend.
Deze hotkey gebruiken om de aannemer van de Annotatie te openen: (PC) ctrl shift + o, (Mac) shift + command + o
Houd er rekening mee dat u met de sneltoets een annotatie maakt voor de huidige datum zonder dat er een bereik (afmetingen of metriek) is geselecteerd.
Gebruik de Customer Journey Analytics Annotations API
Met de API's voor annotaties voor Customers Journey Analytics kunt u via Adobe Developer annotaties programmatisch maken, bijwerken of ophalen. Deze API's gebruiken dezelfde gegevens en methoden die door de Adobe worden gebruikt in de interface van het product.
 1. Vul de Annotation builder elementen.

  Venster met details over annotaties waarin de velden en opties worden weergegeven die in de volgende sectie worden beschreven.

  table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2 6-row-2 7-row-2 8-row-2 layout-auto
  Element Beschrijving
  Title Geef de annotatie een naam, bijvoorbeeld "Herdenkingsdag"
  Description (Optioneel) Geef een beschrijving van de annotatie, bijvoorbeeld "Publieke feestdag in de VS".
  Tags (Optioneel) Organiseer annotaties door een tag te maken of toe te passen.
  Applied date Selecteer de datum of het datumbereik dat aanwezig moet zijn om de annotatie zichtbaar te maken.
  Color Pas een kleur toe op de annotatie. De annotatie wordt in het project weergegeven met de geselecteerde kleur. De kleur kan worden gebruikt om annotaties te categoriseren, zoals feestdagen, externe gebeurtenissen, problemen bij het bijhouden van wijzigingen, enzovoort.
  Scope

  (Optioneel) Sleep de metriek die de annotatie activeert en zet deze neer. Vervolgens sleept u alle afmetingen of filters die als filters fungeren (dat wil zeggen, waarmee de annotatie zichtbaar is). Als u geen bereik opgeeft, wordt de annotatie toegepast op al uw gegevens.

  • Any of these metrics are present: Sleep en zet tot 10 metriek neer die de annotatie zal teweegbrengen om te tonen.
  • With all of these filters: Sleep en zet tot 10 dimensies of filters neer die zullen filteren wanneer de annotatie wordt weergegeven.

  Gebruiksscenario's: een eVar heeft gestopt met het verzamelen van gegevens voor een specifiek datumbereik. Sleep de eVar naar de Any of these metrics are present in. Of uw Visits metrisch rapporteert geen gegevens - volg het zelfde proces.

  Opmerking: Elke annotatie die wordt toegepast op een component die vervolgens wordt gebruikt als onderdeel van een berekende metrische definitie of filterdefinitie, neemt de annotatie NIET automatisch over. De gewenste berekende metrisch moet ook aan de werkingsgebiedsectie worden toegevoegd om de aantekening te tonen. Er moet echter een nieuwe annotatie worden gemaakt voor elk filter dat u met dezelfde informatie wilt annoteren.

  Voorbeeld: u past een annotatie toe op Orders op een bepaalde dag. Vervolgens gebruikt u Orders in een berekende metrische waarde voor hetzelfde datumbereik. De nieuwe berekende metrische waarde zal niet automatisch de aantekening voor orden tonen; berekende metrisch moet ook aan de werkingsgebiedsectie voor de te tonen aantekening worden toegevoegd.

  Apply to all data views Standaard wordt de annotatie toegepast op de gegevensweergave die wordt gegenereerd. Als u dit selectievakje inschakelt, kunt u de annotatie toepassen op alle gegevensweergaven in het bedrijf.
  Apply to all projects Standaard wordt de annotatie toegepast op het huidige project. Als u dit selectievakje inschakelt, kunt u de annotatie toepassen op alle projecten die u bezit. Dit selectievakje wordt alleen weergegeven wanneer u de Annotatiebuilder start vanuit de Annotatiebuilder?
 2. Klik op Save.

recommendation-more-help
080e5213-7aa2-40d6-9dba-18945e892f79