Overzicht van gegevensbeheer data-governance-overview

Een van de kernmogelijkheden van Adobe Experience Platform is om gegevens van meerdere bedrijfssystemen samen te brengen, zodat marketeers klanten beter kunnen identificeren, begrijpen en betrekken. Deze gegevens zijn mogelijk onderworpen aan gebruiksbeperkingen die zijn gedefinieerd door uw organisatie of wettelijke voorschriften. Daarom is het belangrijk ervoor te zorgen dat uw gegevens binnen Platform zijn compatibel met het beleid voor gegevensgebruik.

Beheer klantgegevens en zorg ervoor dat u zich houdt aan de voorschriften, beperkingen en beleidsregels die van toepassing zijn op gegevensgebruik met Adobe Experience Platform Data Governance. Het beheer van gegevens speelt binnen het Experience Platform een sleutelrol op verschillende niveaus, zoals catalogisering, datalayage, etikettering van het gegevensgebruik, het beleid voor gegevensgebruik en het controleren van het gebruik van gegevens voor marketingacties.

NOTE
In Experience Platform gaat het gegevensbeheer alleen over de manier waarop gegevens worden gebruikt of geactiveerd, ongeacht de gebruiker die de handeling uitvoert. Voor informatie over hoe te om toegang tot specifieke gegevensgebieden voor bepaalde gebruikers van het Platform binnen uw organisatie te controleren, zie de documentatie over attribuut-based toegangsbeheer in plaats daarvan.

Functies voor gegevensbeheer data-governance-roles

Het gegevensbeheer is niet automatisch en ook niet in een vacuüm. Wat begon als een rol voor één individu, dat doorgaans wordt erkend als een datastrijder, is aanzienlijk gegroeid naarmate het ecosysteem voor gegevensbeheer is uitgebreid. Het beheer van gegevens vereist voortdurend beheer en toezicht om succesvol te zijn. Effectief gegevensbeheer is afhankelijk van datateuzes die beschikken over instrumenten waarmee gegevens correct kunnen worden gelabeld, het gebruiksbeleid kan worden gecreëerd en de naleving van dat beleid kan worden afgedwongen.

Hoewel het beheer van gegevens de verantwoordelijkheid van elk individu in de organisatie moet zijn, zijn er enkele essentiële functies binnen de cyclus van gegevensbeheer:

Grafische weergave van de vier rollen voor gegevensbeheer, met citaten over de taken van elke rol.

Data steward data-steward

Gegevensstewards vormen de kern van gegevensbeheer. Deze rol is verantwoordelijk voor het interpreteren van verordeningen, contractuele beperkingen, en beleid, en het toepassen van hen direct op de gegevens. Op basis van hun kennis van deze verordeningen, beperkingen en beleidsvormen, is de rol van gegevensbeheerder onder meer:

 • Gegevens, gegevenssets en gegevensvoorbeelden evalueren om labels voor metagegevensgebruik toe te passen en te beheren.
 • Het creëren van gegevensbeleid en het toepassen van hen op datasets en gebieden.
 • Het communiceren van gegevensbeleid aan de organisatie.

Marketer marketer

Marktdeelnemers zijn het eindpunt van gegevensbeheer. Ze vragen gegevens van de infrastructuur voor gegevensbeheer die is gemaakt door data stewards, wetenschappers en engineers. Marktdeelnemers omvatten een aantal verschillende specialiteiten onder de marketingparaplu, waaronder:

 • De analisten van de marketing verzoeken gegevens om begrip van klanten, zowel als individuen als in groepen (ook die als segmenten worden bekend) toe te laten.
 • De Specialisten van de marketing en Ontwerpers van de Ervaring gebruiken gegevens om nieuwe klantenervaringen te ontwerpen.

Kader voor gegevensbeheer data-governance-framework

Het gegevensbeheerkader vereenvoudigt en stroomlijnt het proces om gegevens te categoriseren en het beleid van het gegevensgebruik te creëren. Zodra gegevensetiketten zijn toegepast en het beleid van het gegevensgebruik is op zijn plaats, kunnen de marketing acties worden geëvalueerd om het correcte gebruik van gegevens te verzekeren.

Het kader voor gegevensbeheer bestaat uit drie hoofdelementen: labels, beleid en handhaving.

 1. Labels: Gegevens indelen die privacygerelateerde overwegingen en contractuele voorwaarden weerspiegelen, zodat deze in overeenstemming zijn met regelgeving en organisatiebeleid.
 2. Beleid: Beschrijf welke marketingacties zijn toegestaan of niet mogen worden uitgevoerd op specifieke gegevens.
 3. Handhaving: Gebruikt het beleidskader om beleid over verschillende patronen van de gegevenstoegang te adviseren en af te dwingen.

Labels voor gegevensgebruik data-usage-labels

Het Beleid van gegevens laat gegevens toe stewards om gebruiksetiketten op het niveau van het schemagebied toe toe te passen om gegevens volgens het type van beleid te categoriseren dat van toepassing is.

Het gegevensbeheerframework bevat vooraf gedefinieerde labels voor gegevensgebruik waarmee gegevens op drie manieren kunnen worden gecategoriseerd:

De drie categorieën van het gegevensgebruik etiketteren.

 • Gegevenslabels "C"-contract: Label en categoriseer gegevens die contractuele verplichtingen hebben of verband houden met het beleid voor het beheer van klantgegevens.
 • Gegevenslabels van identiteit "I": Label en categoriseer gegevens die een specifieke persoon kunnen identificeren of contacteren.
 • Gevoelige S-gegevenslabels: Gegevens met betrekking tot gevoelige gegevens zoals geografische gegevens labelen en indelen.
NOTE
Zie de handleiding op ondersteunde labels voor gegevensgebruik voor een volledige lijst van beschikbare etiketten, en definities voor elk etikettype.

Labels kunnen op elk gewenst moment worden toegepast, zodat u op flexibele wijze gegevens kunt beheren. De beste praktijken bevorderen etiketteringsgegevens wanneer het in Experience Platform wordt opgenomen, of zodra de gegevens in Platform.

Zie het overzicht op gegevensgebruikslabels voor meer informatie over hoe de etiketten van het gegevensgebruik worden gebruikt om de naleving van het gegevensbeheer te helpen afdwingen.

Beleid voor gegevensgebruik data-usage-policies

Voor gegevensgebruiksetiketten om gegevensnaleving effectief te steunen, moet het beleid van het gegevensgebruik worden uitgevoerd. Beleid voor gegevensgebruik is regels die het soort marketingacties beschrijven dat u mag uitvoeren op gegevens binnen het Experience Platform, of dat u er een beperking voor hebt.

Een voorbeeld van een marketing actie zou de wens kunnen zijn om een dataset naar een derdedienst uit te voeren. Als er een beleid bestaat waarin wordt verklaard dat Persoonlijk Identificeerbare Informatie (PII) niet kan worden uitgevoerd, en een etiket "I"(identiteitsgegevens) is toegepast op het gebiedsniveau van zijn schema. De Dienst van het beleid verhindert dan om het even welke actie die deze dataset naar een derdebestemming zou uitvoeren. Als één van deze actiepogingen voorkomt, verzendt de Dienst van het Beleid een bericht die u vertelt dat een beleid van het gegevensgebruik is geschonden.

Er zijn twee soorten beleid beschikbaar:

 • Data governance policy: Beperk de gegevensactivering op basis van de marketingactie die wordt uitgevoerd en de labels voor gegevensgebruik die door de betrokken gegevens worden meegevoerd.
 • Consent policy: Filter de profielen waarop u kunt activeren bestemmingen op basis van de toestemming of voorkeuren van uw klanten.

Zodra de etiketten van het gegevensgebruik zijn toegepast, kunnen de gegevensstewards beleid tot stand brengen gebruikend de Dienst API van het Beleid of de gebruikersinterface van het Experience Platform. Voor meer informatie over het beleid en de marketingacties van het gegevensgebruik, zie beleidsoverzicht.

IMPORTANT
Alle beleidsregels voor gegevensgebruik (inclusief kernbeleidsregels die door Adobe worden verschaft) zijn standaard uitgeschakeld. Om een individueel beleid voor handhaving te overwegen, moet u dat beleid manueel toelaten.

Volgende stappen

Dit document bevatte een inleiding op hoog niveau op het gebied van gegevensbeheer en gegevensbeheer. U kunt nu doorgaan naar het dialoogvenster gebruikershandleiding voor gegevensgebruikslabels en voeg gebruikslabels toe aan uw ervaringsgegevens.

Bijlage

In het volgende gedeelte wordt aanvullende informatie gegeven over gegevensbeheer.

terminologie voor gegevensbeheer data-governance-terminology

De volgende tabel geeft een overzicht van de belangrijkste termen met betrekking tot gegevensbeheer en het kader voor gegevensbeheer.

Term
Definitie
Contractlabels
De etiketten van het contract "C"worden gebruikt om gegevens te categoriseren die contractuele verplichtingen hebben of met het beleid van het gegevensbeheer van uw organisatie verwant zijn.
Gegevens naar andere sites
Gegevens die naar andere sites verwijzen, vormen de combinatie van gegevens van verschillende sites. Gegevens die naar andere sites verwijzen, omvatten zowel onsite als externe gegevens, of een combinatie van gegevens van verschillende externe bronnen.
Gegevensbeheer
Gegevensbeheer omvat de strategieën en technologieën die worden gebruikt om ervoor te zorgen dat gegevens in overeenstemming zijn met de regelgeving en het bedrijfsbeleid met betrekking tot gegevensgebruik.
Data steward
De gegevensbeheerder is de persoon die verantwoordelijk is voor het beheer, het toezicht en de handhaving van de gegevensactiva van een organisatie. Een gegevensgestuurde benadering zorgt er ook voor dat het beleid inzake gegevensbeheer wordt gewaarborgd en gehandhaafd om in overeenstemming te zijn met de overheidsvoorschriften en het organisatiebeleid.
Labels voor gegevensgebruik
Met labels voor gegevensgebruik kunnen gebruikers gegevens categoriseren die privacygerelateerde overwegingen en contractuele voorwaarden weerspiegelen om te voldoen aan de regels en het bedrijfsbeleid.
Dataset-labels
U kunt labels toevoegen aan een schema. Alle gebieden binnen een dataset erven de etiketten van het schema.
Veldlabels
Veldlabels zijn labels voor gegevensbeheer die zijn overgeërfd van een schema of rechtstreeks zijn toegepast op een veld. Labels voor gegevensbeheer die op een veld worden toegepast, worden niet tot het schemaniveau overgeërfd.
Geofence
Een geofence is een virtuele geografische grens, gedefinieerd door GPS- of RFID-technologie, die software in staat stelt een reactie te activeren wanneer een mobiel apparaat een bepaald gebied binnenkomt of verlaat.
Identiteitslabels
De etiketten van de identiteit "I"worden gebruikt om gegevens te categoriseren die een specifieke persoon kunnen identificeren of contacteren.
Rentegerichte gerichtheid

Rentegerichte gericht zijn, ook bekend als verpersoonlijking, komt voor als aan de volgende drie voorwaarden wordt voldaan:
De ter plaatse verzamelde gegevens zijn

 • Gebruikt om conclusies te trekken over het belang van de gebruikers,
 • Wordt gebruikt in een andere context, zoals op een andere site of in een app (externe site)
 • Wordt gebruikt om te selecteren welke inhoud of advertenties worden aangeboden op basis van die conclusies.
Handeling
Een marketingactie in het kader van het gegevensbeheerkader is een actie die een Experience Platform voor gegevensverbruikers onderneemt en waarvoor moet worden gecontroleerd op overtredingen van het gegevensgebruiksbeleid
Beleid
In het kader van gegevensbeheer is een beleid een regel die beschrijft welke soorten marketingacties al dan niet mogen worden ondernomen met betrekking tot specifieke gegevens.
Schemalabels
Beheer de etiketten voor gegevensbeheer, toestemming, en toegangsbeheer op het schemaniveau. Dit verspreidt de etiketten aan elke dataset die dat schema gebruikt.
Gevoelige labels
De gevoelige etiketten "S"worden gebruikt om gegevens te categoriseren die u, en uw organisatie, gevoelig overwegen.

Aanvullende bronnen

De volgende video is bedoeld om uw begrip van het kader van het Beheer van Gegevens te steunen.

De volgende video verstrekt begeleiding op hoe te om de etiketten van het gegevensgebruik op uw schema's of de volledige dataset in Experience Platform toe te passen.

recommendation-more-help
834e0cae-2761-454a-be4d-62f0fd4b4456