Value Bucketing componentinstellingen

Wanneer u een gegevensweergave maakt of bewerkt, kunt u numerieke waarden combineren op basis van een bereik. Het is alleen beschikbaar voor dimensies die de gegevenstypen Geheel getal of Dubbel schema gebruiken.

Waardebeperking

De waarde emmer is waardevol wanneer u reeksen samen wilt groeperen in plaats van elk uniek aantal als afzonderlijk afmetingspunt te behandelen. Een emmertje van 'Tussen 5 en maximaal 10' wordt bijvoorbeeld in Analysis Workspace weergegeven als een regelitem '5 tot 10'.

Als u de flexibiliteit wilt om zowel over een gespikte als niet-gespikte dimensie rapporteren, sleep twee exemplaren van de component in de beschikbare dimensielijst. Laat het knippen op één afmeting toe, en maak het op andere onbruikbaar.

Instelling
Beschrijving
Bucket value
Een selectievakje waarmee u bucketing kunt inschakelen.
Less than
De bovengrens van het emmer van de eerste dimensie.
Including and less than
Grenzen van volgende emmers.
Greater than or equal to
De ondergrens van het laatste afmetingsemmer.
Add bucket
Hiermee kunt u nog een emmertje toevoegen aan een numerieke dimensie-emmer. U kunt maximaal 20 emmers in één dimensie toevoegen.
recommendation-more-help
080e5213-7aa2-40d6-9dba-18945e892f79