Opmerkingen bij de release Customer Journey Analytics 2023

November 2023 nov23

Functie
Beschrijving
Uitvoeren start
Algemene beschikbaarheid
Nieuwe mogelijkheden in Usage weergave in Adobe Product Analytics

De volgende functies zijn toegevoegd aan de Gebruiksweergave:

 • Trend lines: Trend lines wordt nu ondersteund. Klikken Overlays boven het diagram om ze mogelijk te maken.
 • Uitsplitsingen query: U kunt nu onderverdelingen toepassen op dit weergavetype. Ze zijn beschikbaar als optie in de queryrail.
N.v.t.
donderdag 25 oktober 2023
Documentatie voor API voor CJA-gegevensweergaven
Zie de API voor gegevensweergaven leren hoe u gegevensweergaven programmatisch kunt maken, wijzigen of verwijderen.
N.v.t.
dinsdag 16 oktober 2023

Oktober 2023 oct23

Functie
Beschrijving
Uitvoeren start
Algemene beschikbaarheid
De tellingsmetriek van de rij voor raadpleging en profieldatasets
Deze metriek was eerder beschikbaar slechts voor gebeurtenisdatasets.
dinsdag 16 oktober 2023
Volledige tabellen exporteren naar de cloud

Met de Customer Journey Analytics Full Table Export kunt u miljoenen rijen in de werkruimte exporteren naar cloudinstellingen.

Het uitvoeren van volledige lijsten biedt eenmalige of geplande levering van gegevenslijsten die binnen Werkruimte met steun voor maximaal vijf onderbrekingen, vijf metriek, filters, en berekende metriek, allen in een samengevoegde lijst worden ontworpen. Het is de evolutie van de rapporten van de Data Warehouse in Adobe Analytics, met vele nieuwe, vaak gevraagde eigenschappen die niet beschikbaar in de Data Warehouse vandaag zijn.

Exportopties voor cloud omvatten:

 • Adobe Experience Platform Data Landing Zone
 • Amazon S3 Role ARN
 • Google Cloud Platform
 • Azure SAS
 • Azure RBAC
 • Snowflake

Zie voor meer informatie Rapporten van de Customer Journey Analytics van de uitvoer naar de wolk.

donderdag 4 oktober 2023
vrijdag 19 oktober 2023
Nieuwe kolommen beschikbaar bij het beheren van componenten

De volgende nieuwe kolommen zijn nu beschikbaar in de Het berekende manager van metriek en de Filterbeheer bij het beheren van componenten:

 • Gebruikt in
 • Laatst gebruikt

Deze informatie kan u helpen bepalen of een component voor gebruikers in uw organisatie waardevol is, waar het wordt gebruikt, en of het moet worden geschrapt of worden gewijzigd. U kunt het gegevenswoordenboek samen met deze informatie gebruiken om u te helpen bij het volgen van en beter begrijpen hoe de componenten in uw organisatie worden gebruikt.

28 september 2019
donderdag 4 oktober 2023
Adobe Analytics-projecten en alle inbegrepen onderdelen migreren naar Customer Journey Analytics

U kunt nu uw Adobe Analytics-projecten migreren naar Customer Journey Analytics. Dit proces vereenvoudigt de overgang van Adobe Analytics naar Customer Journey Analytics.

Wanneer u projecten naar Customer Journey Analytics migreert, worden de activa in kaart gebracht van een het rapportreeks van Adobe Analytics aan een de gegevensmening van de Customer Journey Analytics.

U migreert projecten aan Customer Journey Analytics van de interface van Adobe Analytics. Meer informatie

N.v.t.
dinsdag 9 oktober 2023
Adobe Product Analytics: Reeks tonen/verbergen
Klik op de diagramlegenda of tabelrijen om de zichtbaarheid van reeksen in uw visualisaties te bepalen. Meer informatie
N.v.t.
donderdag 4 oktober 2023
Annotaties in Adobe Product Analytics
De analyse met instructies ondersteunt nu de mogelijkheid om annotaties die in de Customer Journey Analytics zijn gemaakt, weer te geven. Meer informatie
N.v.t.
donderdag 4 oktober 2023
Activity Manager rapporteren

De manager van de Activiteit van de Rapportering laat u de rapporteringscapaciteit voor elke verbinding in uw organisatie zien. Het biedt beheerders gedetailleerde zichtbaarheid bij het melden van het verbruik om capaciteitsproblemen tijdens piekrapportagetijden eenvoudig te kunnen vaststellen en verhelpen. De belangrijkste kenmerken van de manager van de activiteit van de Rapportering omvatten:

 • Huidige rapportageverzoeken annuleren (inclusief verzoeken van geleide analyses en volledige tabelexport)
 • Verdere verzoeken voor een bepaalde periode beperken

Naast het annuleren van huidige verzoeken, kunnen de beheerders verzoeken voor een bepaalde tijdspanne nu beperken. De beheerders kunnen verzoeken door verzoek, project, of gebruiker beperken. Meer informatie

woensdag 24 oktober 2023
dinsdag 23 oktober 2023

Oplossingen in Customer Journey Analytics

AN-325940; AN-326468; AN-328301; AN-328640; AN-329370

Belangrijke kennisgevingen voor beheerders van Customers Journey Analytics

Bericht
Bericht toegevoegd of bijgewerkt
Beschrijving
N.v.t.
N.v.t.
N.v.t.

Aankondigingen van einde levensduur (EOL)

EOL-product of -functie
Datum toegevoegd of bijgewerkt
Beschrijving
Migratie naar Adobe I/O OAuth Server-aan-Server geloofsbrieven
vrijdag 11 mei 2023

Adobe Analytics API, Customer Journey Analytics API, en LiveStream klanten die de geloofsbrieven van JWT van Adobe I/O gebruiken moeten aan de geloofsbrieven van Adobe I/O OAuth Server-aan-Server door migreren 1 januari 2025. Adobe I/O staat niet toe dat vanaf 1 mei 2024 nieuwe JWT-referenties worden gemaakt. Klanten die JWT gebruiken moeten een nieuwe Server-aan-Server referentie OAuth tot stand brengen of hun bestaande JWT-referentie migreren naar een OAuth Server-aan-Server referentie. Klanten moeten ook hun clienttoepassingen bijwerken om de nieuwe OAuth Server-to-Server referenties te kunnen gebruiken.

September 2023 sep23

Functie
Beschrijving
Uitvoeren start
Algemene beschikbaarheid
Steun voor classificaties A4T in de Bron van Analytics Schakelaar
De _experience.decisioning.propositions.scopeDetails.correlationID Het veld is nu beschikbaar in het Adobe Analytics-bronverbindingsschema. Dit veld wordt gebruikt ter ondersteuning van A4T-classificaties en wordt vanaf september 2023 ingevuld.
N.v.t.
Updates voor afgeleide velden

De volgende updates zijn uitgevoerd voor de functie voor afgeleide velden:

 • De Lookup functie is hernoemd naar Classifymet extra opties voor het laden van CSV-gegevens. (releases 27 september 2023)
 • Er zijn aanvullende functies beschikbaar die u kunt gebruiken bij het definiëren van een afgeleid veld: Trim, Lowercase en Lookup.
 • Afgeleide velddefinities ondersteunen nu ook velden van Lookup en Profile datasets.

Meer informatie

N.v.t.
donderdag 13 september 2023
Nieuwe functies in Adobe Product Analytics
 • Anomaly Detection: Vergelijk gebeurtenissen met verwachte waarden die zijn afgeleid van historische trends. Meer informatie
 • Trends Frequency of use view: Bepaal de manier waarop u de functies aanpast op basis van de gebruiksfrequentie. Meer informatie
 • Gebruikersvoorkeuren: Configureer een aantal gebruikersvoorkeuren, zoals kleurenpaletten en getalnotatie. Meer informatie
N.v.t.
dinsdag 18 september 2023
Edge Network-apparaatzoekopdrachten
Laat automatische de gegevensinzameling van apparatentype door het Netwerk van de Rand van het Experience Platform toe. Deze service biedt voordelen voor Customer Journey Analytics samen met andere Experience Platform-apps. Meer informatie
N.v.t.
donderdag 27 september 2023
Nieuwe kolommen beschikbaar bij het beheren van componenten

De volgende nieuwe kolommen zijn nu beschikbaar in de Het berekende manager van metriek en de Filterbeheer bij het beheren van componenten:

 • Gebruikt in
 • Laatst gebruikt

Deze informatie kan u helpen bepalen of een component voor gebruikers in uw organisatie waardevol is, waar het wordt gebruikt, en of het moet worden geschrapt of worden gewijzigd. U kunt het gegevenswoordenboek samen met deze informatie gebruiken om u te helpen bij het volgen van en beter begrijpen hoe de componenten in uw organisatie worden gebruikt.

donderdag 20 september 2023
donderdag 4 oktober 2023

Oplossingen in Customer Journey Analytics

AN-310972; AN-319509; AN-322245; AN-323411; AN-323719; AN-326101; AN-326125; AN-3 32688

Belangrijke kennisgevingen voor beheerders van Customers Journey Analytics

Bericht
Bericht toegevoegd of bijgewerkt
Beschrijving
N.v.t.
N.v.t.
N.v.t.

Aankondigingen van einde levensduur (EOL)

EOL-product of -functie
Datum toegevoegd of bijgewerkt
Beschrijving
Migratie naar Adobe I/O OAuth Server-aan-Server geloofsbrieven
vrijdag 11 mei 2023

Adobe Analytics API, Customer Journey Analytics API, en LiveStream klanten die de geloofsbrieven van JWT van Adobe I/O gebruiken moeten aan de geloofsbrieven van Adobe I/O OAuth Server-aan-Server door migreren 1 januari 2025. Adobe I/O staat niet toe dat vanaf 1 mei 2024 nieuwe JWT-referenties worden gemaakt. Klanten die JWT gebruiken moeten een nieuwe Server-aan-Server referentie OAuth tot stand brengen of hun bestaande JWT-referentie migreren naar een OAuth Server-aan-Server referentie. Klanten moeten ook hun clienttoepassingen bijwerken om de nieuwe OAuth Server-to-Server referenties te kunnen gebruiken.

Augustus 2023 aug23

Functie
Beschrijving
Uitvoeren start
Algemene beschikbaarheid
Verbeterde Report Builder
 • U kunt een geplande taak downloaden van het lusje van Werkboeken dan titel het, sparen het, en het delen. Meer informatie
 • De datum van het begin als afmeting staat u toe om de begindatum van het gegevensblok als afmeting in de output van het gegevensblok te oppervlakten. Meer informatie
N.v.t.
vrijdag 17 augustus 2023
Valutaconversie
Klantreis voegt de mogelijkheid toe om meerdere valuta's te ondersteunen. U kunt een valuta converteren naar een andere valuta in de weergave-instellingen voor gegevens. Meer informatie
N.v.t.
donderdag 30 augustus 2023

Oplossingen in Customer Journey Analytics

AN-309141; AN-319198; AN-324576; AN-324939; AN-325138; AN-325554

Belangrijke kennisgevingen voor beheerders van Customers Journey Analytics

Bericht
Bericht toegevoegd of bijgewerkt
Beschrijving
Veranderingen in hoe de Customer Journey Analytics gegevens verwerkt
vrijdag 22 juni 2023

We hebben onlangs veranderd hoe we gegevens verwerken in de Customer Journey Analytics.

 • Alle gebeurtenisgegevens met een tijdstempel van minder dan 24 uur oud worden gestreamd.
 • Alle gebeurtenisgegevens met een tijdstempel van meer dan 24 uur oud (zelfs als deze zich in dezelfde batch bevinden als nieuwere gegevens) worden beschouwd als backfill en worden bij een lagere prioriteit opgenomen.

Aankondigingen van einde levensduur (EOL)

EOL-product of -functie
Datum toegevoegd of bijgewerkt
Beschrijving
Migratie naar Adobe I/O OAuth Server-aan-Server geloofsbrieven
vrijdag 11 mei 2023

Adobe Analytics API, Customer Journey Analytics API, en LiveStream klanten die de geloofsbrieven van JWT van Adobe I/O gebruiken moeten aan de geloofsbrieven van Adobe I/O OAuth Server-aan-Server door migreren 1 januari 2025. Adobe I/O staat niet toe dat vanaf 1 mei 2024 nieuwe JWT-referenties worden gemaakt. Klanten die JWT gebruiken moeten een nieuwe Server-aan-Server referentie OAuth tot stand brengen of hun bestaande JWT-referentie migreren naar een OAuth Server-aan-Server referentie. Klanten moeten ook hun clienttoepassingen bijwerken om de nieuwe OAuth Server-to-Server referenties te kunnen gebruiken.

Juli 2023 july23

Functie
Beschrijving
Uitvoeren start
Algemene beschikbaarheid
Adobe Product Analytics

Adobe Product Analytics is een nieuwe manier om te communiceren met kanaalgegevens en inzichten in de Customer Journey Analytics. Dankzij deze nieuwe mogelijkheden kunnen productteams gegevens en inzichten over hun productervaring zelf bedienen via geleide ​ voor analyses. Teams kunnen:

 • Begrijp patronen in gebruikersbetrokkenheid in tijd ​
 • De groei en het behoud van de ​ van de gebruiker bijhouden
 • Wrijvingsgebieden in het product identificeren
 • De impact van ​ en eerste gebruik van functies meten
 • Ontdek betekenisvolle segmenten van gebruikers om zich gedurende hun hele levenslange reis met het product te engageren en te voeden ​
 • Verbinding maken met Analysis Workspace voor uitgebreidere analyse en samenwerking met analisten

Adobe Product Analytics is een betaalde aanvulling op Customer Journey Analytics. Neem contact op met het accountteam van uw Adobe als uw organisatie deze functie wil gebruiken. Meer informatie

N.v.t.
dinsdag 17 juli 2023
Afgeleide velden

Dit vertegenwoordigt de aanvankelijke versie van Afgeleide gebieden. Een afgeleid gebied staat u toe om (vaak complexe) gegevensmanipulaties op de vlucht, door een klantgerichte regelbouwer te bepalen. U kunt het afgeleide veld verder definiëren als een component (metrisch of dimensionaal) in gegevensweergaven en het afgeleide veld vervolgens gebruiken als een component in Workspace.

Deze release ondersteunt een sjabloon voor marketingkanalen en de volgende functies:

 • Samenvoegen
 • Hoofdletter als
 • Zoeken en vervangen
 • Opzoeken
 • URL-parsering

Meer informatie

donderdag 10 mei 2023
donderdag 2 augustus 2023
Uitgebreide opzoekondersteuning voor profiel- en opzoekgegevens
Verstrekt de capaciteit om datasets als raadplegingen van gebieden binnen de datasets van het Profiel of van de Opzoekopdracht toe te voegen. Eerder werden alleen gegevenssets voor gebeurtenissen ondersteund. Meer informatie
donderdag 21 juni 2023
donderdag 12 juli 2023
Verbeterde Report Builder
 • Filter van cel voor meerdere gegevensblokken. U kunt de filters op meerdere gegevensblokken in een cel wijzigen. Gebruik een vooraf gedefinieerde cel, wijs deze toe aan meerdere gegevensblokken en werk de gegevens bij op basis van de filters die in de cel zijn gedefinieerd. Meer informatie
 • Rij- en kolomkoppen tonen en verbergen. U kunt gegevensbloktabelkoppen of rij- en kolomkoppen weergeven of verbergen om de tabel opnieuw op te maken en gegevensblokken in een rapport uit te lijnen. Meer informatie
N.v.t.
donderdag 19 juli 2023

Oplossingen in Customer Journey Analytics

AN-317971; AN-319234; AN-320439; AN-320519; AN-321740; AN-322444; AN-32316

Belangrijke kennisgevingen voor beheerders van Customers Journey Analytics

Bericht
Bericht toegevoegd of bijgewerkt
Beschrijving
Veranderingen in hoe de Customer Journey Analytics gegevens verwerkt
vrijdag 22 juni 2023

We hebben onlangs veranderd hoe we gegevens verwerken in de Customer Journey Analytics.

 • Alle gebeurtenisgegevens met een tijdstempel van minder dan 24 uur oud worden gestreamd.
 • Alle gebeurtenisgegevens met een tijdstempel van meer dan 24 uur oud (zelfs als deze zich in dezelfde batch bevinden als nieuwere gegevens) worden beschouwd als backfill en worden bij een lagere prioriteit opgenomen.

Aankondigingen van einde levensduur (EOL)

EOL-product of -functie
Datum toegevoegd of bijgewerkt
Beschrijving
Migratie naar Adobe I/O OAuth Server-aan-Server geloofsbrieven
vrijdag 11 mei 2023

Adobe Analytics API, Customer Journey Analytics API, en LiveStream klanten die de geloofsbrieven van JWT van Adobe I/O gebruiken moeten aan de geloofsbrieven van Adobe I/O OAuth Server-aan-Server door migreren 1 januari 2025. Adobe I/O staat niet toe dat vanaf 1 mei 2024 nieuwe JWT-referenties worden gemaakt. Klanten die JWT gebruiken moeten een nieuwe Server-aan-Server referentie OAuth tot stand brengen of hun bestaande JWT-referentie migreren naar een OAuth Server-aan-Server referentie. Klanten moeten ook hun clienttoepassingen bijwerken om de nieuwe OAuth Server-to-Server referenties te kunnen gebruiken.

Juni 2023 june23

Geen hooglichten

Functie
Beschrijving
Uitvoeren start
Algemene beschikbaarheid
Documentupdates voor kanaalanalyse en stitching
In afwachting van de aanstaande veranderingen om stitching toe te laten en verder te verduidelijken hoe de kanaalanalyse kan worden verhoogd gebruikend stitching, wordt de documentatie met betrekking tot de functionaliteit van de Analyse van het Kanaal uitgegeven om te verwijzen naar kanaalanalyse als de Customer Journey Analytics in staat en gebruikscase, en Stiksel als een belangrijke functie om dit te bereiken.
donderdag 28 juni 2023
donderdag 28 juni 2023
Intelligente bijschriften
Verrijk het vertellen van verhalen voor gebruikers met natuurlijke taalsamenvattingen van a Line visualisatie. Meer informatie
donderdag 17 mei 2023
vrijdag 1 juni 2023
Het delen van verbindingen voor projecten (geen vereiste login)

U kunt nu alleen-lezen koppelingen naar Analysis Workspace-projecten delen met mensen die geen toegang hebben tot Adobe Analytics. Dit omvat het delen met mensen buiten uw organisatie of met mensen binnen uw organisatie die niet zijn ingericht voor Adobe Analytics. Meer informatie

Deze functionaliteit is standaard ingeschakeld en kan door de systeembeheerder worden uitgeschakeld. Meer informatie

donderdag 3 mei 2023
woensdag 6 juni 2023
Afgeleide velden

Dit vertegenwoordigt de aanvankelijke versie van Afgeleide gebieden. Een afgeleid gebied staat u toe om (vaak complexe) gegevensmanipulaties op de vlucht, door een klantgerichte regelbouwer te bepalen. U kunt het afgeleide veld verder definiëren als een component (metrisch of dimensionaal) in gegevensweergaven en het afgeleide veld vervolgens gebruiken als een component in Workspace.

Deze release ondersteunt een sjabloon voor marketingkanalen en de volgende functies:

 • Samenvoegen
 • Hoofdletter als
 • Zoeken en vervangen
 • Opzoeken
 • URL-parsering

Meer informatie

donderdag 10 mei 2023
donderdag 2 augustus 2023
Ondersteuning voor conversie van valuta
De conversie van valuta wordt ondersteund als onderdeel van de opmaak van een metrische component in een gegevensweergave. Meer informatie
donderdag 7 juni 2023
vrijdag 31 augustus 2023
Uitgebreide opzoekondersteuning voor profiel- en opzoekgegevens
U zult raadplegingsdatasets aan niet alleen gebeurtenisdatasets, maar ook aan profiel en raadplegingsdatasets kunnen toevoegen.
donderdag 28 juni 2023
donderdag 12 juli 2023
Edge Network geo lookups
U kunt geolocatiegegevens gebruiken in Customer Journey Analytics. Schakel deze mogelijkheid in de gegevensstroominstellingen in. Meer informatie
donderdag 26 juli 2023

Andere nieuwe functies of updates

Functie
Beschrijving
Uitvoeren start
Algemene beschikbaarheid
Adobe Journey Optimizer-gegevensweergaven
Beheerders van Customers Journey Analytics hebben toegang tot enkele extra gegevensweergaven in de Customer Journey Analytics, getiteld "AJO-gegevensweergave (Sandbox-name)". Deze gegevensweergaven worden gebruikt om de rapporten in Adobe Journey Optimizer aan te sturen. Ze kunnen ook worden gebruikt om de Adobe Journey Optimizer-activiteiten in Customer Journey Analytics grondiger te analyseren. Meer informatie.
vrijdag 25 mei 2023
Backfill voor niet-productiesandboxen
Wanneer u een gegevensstroom maakt van een analytische bronconnector in een niet-productiesandbox, is de back-up van niet-productiesandboxen beperkt tot 3 maanden. Het zal 13 maanden blijven voor productie zandbakken.
N.v.t.
donderdag 26 april 2023
Het delen van verbindingen voor projecten (geen vereiste login)

U kunt nu alleen-lezen koppelingen naar Analysis Workspace-projecten delen met mensen die geen toegang hebben tot Adobe Analytics. Dit omvat het delen met mensen buiten uw organisatie of met mensen binnen uw organisatie die niet zijn ingericht voor Adobe Analytics. Meer informatie

Deze functionaliteit is standaard ingeschakeld en kan door de systeembeheerder worden uitgeschakeld. Meer informatie

donderdag 3 mei 2023
woensdag 6 juni 2023
Bijgewerkt startscherm voor de app Analytics-dashboards (Mobile App)
Het nieuwe bijgewerkte scherm van het Huis staat u toe om elk van uw scorecards in één geconsolideerde scorecard lijst te bekijken. Als u toegang tot meer dan één organisatie onder één login hebt, zullen alle scorecards van uw organisaties in één enkele lijst beschikbaar zijn. Meer informatie
N.v.t.
donderdag 10 mei 2023
Report Builder voor Customer Journey Analytics - Gegevensweergave selecteren uit cel
Met deze functie kunnen gebruikers de gegevensweergave selecteren voor een gegevensblok in een cel. Dit is nuttig als u een werkboek creeert en u veelvoudige gegevensmeningen hebt die de gelijkaardige gegevensbouw hebben en u een werkboek wilt kunnen veelvoudige tijden, met verschillende gegevensmeningen opnieuw gebruiken. Meer informatie
N.v.t.
donderdag 24 mei 2023
Bijgewerkte leerpagina voor Customer Journey Analytics

Het Leerlusje op de Customer Journey Analytics het landen pagina bevat nu inhoud specifiek voor Customer Journey Analytics, met inbegrip van inhoud die op overgang aan Customer Journey Analytics van Adobe Analytics wordt geconcentreerd.

De volgende aanvullende verbeteringen zijn ook beschikbaar op het tabblad Leren:

 • Verbeterd ontwerp dat meer leerinhoud weergeeft op één pagina met verbeterde navigatie
 • Mogelijkheid om de leerinhoud op ervaringsniveau aan te passen (Beginnend, Midden, en Geavanceerd)

Eerder, bevatte het Leren lusje in Customer Journey Analytics identieke informatie aan het Leren lusje in Adobe Analytics.

Meer informatie

woensdag 27 juni 2023
zaterdag 30 juni 2023
Componenten sorteren in Analysis Workspace

Er is nu een nieuwe sorteeroptie beschikbaar wanneer u componenten in de linkertrack of in het gegevenswoordenboek in Analysis Workspace bekijkt. U kunt componenten sorteren op Aanbevolen (de meest gebruikte), Alfabetisch of Categorisch (type).

Eerder kon u alleen componenten zoeken of filteren. Meer informatie

N.v.t.
donderdag 7 juni 2023
Rijen met dynamische afmetingen uit een tabel voor vrije vorm verwijderen

In een Freeform-tabel in Analysis Workspace kunt u nu snel specifieke rijen verwijderen die dynamische afmetingen bevatten met het x-pictogram. Hierbij wordt automatisch de filterregel 'Items altijd uitsluiten' toegepast.

Eerder, de enige manier om rijen te schrappen die dynamische afmetingen bevatten was manueel een regel in de dialoog van de Filter te creëren. Meer informatie

N.v.t.
donderdag 17 mei 2023
Nieuwe knop om een visualisatie in een deelvenster toe te voegen

Er is nu een nieuwe knop beschikbaar onder aan elk deelvenster in Analysis Workspace, zodat u snel een visualisatie kunt toevoegen.

Eerder, de enige methodes om een visualisatie aan een paneel toe te voegen waren een visualisatie van de linkerspoorstaaf te slepen, een bestaande visualisatie te dupliceren of te kopiëren, of een leeg paneel tot stand te brengen. Meer informatie

N.v.t.
donderdag 17 mei 2023
Diepe koppeling (mobiele toepassing)
Hiermee kunnen gebruikers koppelingen naar scorecards verzenden die rechtstreeks naar het scorecard-project in de app leiden. Hierdoor wordt het nog eenvoudiger om projecten te delen en de betrokkenheid van minder technische gebruikers te verhogen. Meer informatie
N.v.t.
donderdag 17 mei 2023
Intelligente bijschriften
Verrijk het vertellen van verhalen voor gebruikers met natuurlijke taalsamenvattingen van a Line visualisatie. Meer informatie
donderdag 17 mei 2023
vrijdag 1 juni 2023

Oplossingen in Customer Journey Analytics

AN-318343; AN-319453

Belangrijke kennisgevingen voor beheerders van Customers Journey Analytics

Bericht
Bericht toegevoegd of bijgewerkt
Beschrijving
Veranderingen in hoe de Customer Journey Analytics gegevens verwerkt
vrijdag 22 juni 2023

We hebben onlangs veranderd hoe we gegevens verwerken in de Customer Journey Analytics.

 • Alle gebeurtenisgegevens met een tijdstempel van minder dan 24 uur oud worden gestreamd.
 • Alle gebeurtenisgegevens met een tijdstempel van meer dan 24 uur oud (zelfs als deze zich in dezelfde batch bevinden als nieuwere gegevens) worden beschouwd als backfill en worden bij een lagere prioriteit opgenomen.

Aankondigingen van einde levensduur (EOL)

EOL-product of -functie
Datum toegevoegd of bijgewerkt
Beschrijving
Migratie naar AdobeIO OAuth Server-to-Server-referenties
vrijdag 11 mei 2023

Adobe Analytics API-, Customer Journey Analytics-API- en Livestream-klanten die AdobeIO JWT-gebruikersgegevens gebruiken, moeten naar AdobeIO OAuth Server-to-Server-referenties migreren door 1 januari 2025. AdobeIO staat niet toe dat vanaf 1 mei 2024 nieuwe JWT-referenties worden gemaakt. Klanten die JWT gebruiken moeten een nieuwe Server-aan-Server referentie OAuth tot stand brengen of hun bestaande JWT-referentie migreren naar een OAuth Server-aan-Server referentie. Klanten moeten ook hun clienttoepassingen bijwerken om de nieuwe OAuth Server-to-Server referenties te kunnen gebruiken.

Mei 2023 may23

Functie
Beschrijving
Uitvoeren start
Algemene beschikbaarheid
Adobe Journey Optimizer-gegevensweergaven
Customer Journey Analytics Admins heeft toegang tot sommige extra gegevensmeningen in Customer Journey Analytics, getiteld "AJO de mening van Gegevens (zandbak-naam)". Deze gegevensweergaven worden gebruikt om de rapporten in Adobe Journey Optimizer aan te sturen. Ze kunnen ook worden gebruikt om de Adobe Journey Optimizer-activiteiten in Customer Journey Analytics grondiger te analyseren. Meer informatie.
vrijdag 25 mei 2023
Backfill voor niet-productiesandboxen
Wanneer u een gegevensstroom maakt van een analytische bronconnector in een niet-productiesandbox, is de back-up van niet-productiesandboxen beperkt tot 3 maanden. Het zal 13 maanden blijven voor productie zandbakken.
N.v.t.
donderdag 26 april 2023
Het delen van verbindingen voor projecten (geen vereiste login)

U kunt nu alleen-lezen koppelingen naar Analysis Workspace-projecten delen met mensen die geen toegang hebben tot Adobe Analytics. Dit omvat het delen met mensen buiten uw organisatie of met mensen binnen uw organisatie die niet zijn ingericht voor Adobe Analytics. Meer informatie

Deze functionaliteit is standaard ingeschakeld en kan door de systeembeheerder worden uitgeschakeld. Meer informatie

donderdag 3 mei 2023
dinsdag 5 juni 2023
Bijgewerkt startscherm voor de app Analytics-dashboards (Mobile App)
Het nieuwe bijgewerkte scherm van het Huis staat u toe om elk van uw scorecards in één geconsolideerde scorecard lijst te bekijken. Als u toegang tot meer dan één organisatie onder één login hebt, zullen alle scorecards van uw organisaties in één enkele lijst beschikbaar zijn. Meer informatie
N.v.t.
donderdag 10 mei 2023
Afgeleide velden

Dit vertegenwoordigt de aanvankelijke versie van Afgeleide gebieden. Een afgeleid gebied staat u toe om (vaak complexe) gegevensmanipulaties op de vlucht, door een klantgerichte regelbouwer te bepalen. U kunt het afgeleide veld verder definiëren als een component (metrisch of dimensionaal) in de gegevensweergave en het afgeleide veld vervolgens gebruiken als een component in Workspace.

Deze release ondersteunt een sjabloon voor marketingkanalen en de volgende functies:

 • Samenvoegen
 • Hoofdletter als
 • Zoeken en vervangen
 • Opzoeken
 • URL-parsering

Meer informatie

donderdag 10 mei 2023
donderdag 2 augustus 2023
Report Builder voor Customer Journey Analytics - Gegevensweergave selecteren uit cel
Met deze functie kunnen gebruikers de gegevensweergave selecteren voor een gegevensblok in een cel. Dit is nuttig als u een werkboek creeert en u veelvoudige gegevensmeningen hebt die de gelijkaardige gegevensbouw hebben en u een werkboek wilt kunnen veelvoudige tijden, met verschillende gegevensmeningen opnieuw gebruiken. Meer informatie
N.v.t.
donderdag 24 mei 2023
Componenten sorteren in Analysis Workspace

Er is nu een nieuwe sorteeroptie beschikbaar wanneer u componenten in de linkertrack of in het gegevenswoordenboek in Analysis Workspace bekijkt. U kunt componenten sorteren op Aanbevolen (de meest gebruikte), Alfabetisch of Categorisch (type).

Eerder kon u alleen componenten zoeken of filteren. Meer informatie

N.v.t.
TBD
Rijen met dynamische afmetingen uit een tabel voor vrije vorm verwijderen

In een Freeform-tabel in Analysis Workspace kunt u nu snel specifieke rijen verwijderen die dynamische afmetingen bevatten met het x-pictogram. Hierbij wordt automatisch de filterregel 'Items altijd uitsluiten' toegepast.

Eerder, de enige manier om rijen te schrappen die dynamische afmetingen bevatten was manueel een regel in de dialoog van de Filter te creëren. Meer informatie

N.v.t.
donderdag 17 mei 2023
Nieuwe knop om een visualisatie in een deelvenster toe te voegen

Er is nu een nieuwe knop beschikbaar onder aan elk deelvenster in Analysis Workspace, zodat u snel een visualisatie kunt toevoegen.

Eerder, de enige methodes om een visualisatie aan een paneel toe te voegen waren een visualisatie van de linkerspoorstaaf te slepen, een bestaande visualisatie te dupliceren of te kopiëren, of een leeg paneel tot stand te brengen. Meer informatie

N.v.t.
donderdag 17 mei 2023
Diepe koppeling (mobiele toepassing)
Hiermee kunnen gebruikers koppelingen naar scorecards verzenden die rechtstreeks naar het scorecard-project in de app leiden. Hierdoor wordt het nog eenvoudiger om projecten te delen en de betrokkenheid van minder technische gebruikers te verhogen. Meer informatie
N.v.t.
donderdag 17 mei 2023
Intelligente bijschriften
Verrijk het vertellen van verhalen voor gebruikers met natuurlijke taalsamenvattingen van a Line visualisatie. Meer informatie
donderdag 17 mei 2023
vrijdag 1 juni 2023

Oplossingen in Customer Journey Analytics

AN-316412; AN-317105; AN-318122; AN-317353

Belangrijke kennisgevingen voor beheerders van Customers Journey Analytics

Bericht
Bericht toegevoegd of bijgewerkt
Beschrijving
N.v.t.
N.v.t.
N.v.t.

Aankondigingen van einde levensduur (EOL)

EOL-product of -functie
Datum toegevoegd of bijgewerkt
Beschrijving
Migratie naar AdobeIO OAuth Server-to-Server-referenties
vrijdag 11 mei 2023

Adobe Analytics API-, Customer Journey Analytics-API- en Livestream-klanten die AdobeIO JWT-gebruikersgegevens gebruiken, moeten naar AdobeIO OAuth Server-to-Server-referenties migreren door 1 januari 2025. AdobeIO staat niet toe dat vanaf 1 mei 2024 nieuwe JWT-referenties worden gemaakt. Klanten die JWT gebruiken moeten een nieuwe Server-aan-Server referentie OAuth tot stand brengen of hun bestaande JWT-referentie migreren naar een OAuth Server-aan-Server referentie. Klanten moeten ook hun clienttoepassingen bijwerken om de nieuwe OAuth Server-to-Server referenties te kunnen gebruiken.

April 2023 april23

Functie
Beschrijving
Begin van rollout
Algemene beschikbaarheid
Rij-/kolomfiltering voor streaming van de bronconnector Analytics
Met de bronaansluiting Analytics in Adobe Experience Platform kunt u nu analysegegevens filteren die worden gebruikt om profielen te vullen in Klantprofiel in realtime. Filteren op rijniveau helpt het aantal gebeurtenissen dat aan profielen is gekoppeld, te verminderen. Filteren op kolomniveau helpt de rijkheid van de gebeurtenissen zelf te verminderen, zodat u het gebruik van profielrechten kunt optimaliseren. Deze filtering is alleen van toepassing op gegevens die naar het realtime-klantprofiel worden verzonden en Identiteitsservice. Filteren heeft geen invloed op de gegevens die naar het Data Lake worden verzonden voor gebruik in toepassingen zoals Customer Journey Analytics. Meer informatie
N.v.t.
donderdag 29 maart 2023
Gegevenswoordenboek in Analysis Workspace
Met het gegevenswoordenboek kunnen gebruikers en beheerders de componenten (afmetingen, meetgegevens) in hun Customer Journey Analytics-omgeving bijhouden en beter begrijpen. Meer informatie
donderdag 8 maart 2023
donderdag 29 maart 2023
Het delen van verbindingen voor projecten (geen vereiste login)

U kunt nu alleen-lezen koppelingen naar Analysis Workspace-projecten delen met mensen die geen toegang hebben tot Adobe Analytics. Dit omvat het delen met mensen buiten uw organisatie, of die binnen uw organisatie die niet provisioned voor Customer Journey Analytics zijn. Meer informatie

Deze functionaliteit is standaard ingeschakeld en kan door de systeembeheerder worden uitgeschakeld. Meer informatie

donderdag 3 mei 2023
Juni 2023
Adobe Product Analytics - Alleen persoonlijke bètatoegang

Op 21 maart 2023 kondigde Adobe Adobe Product Analytics aan, een nieuwe manier om te communiceren met kanaalgegevens en inzichten in de Customer Journey Analytics. Dankzij deze nieuwe mogelijkheden kunnen productteams gegevens en inzichten over hun productervaring zelf bedienen via geleide ​ voor analyses. Teams kunnen:

 • Begrijp patronen in gebruikersbetrokkenheid in tijd ​
 • De groei van ​ analyseren
 • Wrijvingsgebieden in een reeks stappen identificeren ​
 • De impact van ​ van functies meten
 • Ontdek zinvolle segmenten om gedurende hun hele levenslange reis met het product ​ te gaan en te voeden
 • Open in Analysis Workspace voor een diepgaande analyse en samenwerking met analisten en nog veel meer! ​

Als u een klant van de Customer Journey Analytics bent en in het deelnemen aan privé bèta geinteresseerd bent, gelieve uw Team van de Rekening van de Adobe te contacteren. Meer informatie

N.v.t.
dinsdag 17 juli 2023

Oplossingen in Customer Journey Analytics

AN-313118; AN-313390; AN-314135; AN-316381; AN-316811

Maart 2023 mar23

Functie
Beschrijving
Begin van rollout
Algemene beschikbaarheid
Gegevenswoordenboek in Analysis Workspace
Met het gegevenswoordenboek kunnen gebruikers en beheerders de componenten (afmetingen, meetgegevens) in hun Customer Journey Analytics-omgeving bijhouden en beter begrijpen. Meer informatie
donderdag 8 maart 2023
Tijdelijk niet beschikbaar
Gegevensartikelen in mobiele dashboards
Met gegevensartikelen kunt u meerdere aanpasbare detailweergaven toevoegen aan tegels in mobiele scorebordprojecten. Gebruik gegevensverhalen om dieper in belangrijke bestuurders, verwante metriek, en verschillende stappen tijdens de klantenreis te duiken. U kunt eenvoudig door deze weergaven heen vegen om het hele verhaal achter uw belangrijkste meetgegevens te begrijpen.
Meer informatie
N.v.t.
Vervaldata voor geplande projecten
U kunt maximale vervaldatums voor geplande projecten instellen op maximaal één jaar, ongeacht de frequentie van de planning.
Meer informatie
N.v.t.
Het delen van de verbinding voor projecten (geen vereiste login) - Privé bètatoegang slechts
U kunt nu alleen-lezen koppelingen naar Analysis Workspace-projecten delen met mensen die geen toegang hebben tot Customer Journey Analytics. U kunt projectverbindingen met mensen buiten uw organisatie, of die binnen uw organisatie delen die niet provisioned voor Customer Journey Analytics zijn. Neem contact op met het accountteam van de Adobe voor meer informatie over deelname aan de persoonlijke bètaversie.
donderdag 26 april 2023
Juni 2023
Updates voor het datumbereik van deelvensters

In Workspace zijn de volgende verbeteringen aangebracht:

 • Vanaf de release van februari zijn dimensiepunten en voorvertoningen van gegevens gebaseerd op het datumbereik van het deelvenster en niet op de laatste 90 dagen.
 • Alle weergegeven dimensie-items zijn gebaseerd op gegevens binnen het datumbereik van het deelvenster. Als een dimensie-item gegevens buiten het datumbereik heeft, kunt u aanvullende gegevens buiten het datumbereik onder aan de lijst weergeven.
 • Dimensionen die geen gegevens hebben, kunnen in het linkerspoor worden getoond. Klik op de knop Show more opties om dimensie-items weer te geven met gegevens buiten het datumbereik van het deelvenster.
 • De voorproeven van gegevens in het segment en de berekende metrische bouwers zijn gebaseerd op de waaier van de paneeldatum tenzij betreden van de componentenmanagers, die geen bijbehorend paneel hebben en nog gebaseerd op de laatste 90 dagen zijn.
 • In voorvertoningen van gegevens worden gegevens of componenten weergegeven op basis van het datumbereik van het deelvenster.
N.v.t.
donderdag 8 februari 2023

Oplossingen in Customer Journey Analytics

AN-309729; AN-309975; AN-31779; AN-313095

Belangrijke kennisgevingen voor beheerders van Customers Journey Analytics

Bericht
Bericht toegevoegd of bijgewerkt
Beschrijving
Beschikbaarheid van analytische bronconnector
donderdag 15 februari 2023
Op 28 februari 2023 is de connector voor de bron van Analytics beschikbaar gesteld in het nieuwe Adobe Experience Platform-datacenter in Canada.

Februari 2023 feb23

Functie
Beschrijving
Begin van rollout
Algemene beschikbaarheid
Bijwerken naar publiek Customer Journey Analytics
Nadat u een publiek hebt gecreeerd, leidt de Adobe tot een Experience Platform dat segment voor elk nieuw publiek van de Customer Journey Analytics stroomt. Er wordt alleen een streaming segment gemaakt als uw organisatie is ingesteld op streamingsegmentatie. Meer informatie
N.v.t.
zaterdag 3 februari 2023
Vergelijk datumbereiken in Mobile Scorecards verbergen
Met Mobile Scorecards kunt u nu vergelijkingsdatumbereiken verbergen.
NVT
donderdag 8 februari 2023
Agenda-updates in werkruimte
 • Datums in het deelvenster Anker: u kunt de datumbereikcomponenten relatief maken ten opzichte van de deelvensterkalender. Meer informatie
 • Updates voor kalenderstijlen: de kalenderstijlen in de gehele gebruikersinterface zijn bijgewerkt en bieden een consistentere en gebruiksvriendelijkere workflow.
 • De formule van de Kalender werkt bij: Als u relatieve data gebruikt, zullen alle kalenderformules het begin van de waaier van de paneeldatum weerspiegelen. Meer informatie
N.v.t.
donderdag 8 februari 2023
Updates voor het datumbereik van deelvensters

In Workspace zijn de volgende verbeteringen aangebracht:

 • Vanaf de release van februari zijn dimensiepunten en voorvertoningen van gegevens gebaseerd op het datumbereik van het deelvenster en niet op de laatste 90 dagen.
 • Alle weergegeven dimensie-items zijn gebaseerd op gegevens binnen het datumbereik van het deelvenster. Als een dimensie-item gegevens buiten het datumbereik heeft, kunt u aanvullende gegevens buiten het datumbereik onder aan de lijst weergeven.
 • Dimensionen die geen gegevens hebben, kunnen in het linkerspoor worden getoond. Klik op de optie Meer opties tonen om dimensie-items weer te geven met gegevens buiten het datumbereik van het deelvenster.
 • De voorproeven van gegevens in het segment en de berekende metrische bouwers zijn gebaseerd op de waaier van de paneeldatum tenzij betreden van de componentenmanagers, die geen bijbehorend paneel hebben en nog gebaseerd op de laatste 90 dagen zijn.
 • In voorvertoningen van gegevens worden gegevens of componenten weergegeven op basis van het datumbereik van het deelvenster.
N.v.t.
donderdag 8 februari 2023
Rij-/kolomfiltering voor streaming van de bronconnector Analytics

Met de bronaansluiting Analytics in Adobe Experience Platform kunt u nu analysegegevens filteren die worden gebruikt om profielen te vullen in Klantprofiel in realtime.

Filteren op rijniveau helpt het aantal gebeurtenissen dat aan profielen is gekoppeld, te verminderen. Filteren op kolomniveau helpt de rijkheid van de gebeurtenissen zelf te verminderen, zodat u het gebruik van profielrechten kunt optimaliseren. Deze filtering is alleen van toepassing op gegevens die naar het realtime-klantprofiel worden verzonden en Identiteitsservice.

Filteren heeft geen invloed op de gegevens die naar het Data Lake worden verzonden voor gebruik in toepassingen zoals Customer Journey Analytics. Meer informatie

N.v.t.
Gewijzigd tot 29 maart 2023

Oplossingen in Customer Journey Analytics

AN-309106

Belangrijke kennisgevingen voor beheerders van Customers Journey Analytics

Bericht
Bericht toegevoegd of bijgewerkt
Beschrijving
Geen huidige aankondigingen
N.v.t.
N.v.t.

Januari 2023 jan23

Functie
Beschrijving
Begin van rollout
Algemene beschikbaarheid
Ondersteuning van objectarrays voor profiel- en opzoekgegevenssets
De datasets van het profiel en de raadplegingsdatasets steunen nu objecten series voor gebruik in Customer Journey Analytics.
donderdag 11 januari 2023
vrijdag 19 januari 2023
Mappen in werkruimte
De omslagen helpen u uw projecten organiseren en indelen voor betere herwinning en toegang. Daarnaast wordt een gedeelde Company Met deze map kunnen beheerders eenvoudig inhoud maken en delen met alle Workspace-gebruikers. Meer informatie
N.v.t.
donderdag 11 januari 2023
Standaardlandingspagina
De nieuwe bestemmingspagina die eerder in 2022 is geïntroduceerd, wordt de standaardervaring voor alle gebruikers op 11 januari 2023. De verouderde landingspagina wordt vervangen en iedereen moet de nieuwe ervaring gebruiken.
N.v.t.
donderdag 11 januari 2023
Pagina Projectbeheer is vervangen
Met de release van de nieuwe bestemmingspagina hebben we de Project Manager als vermeld onder Customer Journey Analytics > Components. De nieuwe het landen pagina heeft alle functionaliteit van de oude pagina van de Manager van het Project en meer. Meer informatie
N.v.t.
donderdag 11 januari 2023
Werkboeken plannen in Report Builder
In Customer Journey Analytics, kunt u programma's tot stand brengen om werkboeken met regelmatige intervallen te verzenden. Ontvangers kunnen nu regelmatig de nieuwste updates van uw werkboeken ontvangen. Meer informatie
N.v.t.
donderdag 11 januari 2023
Nieuwe projecten automatisch opslaan
Analysis Workspace slaat nu automatisch nieuwe projecten op. Als om het even welke reden u onverwacht toegang tot een nieuw gecreeerd project verliest alvorens het manueel op te slaan, is een terugwinningsversie van uw project nu beschikbaar. Eerder werden projecten pas automatisch opgeslagen nadat ze eerst handmatig waren opgeslagen. Meer informatie
N.v.t.
donderdag 11 januari 2023
Verbeterde gebruikersvoorkeuren

U kunt nu aanvullende voorkeuren op gebruikersniveau configureren (in Components > Preferences). Wanneer u gebruikersvoorkeur plaatst, overspannen uw selecties zich over uw projecten, lijsten, en visualisaties. De pagina Voorkeuren bevat nu de volgende nieuwe tabbladen, die elk een groot aantal nieuwe configuratieopties bevatten:

 • Vrije-vormtabel
 • Visualisaties>/li>

. Bovendien zijn er nu meer voorkeuren beschikbaar op de General en Project tabs.

Eerder, waren veel van deze voorkeur configureerbaar slechts voor individuele projecten, lijsten, en visualisaties. Meer informatie

N.v.t.
donderdag 11 januari 2023

Oplossingen

AN-287349; AN-301684; AN-305491; AN-305769; AN-307912

Belangrijke kennisgevingen voor beheerders van Customers Journey Analytics

Bericht
Bericht toegevoegd of bijgewerkt
Beschrijving
Verbeterde IP-naar-geolocatietoewijzing
vrijdag 29 september 2022

De verkoper van de Adobe voor IP raadplegingen, Digitaal Element, bevordert aan een nieuwe betere dataset (de Puls van NetAcuity) voor IP-aan-geolocatietoewijzing. Adobe Analytics heeft de goedkeuring van deze nieuwe gegevensset uitgesteld tot 11 januari 2023. De nieuwe database is nauwkeuriger dan vorige versies. Sommige IP-aan-geo afbeeldingen zullen veranderen/verbeteren wanneer het nieuwe gegevensbestand wordt goedgekeurd.

Gegevens van Customers Journey Analytics die via de Analytics source connector zal ook automatisch voordeel van de nieuwe afbeeldingen halen.

recommendation-more-help
080e5213-7aa2-40d6-9dba-18945e892f79