Toegankelijkheid in Analysis Workspace

Meer informatie over toegankelijkheidsondersteuning in Analysis Workspace, het belangrijkste analysehulpmiddel voor Customer Journey Analytics.

Toegankelijkheid heeft betrekking op het bruikbaar maken van producten voor mensen met een visuele, auditieve, cognitieve, motorische en andere handicap. Voorbeelden van toegankelijkheidsfuncties voor softwareproducten zijn ondersteuning voor schermlezers, tekstequivalenten voor afbeeldingen, sneltoetsen, wijziging van weergavekleuren in hoog contrast, enzovoort.

Analysis Workspace bevat enkele gereedschappen die het programma toegankelijk maken voor gebruik, zoals:

Navigatie in Analysis Workspace Kies Boven > Omlaag en Links > Rechts. De volgende navigatie-elementen vergemakkelijken de toegankelijkheid:

 • De Tab Met de sleutel kunt u zoeken naar sneltoetsen voor landmarkeringen, waarbij u kunt schakelen tussen grotere secties in Workspace. In de linkerspoorstaaf: Tab Hiermee kunt u ook van de ene sleepbare optie naar de andere gaan.

 • De left/right arrows verplaatsen tussen afzonderlijke elementen na Tab heeft dit benadrukt.

 • De F6 navigeert naar het eerste deelvenster in het project en beweegt zich tussen de visualisaties in dat deelvenster. Vervolgens wordt het naar het volgende deelvenster in het project verplaatst en herhaald.

 • We passen focusindicatoren toe zodat gebruikers met een waargenomen toetsenbord een duidelijke indicatie hebben van welk interface-element momenteel focus heeft. De indicator is een blauwe rand rondom het geselecteerde element.

  Tabel met vrije vorm met een focusindicator voor een blauwe rand rond de tabel met vrije vorm.

Toetsenbordnavigatie voor de menubalk

 1. Tab totdat u de menubalk hebt bereikt.
 2. Gebruik de pijltoetsen naar links en rechts om naar het gewenste menu te navigeren.
 3. Druk Enter om het menu te selecteren en de opties ervan weer te geven.
 4. Gebruik de pijltoetsen omhoog en omlaag om naar de gewenste menuoptie te navigeren.
 5. Druk Enter om de optie te selecteren.

Toetsenbordnavigatie voor interactie Slepen en neerzetten

Analysis Workspace is een gebruikersinterface voor slepen en neerzetten. Gebruikers kunnen echter wel componenten toevoegen met het toetsenbord:

 1. Tab naar een component in de linkerrails.
 2. Druk Enter selecteert.
 3. Met de pijltoetsen navigeert u naar het gebied waar u de component wilt neerzetten.
 4. Druk Enter de component plaatsen.

Sneltoetsen (sneltoetsen)

Analysis Workspace biedt een uitgebreide reeks sneltoetsen voor een naadloze workflow. Hieronder worden enkele algemene sneltoetsen voor navigatie, het maken van analyses en democratisering van inzichten weergegeven.

Sneltoets
Handeling
[Alt + Shift + 1 / 2 / 3]
Naar verschillende rails springen: Panels, Visualizations, of Components
[Alt + Left / Right]
Navigeren tussen deelvensters
[Alt + M]
Alle deelvensters samenvouwen/uitvouwen
[Alt + Ctrl + M]
Actief deelvenster samenvouwen/uitvouwen
[Ctrl + /]
Naar linkerspoor zoeken

Analyse maken

Sneltoets
Handeling
[Alt + 1]
Nieuwe vrije-vormlijst
[Ctrl + Shift + C]
Nieuwe berekende metrisch
[Ctrl + Shift + D]
Nieuw datumbereik
[Ctrl + Shift + E]
Nieuw filter
[Ctrl + Z]
Ongedaan maken
[Component drag + Shift]
Een vervolgkeuzemenu maken

democratisering

Sneltoets
Handeling
[Ctrl + S]
Opslaan
[Ctrl + Shift + G]
Curate
[Ctrl + G]
Delen
[Alt + Shift + S]
Schema
[Alt + L]
Koppeling naar project ophalen
[Ctrl + Shift + B]
PDF downloaden

Ondersteuning voor schermlezers en schermvergrotingen

Een schermlezer leest tekst die op het computerscherm wordt weergegeven. De pagina leest ook niet-tekstuele informatie, zoals knoplabels of beschrijvingen van afbeeldingen in de toepassing, die in toegankelijkheidstags of -kenmerken wordt aangeboden.

Kleurenpaletten en contrast

Analysis Workspace streeft naar WCAG 2.1 AA-conformiteit, inclusief vereisten voor kleurcontrast.

Bovendien kunnen gebruikers hun eigen voorkeurskleurenpalet voor een project instellen onder Project > Project settings > Kleurenpalet Project.

Vereiste veldvalidatie in componentbuilders

Wanneer u een component maakt, worden de vereiste velden gevalideerd tijdens het opslaan. Als een vereist veld de validatie niet doorgeeft, wordt het veld rood weergegeven met een foutpictogram. Er verschijnt een schriftelijke beschrijving van het probleem dat moet worden opgelost.

Als een component volledig is gevalideerd, drukt u op Save Sluit de builder.

De Bouwer van het segment en de indicator van de foutenbevestiging.

Ondersteuning voor toegankelijkheidsfuncties van besturingssystemen

Analysis Workspace biedt ondersteuning voor ingebouwde toegankelijkheidsfuncties van MS Windows en macOS, zoals de modus voor hoog contrast, sticky keys en trage toetsen/filtertoetsen. Het verstrekt ook informatie over het gebruikersinterface aan het werkende systeem om interactie met ondersteunende technologie├źn, met inbegrip van het schermlezers zoals VoiceOver voor macOS en NVDA op Vensters toe te laten.

recommendation-more-help
080e5213-7aa2-40d6-9dba-18945e892f79