Een datumbereik selecteren

Als u het datumbereik van een bestaand gegevensblok wilt wijzigen, selecteert u Een gegevensblok bewerken of gebruikt u het deelvenster SNEL BEWERKEN.

Gebruik de volgende opties om een datumbereik voor een gegevensblok te wijzigen.

Kalender

Met de kalender kunt u statische of roldatums maken met behulp van de volgende opties:

 • Datumbereik
 • Kalender
 • Vervolgkeuzemenu Voorinstelling
 • Modus Roldatum
 • Expressies aanpassen

Uit cel

Met de optie Van cel kunt u verwijzen naar datums die zijn ingevoerd in werkbladcellen.

U kunt vandaag uitsluiten voor elk geselecteerd datumbereik.

Het deelvenster Snel bewerken Reporten Builder met de kalender geselecteerd en vandaag de dag Uitsluiten geselecteerd.

De kalender gebruiken

Wanneer u de opdracht Kalender In het datumbereikveld wordt het huidige datumbereik voor de gegevensblokaanvraag weergegeven. U kunt datums rechtstreeks invoeren in het veld met het datumbereik of een optie voor het selecteren van gegevensbereiken gebruiken.

Datumbereik

Datums rechtstreeks invoeren in het veld Datumbereik

 1. Klik op het veld voor het datumbereik naast het kalenderpictogram.

 2. Voer de begin- en einddatum voor het datumbereik in.

Kalender

Datums selecteren met de kalender

 1. Klik op het kalenderpictogram om een maandkalender weer te geven.

 2. Klik op een begindatum.

 3. Klik op een einddatum.

Als u een datumbereik in omgekeerde volgorde wilt instellen, klikt u eerst op de einddatum en vervolgens op de begindatum.

Het venster met het datumbereik van de Report Builder waarin de kalender, de einddatum en de geselecteerde begindatum worden weergegeven.

Vervolgkeuzelijst Voorinstelling

Het keuzemenu met voorinstellingen bevat een standaardset vooraf ingestelde datumbereiken en componenten voor het datumbereik voor een gegevensweergave die u hebt opgeslagen of een gegevensweergave die met u is gedeeld.

Roldatums

Met de optie voor roldatums kunt u een datumbereik selecteren met roldatums.

 1. Selecteren Roldatums gebruiken.

 2. Selecteer een roluitdrukking voor uw begin en of einddatum.

  Het venster Datumbereik van de Report Builder waarin het gebruik van roldatums is geselecteerd en de rolexpressie wordt weergegeven.

  Begin van — Hiermee kunt u het begin van een dag, week, maand, kwartaal of jaar selecteren.

  Einde van — Hiermee kunt u het einde van een dag, week, maand, kwartaal of jaar selecteren.

  Vaste dag — Hiermee kunt u een begin- of einddatum herstellen terwijl de andere datum wordt verschoven.

 3. Kies dag, week, maand, kwartaal of jaar als de rolperiode.

  Het venster Datumbereik van de Report Builder waarin de geselecteerde dag wordt weergegeven.

 4. Voeg dagen, weken, maanden, kwartalen of jaren toe of trek deze af vanaf de roldatum.

  Datumbereik van de Report Builder met daarin de huidige dag plus de geselecteerde 14 dagen.

 5. Klik op Volgende om het gegevensbereik te definiëren.

  Gebruik de datumvoorvertoning om te bevestigen dat het resulterende datumbereik het gewenste bereik is.

Aangepaste expressies

Met de optie voor aangepaste expressies kunt u het datumbereik wijzigen door een aangepaste expressie te maken of een rekenkundige formule in te voeren.

 1. Selecteren Roldatums gebruiken.

 2. Selecteren Aangepaste expressie gebruiken.

  Wanneer u Aangepaste expressie gebruiken de standaardbesturingselementen voor het roldatumbereik zijn uitgeschakeld.

  Selecteer Aangepaste expressie gebruiken met tm-1m tot td-1d.

 3. Voer een aangepaste expressie in.

  Zie voor een voorbeeldlijst met aangepaste expressies Datumexpressies.

 4. Gebruik de datumvoorvertoning om te controleren of het resulterende datumbereik het gewenste bereik is.

Een aangepaste expressie maken

 1. Voer een Datumverwijzing.

 2. Toevoegen Datumoperatoren om de datum naar het verleden of de toekomst te verplaatsen.

U kunt een aangepaste datumexpressie invoeren die meerdere operatoren bevat, zoals tm-11m-1d.

Datumverwijzingen

In de volgende tabel staan voorbeelden van datumverwijzingen.

Datumverwijzing
Type
Beschrijving
01-01-10
Statische datum
Ingevoerd in ISO-datumnotatie
td
Roldatum
Begin van huidige dag
tw
Roldatum
Begin van huidige week
tm
Roldatum
Begin van huidige maand
tq
Roldatum
Begin van het lopende kwartaal
ty
Roldatum
Begin van het lopende jaar

Datumoperatoren

In de volgende tabel worden voorbeelden van datumoperatoren weergegeven.

Datumoperatoren
Eenheid
Beschrijving
+6d
Dag
6 dagen toevoegen aan de datumreferentie
+1w
Week
Eén volledige week toevoegen aan de Date Reference
-2 m
Maand
2 volledige maanden aftrekken van de datumreferentie
-4q
Kwart
Vier kwartalen aftrekken van de datumreferentie
-1 y
Jaar
Eén jaar aftrekken van de datumreferentie

Datumexpressies

In de volgende tabel staan voorbeelden van datumexpressies.

Datumuitdrukking
Betekenis
td-1w
Eerste dag van vorige week
tm-1d
Laatste dag van vorige maand
td-52w
Dezelfde dag, 52 weken geleden
tm-11m-1d
Laatste dag van dezelfde maand vorig jaar
2020-09-06
9 september 2020

Datumbereik van cel

Het datumbereik kan worden opgegeven in werkbladcellen. Gebruik de  Datumbereik van cel  Selecteer de begin- en einddatum van het gegevensblok in de geselecteerde cellen. Wanneer u Uit cel in het deelvenster Van en Naar velden waarin u een cellocatie kunt invoeren.

Selecteren uit celblad1!H4 naar blad1!I4

Vandaag uitsluiten

Kies de optie  Vandaag uitsluiten  om vandaag uit te sluiten van een geselecteerd datumbereik. Als u vandaag kiest voor opname, worden mogelijk onvolledige gegevens gebruikt voor vandaag.

Als deze optie is geselecteerd, wordt Vandaag uitsluiten Hiermee sluit u de huidige dag uit van alle datumbereikmodi, inclusief kalender, roldatums of aangepaste expressies.

Geldige datumbereiken

In de volgende lijst worden geldige datumbereikindelingen beschreven.

 • De begin- en einddatum moeten de volgende notatie hebben: JJJJ-MM-DD

 • De begindatum moet eerder zijn dan de einddatum. Beide datums kunnen op de toekomst worden ingesteld.

 • Wanneer u roldatums gebruikt, moet de begindatum vandaag of in het verleden zijn. Het moet in het verleden zijn of Vandaag uitsluiten is ingeschakeld.

 • U kunt een statisch datumbereik maken dat is ingesteld voor de toekomst. Het kan bijvoorbeeld nodig zijn een datum in te stellen voor een marketingcampagne die volgende week wordt gestart. Deze optie leidt tot een werkboek controle voor een campagne vooruit.

Het datumbereik wijzigen

U kunt het datumbereik van een bestaand gegevensblok bewerken door Gegevensblok bewerken te selecteren in het deelvenster OPDRACHTEN of door de koppeling voor het datumbereik te selecteren in het deelvenster SNEL BEWERKEN.

Gegevensblok bewerken — Hiermee kunt u meerdere gegevensblokparameters bewerken, inclusief datumbereik, voor één gegevensblok.

Snel bewerken: Datumbereik — Hiermee kunt u het datumbereik van een of meer gegevensblokken bewerken.

Het datumbereik bewerken via het deelvenster SNEL BEWERKEN

 1. Selecteer cellen in een of meer gegevensblokken in een werkblad.

 2. Klik op de knop Datumbereik in het deelvenster SNEL BEWERKEN.

 3. Selecteer het datumbereik met een van de opties voor datumselectie.

 4. Klikken Toepassen.

Report Builder past het nieuwe datumbereik toe op alle gegevensblokken in de selectie.

recommendation-more-help
080e5213-7aa2-40d6-9dba-18945e892f79