Gebrek aan machtigingen

Customer Journey Analytics werkt niet correct wanneer bepaalde Adobe Experience Platform-machtigingen niet zijn ingesteld.

Als voorbeeld kunt u een Verbinding en Gegevens, weergavewordt mogelijk de volgende foutmelding weergegeven in het dialoogvenster Componenten sectie:

recommendation-more-help

Something went wrong retrieving DULE policies. Please verify account permissions, policies, or labels. Message: Forbidden.

 1. Zorg ervoor dat u het juiste toegangsbeheer hebt:

  • U moet systeem of productbeheerdervoorrechten voor een organisatie hebben die een product van de Experience Platform heeft. Zie Overzicht van toegangsbeheer voor meer informatie .

  • U moet een gebruiker in het AEP-Standaard-Alle-Gebruikers productprofiel zijn. Vraag uw beheerder als u niet de toestemmingen hebt om zich aan dit profiel toe te voegen. Zie ToegangsbeheerhiĂ«rarchie en -workflow voor meer informatie .

 2. Navigeer naar de gebruikersinterface van het Adobe Experience Platform.

 3. Selecteren Permissions van de linkerspoorstaaf.

 4. Selecteren Roles.

 5. Navigeer in de relevante rol.

 6. Selecteren Bewerken Edit om de rol te bewerken.

 7. Zorgen Manage Data Usage Policies en View Data Usage Policies worden toegevoegd aan Data Governance container.

 8. Selecteren Save om de wijzigingen op te slaan

080e5213-7aa2-40d6-9dba-18945e892f79