Report Builder Hub

Gebruik de hub van de Report Builder om, gegevensblokken tot stand te brengen bij te werken te schrappen en te beheren.

Het knooppunt Report Builder bevat de knoppen Maken en Beheren, de lijst OPDRACHTEN en de deelvensters SNEL BEWERKEN.

Report Builder Hub {width="50%"}

Knoppen maken en beheren

Met de knoppen Maken of Beheren kunt u nieuwe gegevensblokken maken of bestaande gegevensblokken beheren.

Deelvenster OPDRACHTEN

Gebruik het deelvenster OPDRACHTEN voor toegang tot opdrachten die compatibel zijn met de geselecteerde cellen of een vorige handeling.

Het paneel van Bevelen in de Hub van de Bouwer van het Rapport

Opdrachten

Weergegeven opdrachten
Beschikbaar als…
Doel
Gegevensblok maken
Één of meerdere cellen wordt geselecteerd in het werkboek.
Wordt gebruikt om een gegevensblok te maken
Gegevensblok bewerken
De geselecteerde cel of het geselecteerde celbereik maakt slechts deel uit van één gegevensblok.
Wordt gebruikt om een gegevensblok te bewerken
Gegevensblok vernieuwen
De selectie bevat ten minste één gegevensblok. De opdracht vernieuwt alleen de gegevensblokken in de selectie.
Wordt gebruikt om een of meer gegevensblokken te vernieuwen
Alle gegevensblokken vernieuwen
Het werkboek bevat één of meerdere gegevensblokken.
Gebruikt om ALLE gegevensblokken in het werkboek te verfrissen
Gegevensblok kopiëren
De geselecteerde cel of het geselecteerde celbereik maakt deel uit van een of meer gegevensblokken.
Wordt gebruikt om een gegevensblok te kopiëren
Gegevensblok verwijderen
De geselecteerde cel of het geselecteerde celbereik maakt slechts deel uit van één gegevensblok.
Wordt gebruikt om een gegevensblok te verwijderen

Deelvenster SNEL BEWERKEN

Wanneer u een of meer gegevensblokken in een spreadsheet selecteert, wordt het deelvenster SNEL BEWERKEN weergegeven met de Report Builder. U kunt het deelvenster SNEL BEWERKEN gebruiken om parameters in één gegevensblok te wijzigen of om parameters in meerdere gegevensblokken tegelijk te wijzigen.

Het deelvenster Snel bewerken in Report Builder

De wijzigingen die u hebt aangebracht met de secties Snel bewerken zijn van toepassing op alle geselecteerde gegevensblokken.

Gegevensweergaven

Gegevensblokken trekken gegevens uit een geselecteerde gegevensweergave. Als er meerdere gegevensblokken zijn geselecteerd in een werkblad en deze geen gegevens ophalen uit dezelfde gegevensweergave, worden de Gegevensweergaven koppelingsweergaven  Meerdere.

Wanneer u de gegevensweergave wijzigt, nemen alle gegevensblokken in de selectie de nieuwe gegevensweergave over. Componenten in het gegevensblok komen overeen met de nieuwe gegevensweergave op basis van bijvoorbeeld id evars). Als een component niet in een gegevensblok wordt gevonden, wordt een waarschuwingsbericht getoond en de component wordt verwijderd uit het gegevensblok.

Als u de gegevensweergave wilt wijzigen, selecteert u een nieuwe gegevensweergave in het keuzemenu.

De Hub van de Report Builder die het drop-down menu toont van de gegevensmening.

Datumbereik

Datumbereik Hiermee geeft u het datumbereik voor de geselecteerde gegevensblokken weer. Als er meerdere gegevensblokken met meerdere datumbereiken zijn geselecteerd, wordt de Datumbereik koppelingsweergaven  Meerdere.

Filters

De Filters de verbinding toont een summiere lijst van de filters die door de geselecteerde gegevensblokken worden gebruikt. Als er meerdere gegevensblokken zijn geselecteerd met meerdere filters toegepast, wordt Filters koppelingsweergaven  Meerdere.

recommendation-more-help
080e5213-7aa2-40d6-9dba-18945e892f79