Componentinstellingen voor Geen waardopties

Geen waardeopties laten u bepalen hoe Analysis Workspace situaties behandelt waar een gebeurtenis in een dataset metrisch bevat maar de afmeting geen waarde bevatte. U kunt de naam van dit dimensie-item kiezen, het geheel verbergen of het zelfs als een werkelijke waarde behandelen.

Geen waardeopties

Instellingen settings

Instelling
Beschrijving
If shown, call “No value”
Een tekstveld waarin u de naam van de No value dimensie-item naar iets anders.
Don’t show No value by default
Deze waarde wordt niet weergegeven in de rapportage. Metrische voorvallen die niet aan deze dimensie zijn gekoppeld, zijn niet zichtbaar in het rapport.
Show No value by default
Deze waarde wordt in de rapportage weergegeven.
Treat No value as a value
Hiermee vervangt u lege waarden in de gegevens door de tekst die u onder If shown, call “No value”. Als u bijvoorbeeld de typen mobiele apparaten als afmetingen hebt, kunt u de naam van de No value item naar "Computer". Wanneer u dit veld wijzigt in een aangepaste waarde, wordt de aangepaste waarde beschouwd als een geldige tekenreekswaarde. Als u de waarde "Rood" in dit veld invoert, worden alle instanties van de tekenreeks "Rood" die in de gegevens zelf worden weergegeven, daarom onder hetzelfde lijstitem als u hebt opgegeven.

Blogbericht

Hier is een verwant blogbericht over verwerken van "geen waarde" in Customer Journey Analytics.

recommendation-more-help
080e5213-7aa2-40d6-9dba-18945e892f79