Geplande projecten

Geplande Analysis Workspace-projecten kunnen worden beheerd onder Analytics> Components >Scheduled Projects.

In de Geplande Manager van Projecten, kunt u terugkomende projectprogramma's uitgeven en schrappen. Zoek naar een programma in de onderzoeksbar of door de filteropties in het linkerspoor te gebruiken. U kunt filteren op tag, goedgekeurde schema's, eigenaars en meer.

Veld
Beschrijving
Favorites
Als u het sterpictogram selecteert, wordt dit schema een favoriet.
Schedule ID
Deze id wordt vooral gebruikt voor foutopsporingsdoeleinden.
Title and Description
Titel en beschrijving van dit project.
Owner
De persoon die het project heeft gemaakt en bezit.
Tags
(facultatief) het etiketteren is een goede manier om projecten te organiseren. Alle gebruikers kunnen labels maken en een of meer tags toepassen op een project. U kunt echter alleen labels zien voor de projecten die u hebt of die met u zijn gedeeld.
Delivered To
De ontvanger(s) van dit geplande project.
Expiration Date
U kunt de vervaldatum instellen op maximaal één jaar, ongeacht de frequentie van de planning.
Frequency
Hoe vaak wilt u dat dit planningsproject naar de ontvanger(s) wordt verzonden.
Execution Time
Op welk tijdstip van de dag dit geplande project wordt verzonden.
Number of Queries
Het aantal vragen tegen dit project.

Het volgende is gemeenschappelijke acties in de Geplande Manager van Projecten:

Handeling
Beschrijving
Edit schedule
Klik op de titel van de planning om de leveringsinstellingen bij te werken.
Delete schedule
Selecteer het geplande project in de lijst en klik dan Schrapping van het menu. Hiermee verwijdert u het geselecteerde schema voor het project. Het project zelf wordt niet verwijderd.
Add tags
Selecteer het geplande project in de lijst en kies "Tag" of "Goedkeuren" om uw schema's te ordenen en ze gemakkelijker te maken om naar te zoeken.
View failed schedules
Navigeer naar de linkertrack > Overige filters > Kan geen mislukte planningen zien.
View expired schedules
Navigeer naar de linkerrail > Andere filters > Verlopen om programma's te zien die zijn verlopen. Klik de titel van het programma aan opstelling een nieuw leveringsprogramma.
View schedule ID
Navigeer naar kolomopties rechtsboven en voeg de kolom Id van planning toe aan de tabel. De geplande id is vaak handig voor foutopsporing.

De Geplande Manager van Projecten toont de punten die een specifieke gebruiker heeft gecreeerd. Als de gebruikersaccount in de toepassing is uitgeschakeld, worden alle geplande leveringen gestopt.

recommendation-more-help
080e5213-7aa2-40d6-9dba-18945e892f79