Evolutie uit Adobe Analytics

Bestaande gegevens voorbereiden

Het voorbereiden van uw Adobe Analytics-gegevens voor een naadloze overgang naar de Customer Journey Analytics is van essentieel belang voor de gegevensintegriteit en de consistentie van de rapportage.

Identiteiten verzamelen

Misschien de meest kritieke component van het begrip van een klantenreis is het weten van wie de klant bij elke stap is. Voor Customer Journey Analytics, staat het hebben van een herkenningsteken dat over al uw kanalen en de overeenkomstige gegevens bestaat voor het verbinden van veelvoudige bronnen samen binnen Customer Journey Analytics toe.
Voorbeelden van identiteiten kunnen een klant-id, account-id of e-mailadres zijn. Ongeacht de identiteit (en er kunnen meerdere zijn), moet u rekening houden met het volgende voor elke id:

 • ID bestaat of kan aan alle gegevensbronnen worden toegevoegd u in Customer Journey Analytics wilt brengen
 • ID is gevuld op elke rij gegevens
 • ID bevat geen PII. Pas hashing op om het even wat toe die gevoelig zou kunnen zijn.
 • ID gebruikt dezelfde indeling voor alle bronnen (dezelfde lengte, dezelfde hash-methode, enz.)

In datasets zoals Adobe Analytics, kan een identiteit niet op elke rij van gegevens bestaan, maar een secundaire identiteit. In dit geval: Kanaaloverschrijdende analyse (ook wel "Stitching" genoemd) kan worden gebruikt om de kloof tussen rijen te overbruggen wanneer een klant alleen door zijn ECID wordt geïdentificeerd en wanneer een identiteit wordt verzameld (bijvoorbeeld wanneer een klant voor authentiek verklaart).

Variabelen uitlijnen

De eenvoudigste manier om Adobe Analytics-gegevens om te zetten in Customer Journey Analytics-gegevens is om een algemene rapportsuite in Experience Platform met de Bronverbinding voor analyse. Deze schakelaar brengt uw variabelen van Adobe Analytics rechtstreeks aan een schema XDM en dataset in Experience Platform in kaart, die beurtelings gemakkelijk met Customer Journey Analytics kunnen worden verbonden.

Een volledige algemene rapportenreeks is mogelijk niet altijd uitvoerbaar voor een implementatie. Als u van plan bent om veelvoudige rapportsuites in Customer Journey Analytics te brengen, hebt u twee opties:

 • Plan vooruit om variabelen over die rapportreeksen in overeenstemming te brengen. EVar1 in rapportsuite 1 verwijst bijvoorbeeld naar Page. In rapportsuite 2 kan eVar1 verwijzen naar Internal Campaign. Wanneer deze variabelen in de Customer Journey Analytics worden gebracht, zullen ze zich in één enkele dimensie eVar1 mengen, wat tot potentieel verwarrende en onnauwkeurige rapportering zal leiden.

 • Gebruik de Gegevensprep functie voor het toewijzen van variabelen. Terwijl het het gemakkelijker maakt als alle rapportsuites het zelfde gemeenschappelijke veranderlijke ontwerp gebruiken, is het niet vereist als u het nieuwe Experience Platform gebruikt Gegevensprep gebruiken. Hiermee kunt u naar een variabele verwijzen op basis van de toegewezen waarde, die zich op het niveau van de gegevensstroom (of eigenschap) bevindt.

Als u niet naar een algemene rapportsuite bent gegaan vanwege problemen met Uniques Exceeded of Low Traffic, weet dat Customer Journey Analytics geen kardinaliteitsbeperkingen voor een dimensie. Hiermee kan elke unieke waarde worden weergegeven en geteld.

Hier is een gebruiksgeval ingeschakeld het combineren van rapportsuites met verschillende schema's.

(Opnieuw)Uw marketingkanalen configureren

De traditionele Adobe Analytics Marketing Channel-instellingen voeren niet hetzelfde uit in de Customer Journey Analytics. Dit is om twee redenen:

 • het verwerkingsniveau op de Adobe Analytics-gegevens die in Adobe Experience Platform worden ingevoerd, en

 • De aard van de Customer Journey Analytics tijdens de verslagperiode

Adobe is gepubliceerd bijgewerkte best practices voor implementatie van marketingkanalen. Met deze bijgewerkte aanbevelingen kunt u optimaal gebruikmaken van de mogelijkheden die Adobe Analytics al met Attribution IQ heeft. Zij zullen u ook voor succes bij overgang aan Customer Journey Analytics oprichten.

Met de invoering van Afgeleide velden als deel van de meningen van de Gegevens van de Customer Journey Analytics, worden de Kanalen van de Marketing ook gesteund op een niet-destructieve en retro-actieve manier gebruikend Sjabloon voor marketingkanaalfunctie.

Voorbereiden op belangrijke verschillen bij het migreren naar Customer Journey Analytics

Naarmate uw organisatie evolueert naar het gebruik van Customer Journey Analytics, verkent u deze stappen om uw gegevens voor te bereiden en bewust te worden van de kritieke verschillen tussen de twee technologieën. Dit artikel is gericht op een beheerdersgroep.

Geniet van gemak met rapportverwerking report-time

De rapportage in Adobe Analytics is afhankelijk van een aanzienlijke hoeveelheid gegevens die vooraf wordt verwerkt om resultaten te genereren zoals de persistentie die u in eVars. Customer Journey Analytics voert deze berekeningen daarentegen uit tijdens de uitvoering van het rapport.

Report time processing Hiermee opent u de mogelijkheid om instellingen met terugwerkende kracht toe te passen en meerdere versies van variabele persistentie te maken zonder dat u hoeft te wijzigen hoe de onderliggende gegevens worden verzameld.

Deze verschuiving resulteert in enkele verschillen in de manier waarop gegevens worden gerapporteerd, met name voor variabelen die een lang verloopvenster kunnen hebben. U kunt beginnen door te evalueren hoe de rapport-tijd verwerking uw rapportering kan beïnvloeden gebruikend virtuele rapportsuite.

Identificeer kritieke Segmenten en Berekende Metriek segments-calcmetrics

Adobe Analytics-segmenten (opgeroepen filters in Customer Journey Analytics) en berekende meetwaarden zijn niet compatibel met Customer Journey Analytics. In veel gevallen, kunnen deze componenten in Customer Journey Analytics worden herbouwd gebruikend de nieuwe schema's en beschikbare gegevens.

Als u de overgang zo soepel mogelijk wilt laten verlopen voor gebruikers die een overgang maken tussen de systemen, kunt u

 1. De meest kritieke onderdelen van deze componenten identificeren.

 2. hun definities te documenteren, en

 3. Bepalen welke velden in de gegevens moeten worden opgenomen om deze in Customer Journey Analytics te repliceren als Filters en Berekende cijfers.

Hieronder volgen enkele video's die u moeten begeleiden:

Andere overwegingen

 • Gebruikend de macht van de gegevensmeningen van de Customer Journey Analytics, hebt u veel meer flexibiliteit in de definitie van metriek en dimensies binnen Customer Journey Analytics. U kunt bijvoorbeeld de waarde van een dimensie gebruiken om een metrische definitie te worden. Meer informatie

 • Als u een aangepaste kalender hebt gedefinieerd in Adobe Analytics, hebt u een vergelijkbare kalender aangepaste kalendermogelijkheden binnen de Customer Journey Analytics. U moet ervoor zorgen dat uw kalender correct wordt bepaald.

 • In Customer Journey Analytics, kunt u een douanebezoek/zittingsonderbreking bepalen evenals metrisch bepalen die een nieuwe zitting zal beginnen. U kunt gegevensweergaven maken met verschillende sessiedefinities om meer inzicht te krijgen dan in Adobe Analytics mogelijk was. Dit vermogen kan bijzonder gunstig zijn voor mobiele datasets.

 • U kunt overwegen een gegevenswoordenboek voor uw gebruikers op te geven - of de SDR uit te breiden met de veldnaam van het Experience Platform voor schema-elementen.

Volgende stappen

Als u na de overgang naar de Customer Journey Analytics enige gegevensdiscrepantie opmerkt, kunt u de oorspronkelijke Adobe Analytics-gegevens vergelijken met de Adobe Analytics-gegevens die nu in Customer Journey Analytics zijn. Meer informatie

recommendation-more-help
080e5213-7aa2-40d6-9dba-18945e892f79