Rijinstellingen

Bekijk hier een video over rij- en kolominstellingen:

De rijinstellingen variëren afhankelijk van de component die u naar de tabel hebt gesleept. Als u de instellingen voor tabelrijen wilt openen, klikt u op de knop Settings pictogram naast een afmeting, filter, metrisch, tijdspanne, of een afbraak binnen elk van deze:

Tabel vrije vorm markeert het pictogram Instellingen voor metingen

Instelling
Beschrijving
Datums uitlijnen
Dit is een instelling op tabelniveau waarmee de datums van elke kolom worden uitgelijnd op alle datums die op dezelfde rij beginnen. Uitlijnen op datum wordt standaard ingeschakeld wanneer een tijddimensie wordt gebruikt in de rijen van de tabel en verschillende datumbereiken worden toegepast in de kolommen. In een dagelijkse tabel waarin oktober en september op de kolommen worden toegepast, begint de linkerkolom bijvoorbeeld met 1 oktober en begint de rechterkolom met 1 september.
Uitsplitsing naar positie
Deze instelling is standaard uitgeschakeld en de onderverdelingen zijn gekoppeld aan statische rijitems. Bijvoorbeeld, laten wij zeggen u de hoogste 3 pagina afmetingspunten (Homepage, Resultaten van het Onderzoek, Afhandeling) door het Kanaal van de Marketing. Dan verlaat u het project en keert twee weken later terug. Nadat u het project opnieuw hebt geopend, zijn de bovenste drie pagina's gewijzigd. In plaats daarvan zijn Homepage, Zoekresultaten en Afhandeling de bovenste 4-6 pagina's. Standaard worden uw uitsplitsingen naar marketingkanaal nog steeds weergegeven onder Homepage, Zoekresultaten en Afhandeling, ook al staan deze nu in de rijen 4-6.
In tegenstelling tot Uitsplitsing naar positie Hiermee worden altijd de bovenste 3 items gesplitst, ongeacht wat ze zijn. Als u terugverwijst naar ons voorbeeld, worden de uitsplitsingen van het marketingkanaal gekoppeld aan de bovenste drie pagina's van de tabel, niet aan Homepage, Zoekresultaten en Afhandeling, die nu in de rijen 4-6 staan.
Percentage
Percentage berekenen op kolom is het gebrek dat plaatst; de percentages zichtbaar in een kolom worden berekend gebaseerd op het kolomtotaal.
Percentage berekenen op rij Hiermee wordt de tabel Freeform gedwongen om de celpercentages over de rij te berekenen in plaats van de celpercentages omlaag in de kolom, met Eindtotaal als noemer. Dit is vooral handig voor het trenderen van percentages. Deze instelling is standaard ingeschakeld wanneer u het pictogram Visualiseren gebruikt.
Kolomtotalen
Deze instellingen zijn alleen beschikbaar voor statische rijen.
Weergeven als som van huidige rijen toont een client-side som van de rijen in de tabel, wat betekent dat het totaal niet deduplicatie van metingen zoals bezoeken of personen.
Totaal-generaal tonen toont een som aan serverzijde, wat betekent dat het totaal metriek zal dedupliceren.

Aantal rijen wijzigen

U wijzigt als volgt het aantal rijen dat wordt weergegeven:

  1. Klik op het nummer naast Rows boven aan de tabel.

    Vrije-vormlijst die de drop-down lijst van voor het aantal getoonde rijen toont. Er zijn 400 rijen geselecteerd.

  2. Selecteer in de vervolgkeuzelijst het aantal rijen dat u wilt weergeven in de tabel.

recommendation-more-help
080e5213-7aa2-40d6-9dba-18945e892f79