Adobe Journey Optimizer integreren met Adobe Customer Journey Analytics

Adobe Journey Optimizer helpt u verbonden, contextafhankelijke en gepersonaliseerde ervaringen te bieden. Het helpt uw klanten aan de volgende stap in hun klantenreis blootstellen.

U kunt door Journey Optimizer gegenereerde gegevens importeren om geavanceerde analyses in de Customer Journey Analytics uit te voeren door de volgende stappen uit te voeren:

Gegevens verzenden van Journey Optimizer naar Adobe Experience Platform

Adobe Experience Platform fungeert als de centrale gegevensbron en de verbinding tussen Journey Optimizer en Customer Journey Analytics. Zie Aan de slag met gegevenssets in de Journey Optimizer-gebruikershandleiding voor informatie over het verzenden van Journey Optimizer-gegevens naar Platform als een gegevensset.

Verbinding maken in Customer Journey Analytics

Zodra Journey Optimizer-gegevens in Adobe Experience Platform zijn opgeslagen, kunt u Verbinding maken op basis van uw Journey Optimizer-gegevenssets. U kunt ook Journey Optimizer-gegevenssets toevoegen aan een bestaande verbinding.

Selecteer en vorm de volgende datasets:

Gegevensset
Het type DataSet
Verbindingsinstellingen
Beschrijving
Dataset voor AJO-feedbackgebeurtenis
Gebeurtenis
Persoon-id: IdentityMap
Bevat gebeurtenissen voor berichtlevering, zoals 'Sends' en 'Bounces".
Dataset voor AJO-e-mailtrackingervaring
Gebeurtenis
Persoon-id: IdentityMap
Bevat gebeurtenissen voor het bijhouden van e-mail, zoals 'Opens', 'Clicks', en 'Unsubscribes".
Dataset voor AJO-gebeurtenis voor het bijhouden van push
Gebeurtenis
Persoon-id: IdentityMap
Bevat gebeurtenissen voor het bijhouden van pushberichten, zoals 'App Launches".
Gebeurtenissen reisstap
Gebeurtenis
Persoon-id: _experience.journeyOrchestration.
stepEvents.profileID
Bevat gebeurtenissen die tonen welke profielen aan elk knooppunt van de reis deelnamen.
Dataset AJO-entiteit
Opzoeken
Sleutel: _id
Overeenkomende sleutel: _experience.decisioning.propositions.
scopeDetails.correlationID
Bevat classificaties die de meta-gegevens van de Reis en van de Campagne aan alle gebeurtenisgegevens van Adobe Journey Optimizer associƫren.

De gegevensweergave configureren om de afmetingen en afmetingen van Journey Optimizer aan te passen

Nadat u een verbinding hebt gemaakt, kunt u een of meer Gegevens weergeven om de gewenste afmetingen en metriek te vormen beschikbaar in Customer Journey Analytics.

NOTE
De verschillen tussen gegevens tussen Adobe Journey Optimizer en Customer Journey Analytics zijn doorgaans kleiner dan 1-2%. Grotere verschillen zijn mogelijk voor gegevens die in de laatste twee uur zijn verzameld. Gebruik datumbereiken met uitzondering van vandaag om verschillen in verwerkingstijd te verkleinen.

Dimensies configureren in de gegevensweergave

In Journey Optimizer kunt u de volgende afmetingen maken om een vergelijkbare pariteit met vergelijkbare afmetingen te bereiken. Zie Componentinstellingen in de Manager van de Mening van Gegevens voor details rond afmetingsaanpassingsopties.

Dimension
Schema-element
Componentinstellingen
Reisnaam
_experience.customerJourneyManagement.
entities.journey.journeyName
Componenttype: Dimension
Naam en versie van reis
_experience.customerJourneyManagement.
entities.journey.journeyNameAndVersion
Componenttype: Dimension
Naam van knooppunt
_experience.customerJourneyManagement.
entities.journey.journeyName
Componenttype: Dimension
Type knooppunt
_experience.customerJourneyManagement.
entities.journey.journeyNodeType
Componenttype: Dimension
Campagneraam
_experience.customerJourneyManagement.
entities.campaign.name
Componenttype: Dimension
Kanaal
_experience.customerJourneyManagement.
entities.channelDetails.channel._id
Componenttype: Dimension
Titel duwen
_experience.customerJourneyManagement.
entities.channelDetails.push.title
Componenttype: Dimension
E-mailonderwerp
_experience.customerJourneyManagement.
entities.channelDetails.email.subject
Componenttype: Dimension
Koppelingslabel
_experience.customerJourneyManagement.
messageInteraction.label
Componenttype: Dimension
Naam experiment
_experience.customerJourneyManagement.
entities.experiment.experimentName
Componenttype: Dimension
Contextlabels: experimenteerprogramma
Naam behandeling
_experience.customerJourneyManagement.
entities.experiment.treatmentName
Componenttype: Dimension
Contextlabels: experimentele variabele
Reden voor mislukte e-maillevering
_experience.customerJourneyManagement.
messageDeliveryfeedback.messageFailure.reason
Componenttype: Dimension
Reden voor uitsluiting van e-maillevering
_experience.customerJourneyManagement.
messageDeliveryfeedback.messageExclusion.reason
Componenttype: Dimension
Elementlabel
_experience.decisioning.propositionAction.label
Componenttype: Dimension

Metriek configureren in de gegevensweergave

U kunt de volgende metriek in een gegevensmening tot stand brengen om gelijke gelijkheid met gelijkaardige metriek in Journey Optimizer te bereiken. Zie Componentinstellingen in de Manager van de Mening van Gegevens voor details rond metriek aanpassingsopties.

Metrisch
Beschrijving
Schema-element
Componentinstellingen
Bounces
Het aantal berichten dat is teruggedraaid, inclusief zowel directe stuitingen als stuitingen na levering.
_experience.customerJourneyManagement.
messageDeliveryfeedback.feedbackStatus
Componenttype: Metrisch
Inclusief waarden voor uitsluiten: als aan een van de criteria wordt voldaan
Gelijk aan: bounce, is gelijk aan: denylist
Stortingen na aflevering
Sommige e-mailservices melden de geleverde e-mailberichten en sturen deze later weer op.
_experience.customerJourneyManagement.
messageDeliveryfeedback.messageFailure.category
Componenttype: Metrisch
Inclusief exclusief waarden: Gelijk async
E-mailklikken
De telling van kliks binnen berichten.
_experience.customerJourneyManagement.
messageInteraction.interactionType
Componenttype: Metrisch
Inclusief exclusief waarden: Gelijk click
E-mailopenen
Het aantal geopende berichten.
_experience.customerJourneyManagement.
messageInteraction.interactionType
Componenttype: Metrisch
Inclusief exclusief waarden: Gelijk open
Fouten
Het aantal berichten dat uittrok.
_experience.customerJourneyManagement.
messageDeliveryfeedback.feedbackStatus
Componenttype: Metrisch
Inclusief exclusief waarden: Gelijk error
Exclusief
Het aantal uitgesloten berichten.
_experience.customerJourneyManagement.
messageDeliveryfeedback.feedbackStatus
Componenttype: Metrisch
Inclusief exclusief waarden: Gelijk exclude
Verzenden
Het aantal berichten dat e-mailproviders hebben geaccepteerd.
_experience.customerJourneyManagement.
messageDeliveryfeedback.feedbackStatus
Componenttype: Metrisch
Inclusief exclusief waarden: Gelijk sent
Spam-klachten
Het aantal spamklachten.
_experience.customerJourneyManagement.
messageInteraction.interactionType
Componenttype: Metrisch
Inclusief exclusief waarden: Gelijk spam_complaint
Abonnementen opzeggen
The count of unsubscribes.
_experience.customerJourneyManagement.
messageInteraction.interactionType
Componenttype: Metrisch
Inclusief exclusief waarden: Gelijk unsubscribe
Rand verzendt
Het aantal tijden het randnetwerk verzendt een bericht naar of het Web of Mobiele SDK
Het element SchemaString gebruiken _experience.decisioning.propositionEventType.send
Binnenkomende beeldschermen
Het aantal keer dat een Web- of InApp-bericht aan de gebruiker wordt getoond
Het element SchemaString gebruiken _experience.decisioning.propositionEventType.display
Binnenkomende klikken
De telling van Web of InApp bericht klikt
Het element SchemaString gebruiken _experience.decisioning.propositionEventType.interact
InApp-triggers
Het aantal keren dat de beslissingsengine het bericht heeft voorgesteld, moet worden weergegeven. De mobiele SDK kan de beslissing om het aantal daadwerkelijke weergaven te verminderen, negeren.
Het element SchemaString gebruiken _experience.decisioning.propositionEventType.trigger
InApp-ontslagen
Het aantal keren dat een InApp-bericht door de SDK uit de gebruikersinterface wordt verwijderd
Het element SchemaString gebruiken _experience.decisioning.propositionEventType.dismiss

Berekende waarden configureren in Analysis Workspace

Zodra u de gewenste afmetingen en metriek voor de dataset van Journey Optimizer hebt gevormd, kunt u ook vormen Berekende cijfers voor meer inzichten over die gegevens. Deze berekende metriek zijn gebaseerd op de bovengenoemde metriek die in de Manager van de Mening van Gegevens wordt gecreeerd.

Berekende metrische waarde
Beschrijving
Formule
Berichten verzonden
Het totale aantal verzonden berichten. Bevat gelukte of mislukte berichten.
[Sends] + [Bounces] - [Bounces After Delivery]
Berichten geleverd
Het aantal e-mails dat aan klanten wordt geleverd.
[Sends] - [Bounces After Delivery]
recommendation-more-help
080e5213-7aa2-40d6-9dba-18945e892f79