Audience Manager-kod för Google Publisher Tags audience-manager-code-for-google-publisher-tags

AamGpt är en JavaScript som läser Audience Manager cookie-data och skickar informationen till Google Publisher Tags.

NOTE
Den här funktionen krävs inte om du har en egen kod för att läsa Audience Manager cookie-data från UUID och destinations-cookies.

Exempelkod

Placera AamGpt koden längst upp på sidan, helst i <head> kodblock. The AamGpt finns nedan:

var AamGpt = {
 strictEncode: function(str){
 return encodeURIComponent(str).replace(/[!'()]/g, escape).replace(/\*/g, "%2A");
 },
 getCookie: function(c_name)
 {
 var i,x,y,c=document.cookie.split(";");
 for (i=0;i<c.length;i++)
 {
  x=c[i].substr(0,c[i].indexOf("="));
  y=c[i].substr(c[i].indexOf("=")+1);
  x=x.replace(/^\s+|\s+$/g,"");
  if (x==c_name)
  {
  return unescape(y);
  }
 }
 },
 getKey: function(c_name){
 var c=this.getCookie(c_name);
 c=this.strictEncode(c);
 if(typeof c != "undefined" && c.match(/\w+%3D/)){
  var cList=c.split("%3D");
  if(typeof cList[0] != "undefined" && cList[0].match(/\w+/))
  {
  return cList[0];
  }
 }
 },
 getValues: function(c_name){
 var c=this.getCookie(c_name);
 c=this.strictEncode(c);
 if(typeof c != "undefined" && c.match(/\w+%3D\w+/)){
  var cList=c.split("%3D");
  if(typeof cList[1] != "undefined" && cList[1].match(/\w+/))
  {
  var vList=cList[1].split("%2C");
  if(typeof vList[0] != "undefined")
  {
   return vList;
  } else {
   return null;
  }
  } else {
  return null;
  }
 } else {
  return null;
 }
 }
};
recommendation-more-help
de293fbf-b489-49b0-8daa-51ed303af695