Namnkrav för nyckelvariabler name-requirements-for-key-variables

I den här artikeln beskrivs de namnkonventioner som används av nyckelvariabeln i ett nyckelvärdepar.

Namngivningskrav för nycklar

I Expression Builder, kan namnet på en nyckelvariabel i ett nyckelvärdepar bestå av valfritt antal siffror följt av 1 (eller flera) bokstäver, ett bindestreck, ett understreck och ytterligare siffror.

  • Giltiga nyckelnamn: price123, 123price, price-123, c_price123.

  • Ogiltiga nyckelnamn: 123, price!123.

Prefix Key Variables with c_

The c_ prefixet är alltid krävs om parametrarna som skickar data på en URL för ett händelsenamtal använder den syntaxen.

recommendation-more-help
de293fbf-b489-49b0-8daa-51ed303af695