Pixelbaserade dataöverföringar pixel-based-data-transfers

Enkla pixlar (som kan användas för att kvalificera användare för egenskaper) utför dataöverföringar i realtid. Med Audience Manager kan kunderna själva skapa valfritt antal pixlar. Pixelsträngar består av enkla ID:n eller nyckelvärdepar.

Om du vill aktivera inkommande dataöverföringar gör leverantören och klienten följande:

  1. Bestäm vilka egenskaper du vill att leverantören eller partnern ska tända.
  2. Hämta pixeln för trait. Håll markören över kolumnen Actions på skärmen med listan över egenskaper och klicka på symbolen Get trait URL för det önskade tecknet.
  3. Ange URL till leverantören eller partnern.

Exempel

Detta grundläggande händelseanrop skickar trait ID 1234 till Audience Manager.

https://something.demdex.net/event?d_sid=1234

Du kan serialisera trait-ID:n i ett händelseanrop för att minska trafiken på HTTP från sidan. Lägg till ytterligare trait-ID:n i URL-strängen så som visas i följande exempel:

https://something.demdex.net/event?d_sid=1234,5678,9876,5432
recommendation-more-help
de293fbf-b489-49b0-8daa-51ed303af695