Namnkonventioner för metadatafiler naming-conventions-for-metadata-files

Namnge metadatafilen för Audience Optimization enligt dessa specifikationer.

Syntax- och ID-kategorier syntax

Följande syntax definierar strukturen för ett välformaterat metadatafilnamn. Obs! kursiv används för att ange en variabelplatshållare. De andra elementen är konstanter och ändras inte.

Syntax: yyyymmdd_0_childID

NOTE
Gör inte använda filtillägg i dina metadatafiler (.txt eller något annat).
 • Den mittersta komponenten 0 är tekniskt sett överordnat ID, som är ett äldre fält. Värdet ska alltid anges som 0.
 • Det underordnade ID:t kan ha ett värde mellan 1 och 10, beroende på dimensionen. Se nedan:

Dimensioner för underordnat ID child-dimension

I metadatafilnamnet är det underordnade ID:t en identifierare som klassificerar datatypen i en fil och placerar den i en hierarki. Du kan tagga det underordnade ID:t i filnamnet med följande kategori-ID:

 1. Campaign
 2. Kreativ
 3. Placement
 4. Exchange
 5. Plats
 6. Advertiser (om integreringskoder används i en datakälla)
 7. Infogningsordning (IO)
 8. Vertikalt (dvs. en specifik bransch- eller affärskategori som "datorer", "bilar", "fastigheter" osv.)
 9. Taktisk
 10. Affärsenhet eller varumärke

Exempel example

För en Creative-metadatafil kan filnamnet vara 20190115_0_2.

recommendation-more-help
de293fbf-b489-49b0-8daa-51ed303af695