Söka efter signaler med filter search-signals-by-filters

Lämna fältet för nyckelvärden tomt om du vill söka efter fler signaler och använda de tillgängliga filtren för att begränsa resultaten.

Använd den här metoden när du inte har något specifikt nyckelvärdepar i åtanke, men vill se hur flera signaler utvecklas under en viss tidsperiod.

I exemplet nedan är filtren konfigurerade att visa alla oanvända signaler från de senaste 30 dagarna med ett minsta antal på 1 000.

recommendation-more-help
de293fbf-b489-49b0-8daa-51ed303af695