Vanliga frågor om Audience Lab audience-lab-faq

Frågor och svar om Audience Lab-funktionen.

Har testsegmenten som skapas i testgrupperna olika segment-ID? Hur mappar jag ID:n till olika destinationer?

Ja, testsegmenten har olika segment-ID. För destinationer med Auto-fill Destination Mapping eller segment som skickas till Google hanteras mappningsvärdena i Audience Lab på samma sätt som destinationerna gör i vanliga fall.

Kan samma konverteringstrait kopplas till flera testgrupper?

Ja, det är tillåtet. Tänk dig ett test med ett manligt segment som är associerat med konvertering X och ett test med ett kvinnligt segment som är associerat med konvertering X. Det spelar ingen roll att båda testerna genererar konverteringar eftersom de testar två olika målgrupper.

Låt oss säga att en testgrupp använder en autentiserad profil för delning av testsegment. Den autentiserade profilen är länkad till fyra Audience Manager UUID. När en besökare har ett konverteringstrait från någon av dessa fyra UUID:n, räknas det som en eller fyra konverteringar i Audience Lab?

I det här fallet räknas det bara som en konvertering i Audience Lab.

Vad händer om besökaren från exemplet ovan först har ett konverteringstrait från en av de fyra UUID:n som är länkade till hens autentiserade profil och sedan har ett konverteringstrait från två andra UUID:n som är länkade till den autentiserade profilen? Räknas det som en eller tre konverteringar?

I det här fallet räknas det som tre konverteringar i Audience Lab, en för varje enhet som har ett autentiserings-trait.

Kan en användare ha åtkomst till Segment: Read-Only och samtidigt ha åtkomst för att skapa Audience Lab-testsegment?

Mer information om hur du använder Audience Lab med RBAC- behörigheter finns i Skapa testgrupp för segment.

Kan jag använda Audience Lab tillsammans med Profile Link Device Graph och externa enhetsdiagram (Tapad Device Graph, Liveramp Device Graph)?

För närvarande kan Audience Lab bara dela upp segmentpopulationer efter enheter som är anslutna till en kvalificerande enhet när du använder Profile Link Device Graph. Vi arbetar med att lägga till stöd i Audience Lab för andra enhetsdiagram och kommer att meddela när vi gör det.

recommendation-more-help
de293fbf-b489-49b0-8daa-51ed303af695