Så här vidarebefordrar du data från Adobe Analytics till Audience Manager implement-the-audience-management-module

Följ stegen i den här självstudiekursen för att gå vidare Analytics data till Audience Manager i stället för att ha Audience Manager Data Integration Library (DIL) skickar du en pixel från sidan.

TIP
Vi rekommenderar att du använder Adobe Experience Platform Tags vidarebefordra Analytics data till Audience Manager. Genom att använda Tagsbehöver du inte kopiera kod manuellt till AppMeasurement, som på den här sidan.

Förutsättningar prereqs

Förutom att aktivera tilläggen eller implementera koden som beskrivs i det här dokumentet måste du också:

Implementering implementation

Det finns två metoder att implementera dataöverföring från Adobe Analytics till Audience Manager, beroende på vilken tagghanteringslösning du använder.

Implementering med Adobe Experience Platform Tags

Adobe rekommenderar att du använder Taggar utvidgning till instrument Adobe Analytics och Audience Manager på era egenskaper. I så fall behöver du inte kopiera kod manuellt. I stället måste du aktivera datadelning i Analytics som i bilden nedan. Se även Adobe Analytics Extension dokumentation.

TIP
Om du installerar Adobe Analytics tillägg, inte installera även Audience Manager tillägg. Vidarebefordra data från Analytics tillägget ersätter Audience Manager tilläggsfunktioner.

Så här aktiverar du datadelning från Adobe Analytics-tillägget till Audience Manager

Definierade kodelement code-elements-defined

I följande tabell definieras viktiga variabler i kodexemplet.

Parameter
Beskrivning
partner
Obligatoriskt. Det här är ett partnernamn som du har tilldelats av Adobe. Det kallas ibland för partner ID eller partnerunderdomän. Kontakta Adobe konsult eller Kundtjänst om du inte känner till ditt partnernamn.
containerNSID
Obligatoriskt. De flesta kunder kan bara sätta "containerNSID":0 . Om ditt företag behöver anpassa ID-synkronisering med en annan behållare kan du ange detta behållar-ID här.
uuidCookie
Valfritt. Med den här konfigurationen kan du ange en Adobe cookie i förstahandsdomänen. Detta cookie innehåller UUID .
visitorService - namespace
Obligatoriskt. The namespace -parametern krävs om du använder AudienceManagement modul som paketerats med AppMeasurement version 2.10 eller senare. Detta AudienceManagement kräver att du använder Adobe Experience Platform Identity Service 3.3 eller senare.

The Experience Cloud Organization ID är det ID som ett företag får när det registrerar sig för Experience Cloud. Ta reda på ditt företags organisations-ID i Organisationer och kontolänkning.

Resultat: Vidarebefordra data till Audience Manager results-data-forwarding

Dina Analytics implementeringen skickar data till Audience Manager efter att du har:

  • Aktiverad Server-Side Forwarding (tala med din konsult om denna funktion);
  • Implementerat Adobe Experience Platform Identity Service;
  • Följ implementeringsstegen i den här självstudiekursen.

Den här processen skickar data till Audience Manager:

  • On page view call;
  • Från spårade länkar.
  • Från videomilstolpe och videomaterial som pulsar.
NOTE
Variabler som skickas till Audience Manager från Analytics använda specialprefix. Du måste förstå och ta hänsyn till dessa prefix när du skapar Audience Manager egenskaper. Mer information om dessa prefix finns i Prefixkrav för nyckelvariabler.
recommendation-more-help
de293fbf-b489-49b0-8daa-51ed303af695