Översikt över vidarebefordran på serversidan

Vidarebefordran på serversidan är avsedd för kunder som vill dela data från Analytics till andra Experience Cloud-lösningar i realtid. När det här alternativet är aktiverat kan Analytics även skicka data till andra Experience Cloud-lösningar och dessa lösningar skicka data till Analytics under datainsamlingsprocessen.

Vidarebefordran på serversidan förbättrar datainsamlingen eftersom den:

 • Minskar samtal från sidan. Med vidarebefordran på serversidan behöver Audience Manager-kunder inte längre använda DIL för datainsamling eftersom den vidarebefordras från Analytics. Att ta bort DIL innebär att ett "/event"-samtal tas bort. Färre samtal hjälper till att förbättra sidans laddningstid, vilket ger en bättre kundupplevelse på er webbplats.
 • Gör att du kan utnyttja datadelning mellan Experience Cloud.
 • Följer de bästa metoderna för implementering och driftsättning av kod i Audience Manager.
TIP
Nuvarande Audience Manager-kunder som använder Analytics bör migrera till vidarebefordran på serversidan. Nya kunder i Adobe Analytics och Audience Manager bör implementera vidarebefordran på serversidan (i stället för DIL) som standardmetod för datainsamling och överföring.
IMPORTANT
På uppmaning av EU:s regler om cookie-kompatibilitet har datakontroller (analyskunder) nu möjlighet att begränsa förhandsmedgivanden till Adobe Analytics och förhindra att dessa vidarebefordras till Adobe Audience Manager på serversidan. Med en ny sammanhangsvariabel för implementering kan du flagga träffar där samtycke inte har tagits emot. När variabeln är inställd hindras dessa träffar från att skickas till Adobe Audience Manager tills samtycke har erhållits. Mer information finns i GDPR_ePrivacy compliance och vidarebefordran på serversidan.

Gå igenom följande valideringssteg för att förstå var din organisation befinner sig när det gäller implementering av vidarebefordran på serversidan:

step1_icon.png image Verifiera implementering av ECID-tjänst

Kontrollera om tjänsten Experience Cloud ID (ECID) är implementerad genom att granska Analytics tracking-begäran.

Kontrollera att ett ECID-värde anges på fliken Begäran. Detta anger att identitetstjänsten implementeras på rätt sätt, vilket är en förutsättning för vidarebefordran på serversidan.

 • Om du ser ett ECID-värde fortsätter du till steg 2.
 • Om du inte ser något ECID-värde ska du implementera identitetstjänsten innan du fortsätter till steg 2.

step2_icon.png image Verifiera implementeringsversion för vidarebefordring på serversidan

Kontrollera om du redan har en version av vidarebefordran på serversidan implementerad genom att inspektera Analytics-spårningsbegäran.

Kontrollera att svaret innehåller data från Audience Manager på fliken"Svar". Om du ser:

 • Ett JSON-svar från Audience Manager som innehåller objekt som "postbacks" eller "dcs_region": någon form av vidarebefordran på serversidan har redan aktiverats. Fortsätt till steg 3.

 • "status":"LYCKADES": Du har implementerat Audience Management Module men har inte konfigurerat vidarebefordran på serversidan korrekt. Fortsätt till steg 3.

 • En 2 x 2-bild: du har inte vidarebefordring på serversidan eller Audience Management Module implementerad. Så här korrigerar du det:

  • Adobe Audience Manager-kunder med DIL: koordinera följande två objekt i nära samverkan:

   1. Ta bort DIL-koden och installera sidkoden Audience Management Module.
   2. Aktivera vidarebefordran på serversidan i gränssnittet för Analytics Admin enligt beskrivningen i steg 3. Om du aktiverar den här inställningen innan du tar bort DIL-kod dupliceras data och ytterligare fakturerade serversamtal skapas till Audience Manager.
  • Nya Adobe Audience Manager-kunder - installera sidkoden Audience Management Module och fortsätt till steg 3. Data skickas inte till Audience Manager förrän vidarebefordran på serversidan är aktiverat i steg 3.

step3_icon.png image Verifiera vidarebefordran på serversidan av rapportsviten

Kontrollera om vidarebefordran på serversidan har implementerats på rapportsvitsnivå, i stället för på den gamla spårningsservern.

Vidarebefordran på rapportsvitnivå på serversidan rekommenderas framför den äldre spårningsservermetoden eftersom du kan styra vilka data som delas från Analytics på en finare nivå. Det är också en förutsättning för integreringen av Audience Analytics.

Gå till Analytics > Admin > Report Suites > (välj report suites) > Edit Settings > General > Server Side Forwarding. Om kryssrutan är:

 • Inaktiv (Du kan inte göra ett val eller så finns inte menyn): du har inte de valda rapportsviterna mappade till ett organisations-ID. Kontakta kundtjänst för att kontrollera att rapportsviten är korrekt mappad.
 • Inaktiverad: Du har inte aktiverat vidarebefordran på serversidan. Läs innehållet på sidan och fortsätt sedan med att aktivera funktionen.
 • Aktiverad: Du har etablerats för vidarebefordran på serversidan. Du kan också konfigurera den här integreringen med Audience Analytics.
NOTE
Data visas inte i andra Experience Cloud-lösningar, till exempel Audience Manager eller Publiker, förrän alla tre stegen har slutförts. När inställningen är aktiverad tar det flera timmar innan den börjar gälla.
recommendation-more-help
2969e653-1f9b-4947-8b90-367efb66d529