Adobe Analytics-dokumentation

Välkommen till startsidan för dokumentation om Adobe Analytics. Hitta självhjälp, kundsupport med mera för en mängd rapporteringsverktyg, som t.ex. Analysis Workspace, Report Builder, Reporting API, Data Workbench och Activity Map.

Du kan även få tillgång till dokumentation för produkt- och användaradministration, implementering och alla funktioner som stöds i Adobe Analytics. Vare sig du just har kommit igång eller vill fördjupa din kunskap kan du utforska alla våra Adobe Analytics-dokument idag och utnyttja hela potentialen i den här branschledande lösningen.

Användarhandböcker lists-documentation-1

 • Komma igång
  Lär dig viktiga funktioner, vanliga användningsexempel och första steg för analytiker, slutanvändare och administratörer.
 • Analytics Verktyg
  Lär dig hur du använder verktyg i Analytics som Analysis Workspace, Analytics Dashboards, Report Builder och Activity Map.
 • Administrering
  Lär dig mer om administrationsåtgärder i Analytics, som att hantera användare och produkter i Experience Cloud Admin Console, konfigurera rapportsviter med mera.
 • Implementering
  Lär dig hur du implementerar Adobe Analytics. Anpassa vilka data som samlas in för att få ut så mycket som möjligt av Analytics-data.
 • Komponenter
  Hantera data med komponenter som segment, beräknade värden, virtuella rapportsviter, marknadsföringskanaler och klassificeringar. Lär dig mer om Analytics över flera enheter.
 • Exportera
  Lär dig hur du använder Data Feeds för att exportera rådata, och hur du använder Data Warehouse för att hämta data från kalkylblad. Lär dig hur du använder FTP och SFTP för att överföra filer.
 • Import
  Hämta in data till Adobe Analytics från externa källor, antingen i stora volymer eller i realtid.
 • Integrering
  Konfigurera integreringar med andra Adobe Experience Cloud-lösningar, som t.ex. Audience Manager och Advertising Cloud.
 • Tekniska anmärkningar
  Bläddra i en kunskapsbas som innehåller användbara artiklar som inte tillhör ett visst verktyg eller en viss komponent i Analytics.
 • Media Analytics
  Implementera direktuppspelningsmedia. Innehåller Media SDK och Media Collection API.
 • Customer Journey Analytics
  Läs mer om Adobe Customer Journey Analytics och hur du använder Analysis Workspace med data från Experience Platform.

Självstudiekurser tiles-tutorials-1

Versionsinformation lists-release

Resurser för utvecklare lists-dev

Relaterade resurser lists-resources-1