Exporthandbok för Analytics

Banderoll

I den här guiden beskrivs olika sätt att hämta data från Adobe Analytics. Den innehåller:

  • Datafeeds: Exportera rådata varje timme eller varje dag. Varje rad är en enskild träff och varje kolumn är en variabel. Datafeeds skickas vanligtvis till FTP-platser.
  • Data Warehouse: Använd en frågeguide för att hämta kalkylbladsutdata. Data Warehouse har en annan bearbetningsarkitektur som tillåter valfritt antal rader och valfritt antal unika värden.
  • FTP och SFTP: Bästa tillvägagångssätt för FTP och SFTP med Adobe

Här är en videoöversikt över Adobe Analytics:

Viktiga artiklar om export i Analytics

Fler användarhandböcker för Analytics

Användarhandböcker för Analytics

Viktiga Analytics-resurser

recommendation-more-help
6b7d49d5-f5fe-4b7f-91ae-5b0745755ed2