Översikt över Data Warehouse

Med Data Warehouse kan du kopiera Adobe Analytics-data för lagring och för att skapa anpassade rapporter, som du kan köra genom att filtrera data.

Översikt över rapporter

Data Warehouse kan visa avancerade datarelationer från rådata baserat på dina unika frågor. De kan innehålla ett obegränsat antal rader i en enda begäran (för enskilda rapporter, schemalagda rapporter och hämtade rapporter).

NOTE
Datan Warehouse rapporterar det första värdet som påträffats under rapporteringsperioden.
IMPORTANT
Vid segmentering på klassificerade värden behandlar Analysis Workspace och Data Warehouse ospecificerade värden på olika sätt. 'Ospecificerad' i arbetsytan avser värden som inte är klassificerade, medan 'Ospecificerad' i Datan Warehouse hänvisar till värden som du klassificerat som 'Ospecificerad'.

Leveransöversikt

Data Warehouse-rapporter skickas via e-post eller skickas till en molnlagringsleverantör och kan ta upp till 72 timmar att bearbeta. Bearbetningstiden beror på frågans komplexitet och mängden data som begärs.

Datan Warehouse packar automatiskt alla filer som är större än 1 MB. Den maximala storleken för e-postbilagor är 10 MB.

Åtkomst

Adobe aktiverar endast Data Warehouse för användare på administratörsnivå för särskilda rapportsviter. (Den kan aktiveras för globala och underordnade rapportsviter, men inte för sammanslagningsrapportsviter.) Administratören kan skapa en grupp som har åtkomst till Data Warehouse och sedan associera icke-administratörsnivåanvändare till den gruppen.

Se Hantera behörigheter för Data Warehouse.

Skapa en Data Warehouse-förfrågan

Mer information om hur du skapar en begäran om Data Warehouse finns i Skapa en begäran om Data Warehouse.

Hantera Data Warehouse-förfrågningar

Mer information om hur du hanterar begäranden om Data Warehouse finns i Hantera förfrågningar från Data Warehouse.

Vanliga frågor och svar

En lista med vanliga frågor och svar finns på Vanliga frågor om Data Warehouse.

recommendation-more-help
6b7d49d5-f5fe-4b7f-91ae-5b0745755ed2