Vanliga frågor om Data Warehouse

Frågor och svar om Data Warehouse.

När jag använder listrutan för granularitet när jag skapar en begäran, vilket format kan jag förvänta mig att datumen ska vara i?

När du använder granularitet i en Data Warehouse-förfrågan läggs kolumnen Datum till i rapporten. Beroende på den valda granulariteten ändras datumformatet.

Kornighet
Format
Exempel
Varje timme
mmmm d, yyyy timme H
1 januari, 20XX, timme 0
Dagligen
mmmm d, yyyy
1 januari 20XX
Veckovis
Vecka w, yyyy
Vecka 1, 20XX
Månadsvis
mmmm yyyy
20XX januari
Kvartalsvis
q kvartal yyyy
1:a kvartalet 20XX
Årlig
yyyy
20XX

Hur fungerar segment som dimensioner i Data Warehouse?

När du använder ett segment som en dimension i Datan Warehouse returnerar rapporten en kolumn som innehåller "0" eller "1":

  • "0": Dimensionsobjektet uppfyllde inte segmentets villkor.
  • "1": Dimensionsobjektet uppfyller segmentets villkor.
recommendation-more-help
6b7d49d5-f5fe-4b7f-91ae-5b0745755ed2