Beteende för webb- och mobilpersonalisering

Personalisera baserat på onlinebeteende och målgruppsdata.

Användningsexempel

 • Optimering av landningssidor
 • Beteendeanpassning
 • Personalisering baserad på tidigare produkt-/innehållsvyer, produkt-/innehållstillhörighet, miljöattribut, målgruppsdata från tredje part och demografiska data

Program

 • Adobe Target
 • Adobe Analytics (valfritt)
 • Adobe Audience Manager (valfritt)
 • Adobe Real-time Customer Data Platform (valfritt)

Arkitektur

Referensarkitektur för beteendeanpassning av webbdesign {modal="regular"}

Implementeringsmönster

Anpassningsplanen för webb/mobiler kan implementeras med följande metoder som beskrivs nedan.

 1. Använda Platform Web SDK eller Plattformsmobil SDK och Edge Network. Se Experience Platform Web and Mobile SDK Blueprint
 2. Använda traditionella programspecifika SDK:er (till exempel AppMeasurement.js). Se programspecifik SDK-skiss

Implementeringssteg

 1. Implementera Adobe Target för webb- och mobilapplikationer.

Implementeringssteg - Audience Manager eller Adobe Analytics

 1. Implementera Adobe Audience Manager

 2. Implementera Adobe Analytics

 3. Implementera identitetstjänst för Experience Cloud

  note note
  NOTE
  Varje program måste använda Experience Cloud-ID och vara en del av samma Experience Cloud-organisation för att ge möjlighet till målgruppsdelning mellan program.
 4. Begär etablering för tjänsterna Personer och Målgruppsdelning (delade målgrupper)

 5. Bygg segment i Adobe Analytics eller Adobe Audience Manager och konfigurera dessa målgrupper för delning till Experience Cloud (om du använder Audience Manager eller Adobe Analytics)

 6. När målgrupperna finns i Adobe Target kan de användas för målinrikta upplevelser med Adobe Target

Implementeringssteg - Real-time Customer Data Platform

 1. Skapa scheman för data som ska importeras.
 2. Skapa datauppsättningar för data som ska importeras.
 3. Konfigurera rätt identiteter och identitetsnamnutrymmen på schemat för att säkerställa att inkapslade data kan sammanfogas till en enhetlig profil.
 4. Aktivera scheman och datauppsättningar för profilen.
 5. Ingrediera data till Experience Platform.
 6. Tillhandahållande Real-time Customer Data Platform segmentdelning mellan Experience Platform och Audience Manager för målgrupper som definieras i Experience Platform som ska delas med Audience Manager.
 7. Skapa segment i Experience Platform. Systemet avgör automatiskt om segmentet utvärderas som batch eller direktuppspelning.
 8. Konfigurera mål för delning av profilattribut och målgruppsmedlemskap till önskade mål.

Relaterad dokumentation

Relaterade blogginlägg

recommendation-more-help
045b7d44-713c-4708-a7a6-5dea7cc2546b