Förbättrad Experience Cloud-publikpublicering

Experience Cloud Audience Publishing har förbättrats. Nu kan du publicera målgrupper (segments) och göra dem tillgängliga sex gånger snabbare, vilket minskar den aktuella latenstiden från 48 timmar till ungefär 8 timmar, och eventuellt snabbare, beroende på trafik och segment -storlek.

Dessutom har antalet segments som kan publiceras samtidigt ökat från 20 till 75 per report suite.
Mer information finns i Publish-segment till Experience Cloud i Analytics-hjälpen.

Läs även om Publiker i hjälpen för Experience Cloud om du vill ha information om Audience Library.

recommendation-more-help
b5d9c99f-be9f-4b96-8809-4e7d6ae353ba