Förbättringar i Experience Cloud Audience Publishing

Experience Cloud Audience Publishing har förbättrats. Nu kan du publicera målgrupper (segments) och göra dem tillgängliga sex gånger snabbare, vilket minskar latenstiden från 48 timmar till cirka 8 timmar, och eventuellt snabbare, beroende på trafik och segment storlek.

Dessutom är antalet segments som kan publiceras samtidigt har ökat från 20 till 75 per report suite.
Mer information finns i Publicera segment på Experience Cloud i Analytics-hjälpen.

Läs även om Målgrupper i Experience Cloud hjälp för information om Audience Library.

recommendation-more-help
b5d9c99f-be9f-4b96-8809-4e7d6ae353ba